İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama yapmak için hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı işsiz vatandaşları en zor günlerde kurtarıyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneği, 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” nda belirtilen şartları taşıması kaydıyla, İşsizlik Sigortası Kanununun öngördüğü işsizlik sigortası süresi boyunca işsizlik sigortası süresini ve sigorta tutarını ödeyen işsizi ifade eder.

İşçilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için işverenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi (düşürmesi) gerekir. Çalışanlar, işyerinden ayrılmadan önce en az 120 ardışık gün sigorta primi ödemek zorundadır. Aynı zamanda işsizlik sigortası primlerinizin son üç yılda en az 600 gün ödenmiş olması gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvurabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği alanlar, genel sağlık sigortasına katılırlar ve işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işsizlik sigortası fonundan sadece genel sağlık sigortası primi öderler. Yardım alanların aile bireyleri de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik ödeneği tutarı için sigortalının son 4 aylık sigorta primi geliri dikkate alınır. Toplam gelirden 4 aydan fazla hesaplanan günlük ortalama gelirin %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanır. Ödeneğin alınacağı gün sayısı ile çarpıldıktan sonra her ay çalışanın hesabına yatırılır. Başka bir deyişle, çalışanlar ortalama maaşın %40’ına kadar işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşının sınırı asgari ücrete bağlıdır. Bir kişi, günlük toplam asgari ücretin %80’ine kadar günlük işsizlik ödeneği alabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama gelirin %40’ı günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadardır. İşsizlik ödeneği için sadece damga vergisi kesilir.

Sadece damga vergisi (%0,00759) kesilir, sigortalı primlerin son 4 aydaki ortalama gelirinin %40’ı alınır ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir husus, maaşınız yüksek olsa dahi işsizlik sigortasının doğrudan %40’a ulaşamayacağı ve işsizlik sigortasının asgari ücretin %80’ini geçemeyeceğidir.

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ

İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 3 yıl içinde işsizlik ödeneği alma koşullarını sağlayan işçiler;

180 gün (6 ay) 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler

900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler için 240 gün (8 ay)

1080 gün çalışıp 300 gün (10 ay) işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıya işsizlik sigortası ödeneği ödenir. İşçiler işsizlik maaşı alırken, kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE İLE BAĞLANIR?

İşsizlik ödeneğinin süresi işsizlik sigortası primi ödeme süresi ile orantılı olarak artmaktadır. İş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 300 gün süreyle ödeme yapılmaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekir. Başvuru İŞKUR şubesinden şahsen veya www.iskur.gov.tr ​​adresinden elektronik ortamda yapılabilir. Başvurunun 30 gün içinde yapılmaması durumunda mücbir sebepler dışında başvuru gecikmesi toplam hak süresinden mahsup edilir.

Sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alabilmeleri için işe hazır olmaları gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş başvuru kaydı yapılır veya güncellenir. Bu, sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerine erişimini sağlayacaktır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapamazsınız.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde, işsizlik ödeneği için başvuru yapmak önemlidir. Bu başvuru, bireyin tercihine bağlı olarak ya bizzat İŞKUR birimine giderek ya da www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Önemli bir not olarak belirtmek gerekir ki, mücbir sebepler haricinde bu 30 günlük süre içinde başvuru yapılmazsa, geçen süre hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI YENİDEN BAŞLAMA DURUMU

Ödeneği alırken, işsizlik ödeneği süresinin bitiminden önce yeniden işe alındıysanız ve yeniden işsizseniz ancak işsizlik ödeneği alma koşullarını karşılamıyorsanız, asıl işsizlik ödeneği süresi sona erene kadar ödeneği alabilirsiniz. Kalan hakların devamında İŞKUR’a başvuru tarihinden itibaren ödeme yapılır.

Uygunluk koşulları yerine getirilirse ve tekrar işsiz kalırsanız, işsizlik ödeneği ancak yeni hakkın oluşturulduğu dönemde ödenir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? ÖRNEK HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık brüt kazançlarına dayalı olarak belirlenen günlük ortalama brüt gelirin %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamaya göre belirlenen işsizlik ödeneği meblağı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini aşamaz. İşsizlik maaşı, damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmamaktadır.

2024 YILI GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI BELLİ OLDU

2024 yılı Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte 2024 yılı işsizlik maaşında taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80’i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

2024 YILI İŞSİZLİK MAAĞI NE ZAMAN YATAR?

İşsizlik başvuruları, başvuru yapılan ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, aylık olarak her ayın beşinde işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihi öne çekilmek istendiği takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunulmalıdır. İşsizlik maaşı ödemeleri, işçilerin kuruma bildirdiği banka hesap numaralarına yatırılır. Hesap numarası eksik ya da hatalı bildirilmişse bu durumda işsizlik maaşı ödemeleri kişiye en yakın konumdaki PTT Bank aracılığı ile yapılır.

İşsizlik maaşına hak kazanlara sunulan hizmetler şu şekildedir:

 

 • İşsizlik maaşı
 • Genel sağlık sigortasından doğan primler
 • Yeni bir iş bulma imkânı
 • Mesleki olarak geliştirme, edindirme ve de yetiştirme eğitiminin sağlanması

2024 YILI İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2024 Yılı Günlük işsizlik maaşı, işçinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olacak şekilde hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

2024 YILI E-DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU

Kendi isteği ve kusuru olmadan hizmet sözleşmesi sona erdirilen işçi sözleşme sona erdikten sonra 30 gün içerisinde internet aracılığıyla e- devlet üzerinden kolaylıkla 2024 yılı işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir. E- devlet dışında şahsen de İŞKUR birimine gidilerek işsizlik maaşı başvurusunda bulunulabilir. 2024 yılı İşsizlik maaşı başvurusu çoğunlukla ay sonuna kadar sonuçlanmaktadır. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan işçiler, e- devlet üzerinden başvuru yaptıkları gibi yine e- devlet üzerinden başvuru sorgulama da yapabilirler. Sorgulama yapmak için e- devlete giriş yapıp Kurumlar kısmından İŞKUR’un bulunması yeterlidir. Buradan başvuru sorgulama kolaylıkla yapılabilir. Fakat isteyen işçiler, başvurularının sonucunu öğrenmek için de en yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat edebilirler.

2024 YILI E-DEVLET İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İşçiler şahsen İŞKUR birimine gitmek dışında internet üzerinden de kolaylıkla 2024 yılı işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirler. İnternet üzerinden 2024 yılı işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’un resmî web sitesinden yapılabileceği gibi e- devlet üzerinden de işsizlik maaşı başvurusu ekranına ulaşılabilir. E- devlete giriş yapıldıktan sonra ‘‘Kurumlar’’ kısmından İŞKUR bölümüne girilmesi yeterlidir. Artık bu bölümden kolaylıkla işsizlik maaşı başvurusunda bulunulabilir.

ASKERLİK SONRASI İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Sigortalı işçilerin askerlik sebebi ile işten ayrıldığı görülmektedir. Normal koşullarda hizmet sözleşmesi feshedildikten sonra işsizlik maaşına başvurma süresi 30 gündür. Fakat kişi, askerlik sebebi ile işten ayrılmış ise bu kişinin süresi terhis olduktan sonra başlar. Yani süre hizmet sözleşmesi feshedilir edilmez değil askerlikten terhis olunur olunmaz işlenmeye başlar. İşçi, terhis olduktan itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir.

Fakat kişi askere gitmeden önce işsizlik ödeneği almaya başlamış olabilir. Bu durumda kişinin işsizlik maaşı alacağı süre, askerlik süresi boyunca durdurulur. İşçi terhis olduğunda da işsizlik maaşı ödenmeye devam eder.

2. KEZ İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Sigortalı bir işte çalışan işçilerin ikinci kez hizmet sözleşmeleri feshedildiği takdirde yeniden işsizlik maaşı başvurusunda bulunmalarında hiçbir engel yoktur. Kendi isteği ve kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalan sigortalı işçi 2. kez işsizlik maaşına başvurabilir. İkinci kez işsizlik maaşı alabilmesi için işçinin tek yapması gereken işsizlik maaşı şartlarını karşılamaktır. Sigortalı işçiler; 2, 3 ya da daha fazla kez işsizlik maaşı alabilirler. İkinci kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak işçilerin son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortalı bir işte çalışmış olmaları lazımdır. En az 600 gün sigortalı bir işte çalışmış olan işçiler, ikinci kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirler.

2024 YILI İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR

2024 yılı İşsizlik maaşının ne kadar süreyle alınacağı hizmet sözleşmesi feshedilmeden önce işçinin ne kadar çalıştığına bakılarak hesaplanır. Buna göre:

 

İşçi, son 3 yıl içerisinde 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışmışsa ve işsizlik sigorta primini de ödemişse 180 gün boyunca 2024 yılı işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

İşçi, son 3 yıl içerisinde 900 gün boyunca sigortalı olarak çalışmışsa ve işsizlik sigorta primini de ödemişse 240 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

İşçi, son 3 yıl içerisinde 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışmışsa ve işsizlik sigorta primini ödemişse 300 gün boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

YANİ BU SÜRE

İşsiz kalan kişinin sigorta ödemesi 600 gün ise -> 180 gün (6 ay),

900 gün ise -> 240 gün (8 ay),

1080 gün ise -> 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödenir.

HEM ÇALIŞIP HEM DE İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN CEZASI

İşsizlik maaşı, çalıştığı iş yeri tarafından bir kusuru bulunmamasına rağmen hizmet sözleşmesi feshedilen sigortalı işsizlere ödenir. İşsizlik maaşına hak kazanmış işçiler, tekrar sigortalı bir işe başlamak zorunda kalmış olabilirler. Kişi, işsizlik maaşı alırken sigortalı bir işe başlamış ise işsizlik maaşı kesilecektir.

İşsizlik maaşı alınırken yeni bir sigortalı işe başlandıysa fakat işsiz kalındıysa tekrar 2024 Yılı işsizlik maaşı almaya hak kazanacak koşullar da gerçekleşmemiş ise önceki işsizlik maaşının süresi bitene kadar maaş alınmaya devam edebilir.

2024 YILI İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALAMAZ?

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan sigortalılara örnek olarak:

 • Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Bağ-kurlular (işsizlik sigortası yerine esnaf ahilik sandığı)
 • Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,
 • İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,
 • Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
 • Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
 • Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,
 • Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler,
 • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstelenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk İşçilerdir.
Başa dön tuşu