Gayrimenkul Hukuku

WordPress benim favori bir blog aracım ve burada WordPress'i kullanmak için ipuçları ve püf noktaları paylaşıyorum.

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi, eşlerden birinin ölmesi durumunda aile konutunun ve ev eşyasının talep halinde diğer eşe mülkiyet…
VAKIF KURMA ŞARTLARI – VAKIF NASIL KURULUR?

VAKIF KURMA ŞARTLARI – VAKIF NASIL KURULUR?

Vakıf, belirli ve sürekli bir amaca hizmet etmek üzere gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları özgülemesiyle oluşan tüzel…
KETMİ VERESE DAVASI

KETMİ VERESE DAVASI

Miras bırakanın vefatı sonrası mirasçıların kimler ve miras paylarının ne olduğuna ilişkin soruların cevapları Sulh Hukuk Mahkemeleri veya noterliklerden alınacak…
BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

BABA ÖLÜNCE MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras, bir kişinin ölümüyle birlikte geride bıraktığı mal ve hakların, kanun veya vasiyetname ile belirlenen kişilere geçmesidir. Miras paylaşımı, mirasbırakanın…
KARDEŞLER ARASINDA MİRAS PAYLAŞIMI

KARDEŞLER ARASINDA MİRAS PAYLAŞIMI

Bir kişinin vefatı ya da kişi hakkında gaiplik kararı alınması durumunda, kişinin geride bıraktığı varlıkların değerinin belirlenmesi ve bu varlıkların,…
SAKLI PAY NEDİR? SAKLI PAY ORANLARI

SAKLI PAY NEDİR? SAKLI PAY ORANLARI

Saklı pay, kimsenin, hakkı olup alması gereken en az yani asgari pay oranına denmektedir. Saklı pay oranlarını kanun belirler. Eğer…
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; yaşlılık dönemindeki bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının, belirli malvarlığına bakım borçlusuna devretme ve bunun sonucunda bakım…
MİRAS PAYININ DEVRİ VE ŞARTLARI

MİRAS PAYININ DEVRİ VE ŞARTLARI

Miras payının devri; birden fazla mirasçının bulunması halinde, mirasçının payını başka bir mirasçıya ya da üçüncü kişiye devredilmesidir. Mülkiyet hakkının…
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI VE ŞARTLARI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI VE ŞARTLARI

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınır ve taşınmaz malların, paydaşlar arasındaki birlikte hareket etme zorunluluğunu…
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE VE ŞARTLARI

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE VE ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesi tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. Kiracı tarafından imzalanmış olan bu belge kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye…
Başa dön tuşu