Ceza Hukuku

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME (SABIKA KAYDI)

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği Makalemiz Sonunda Yer Almaktadır

Adli sicil kaydı, bir kişinin hukuki geçmişi hakkında tutulan resmi bir kayıttır. Bu kayıt, kişinin önceki suçları, mahkumiyetleri ve cezaları hakkında bilgi içerir. Adli sicil kaydı, polis kayıtları, mahkeme kararları ve cezaevi verileri gibi kaynaklardan oluşur. Bu kayıt, kişinin suçlu bulunması veya mahkumiyeti durumunda oluşturulur ve genellikle ömür boyu saklanır.

Adli sicil sabıka kaydı, kişinin hukuki geçmişini ve suç geçmişini değerlendirmek amacıyla birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılır. Özellikle iş başvurularında, kamu görevlerinde, vize başvurularında ve bazı mesleklerde çalışma yetkisi gerektiren durumlarda bu kayıtlar incelenir. Temiz bir adli sicil kaydı, kişinin iş bulma ve mesleki kariyerinde olumlu bir etki yaratabilirken, olumsuz bir sicil kaydı bu fırsatları kısıtlayabilir.

Adli sicil kaydının silinmesi, belirli şartlar ve yasal prosedürler gerektirir ve her durumda mümkün olmayabilir. Adli sicil kaydının silinmesiyle ilgili daha fazla bilgi ve yardım almak için deneyimli bir İstanbul ceza avukatı ile iletişime geçmek önemlidir.

ADLİ SİCİL KAYDI NEREDEN ALINIR ?

Adli Sicil kaydı nereden alınır sorusunun kısa cevabı e-devlet üzerinden veya bulunduğunuz yer adliyelerinden alınabileceğidir. E-devlet şifreniz ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile www.turkiye.gov.tr  linkine girerek “merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim” yazan arama bölmesine adli sicil kaydı yazarak aşağıda çıkan sekmelerden “Adli Sicil Kaydı Sorgulama (Adalet Bakanlığı)” sekmesini seçtikten sonra karşınıza çıkan bilgilendirme kutucuğunu onayladıktan sonra “Devam Et” butonuna basarak açılan sayfa üzerinden Adli Sicil Kaydı Sorgulama formuna ait belgenin verileceği Kurum Türünü (Resmi, Özel, Yabancı Ülke) seçip, Belgenin Neden Verileceğinin seçilmesi gerekmektedir. Bu durum aşağıdaki gibi seçeneklendirilmiştir.

ADLİ SİCİL (SABIKA) KAYDI NEDİR?

Sabıka kaydı ya da adli sicil kaydı kişi hakkında verilmiş hukuki kararları ihtiva eder. Kişi hakkında verilmiş olan cezalar, güvenlik tedbiri kararları Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınır. Bu kayıtların tutulma amacı gerektiğinde ilgili makamların değerlendirmesine ve kullanımına yöneliktir. Adli sicil kaydına işlenecek cezalar ve güvenlik tedbiri kararlarının kesinleşmiş olması zorunludur.

Kesinleşmeyen cezalar ve güvenlik tedbiri kararları adli sicil kaydına alınmaz. Adli sicil kaydında Türk mahkemelerince kesinleşen ceza ve güvenlik tedbiri kararlarının yanı sıra yabancı mahkemelerce kesinleşmiş olan ceza ve güvenlik tedbiri kararları da işlenmektedir. Bu kayıtların silinmesi ise kanunda bahsedilen koşulların sağlanması ile mümkündür.

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı kişinin vefatı durumunda kendiliğinden silinmektedir. Adli sicil (sabıka) kaydının özellikle önem taşıdığı ve ilgiler tarafından merak edildiği bir diğer husus ise güvenlik soruşturması kapsamında adli sicil kaydıdır. Kamu görevine istihdam sağlanırken başvurulan güvenlik soruşturması ve adli sicil kaydı arasındaki ilişki için aşağıda yer alan alt başlığa göz atmayı unutmayınız.

ADLİ SİCİL KAYDI (SABIKA KAYDI) NE ZAMAN SİLİNİR?

Adli Sicil Kanunu maddelerine göre aşağıdaki durumlarda Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, adli sicil kaydı silinerek Arşiv Kaydına alınır.

* Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

* Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

* Ceza zamanaşımının dolması,

* Genel af,

*Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir

*Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADLİ SİCİL KAYDI

İlk defa kamu görevine ataması yapılacak olanlarla yeniden bu göreve talip olanların hakkında ilgili kurum tarafından güvenlik soruşturması kapsamında adli sicil kaydı talep edilir. Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı incelemesi devlet kademesindeki görevlere atanacaklara yapılır. Bu yönüyle, ilgili kadrolara aday kişiler için son derece önem taşır.

Arşiv kaydı da hakkında araştırma yapılan devlet memurluğuna ataması yapılacak adayların kişisel bilgilerinin yer aldığı araştırma sonuçlarını ihtiva eder. Adli sicil kaydında yer alan bilgiler koşullar oluştuktan sonra silinerek adli sicil arşiv kaydına aktarılır. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı ve Arşiv Kaydı istenen kişiler hakkında göreve atama öncesi birtakım araştırmalar yapılır.

Güvenlik soruşturması çerçevesinde ilgili adaya dair isabetli ve hakkaniyetli bir değerlendirme yapılabilmesi için çeşitli kaynaklara müracaat edilir. Bu çerçevede başvurulan kaynaklardan biri de adli sicil kaydıdır. Güvenlik soruşturması kapsamında adli sicil (sabıka) kaydının incelenmesi aşamasında aday hakkında bakılan bilgiler şunlardır:

 • Memurluğa aday olanların adli sicil kaydı,
 • Memurluğa aday olanların kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı,
 • Memurluğa aday olanların hakkında tahdit olup olmadığı,
 • Memurluğa aday olanların hakkında verilmiş mahkeme kararı olup olmadığı,
 • Memurluğa aday olanların hakkında memurluktan çıkarılma cezası verilip verilmediği,
 • Kişinin yabancı devlet kurumları ile olan bağı,
 • Memurluğa aday olanların terör örgütleri ile bağının olup olmadığı,
 • Memurluğa aday olanların adaba ve ahlaka aykırı davranışlarının olup olmadığı, varsa kötü alışkanlıkları.

ADLİ SİCİL KAYDI TUTULMASI

Adli sicil kaydı Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından tutulur. Bu kayıtlara www.turkiye.gov.tr adresinden ya da e-devlet kanalından ulaşılabilir. Ayrıca kişinin bulunduğu yer adliyelerindeki adli sicil müdürlüklerinden de bilgi alınabilir. Bu bilgiler kişinin bizzat kendisine verilebileceğinden başvuru sahibinin müracaat ederek bilgileri talep etmesi gerekir.

Başvuru sahibi yerine vekili bu bilgileri almak istediğinde ise vekaletnamede bu hususta açık bir yetki olması talep edilir. Adli sicil kaydında bulunan bilgilerin neler olduğu ise 5352 sayılı yürürlükteki Adli Sicil Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Adli Sicil Kanunu 4. madde uyarınca sabıka kaydında yer alacak bilgiler aşağıdaki biçimde sıralanır:

 • Kişinin hakkında verilmiş bir hapis cezası varsa bununla ilgili olarak mahkûmiyet kararı adli sicil kaydına işlenir,
 • Koşullu salıverilme kararları,
 • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılması,
 • Koşullu salıverilmenin geri alınması,
 • Hapis cezasının tamamlanması durumunda cezanın tamamlandığı bilgisi.

Hakkında hapis cezası verilen kişinin adli sicil kaydında yer verilecek bilgiler dışında hapis cezasının ertelenmesi durumunda da bazı bilgiler sicil kaydına işlenir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Hapis cezası ertelenen kişiye uygulanan denetim süresi,
 • Denetim süresinin iyi halli geçirilmesi sebebi ile cezanın infazına karar verilmesi hususu,
 • Hapis cezasının ertelenmesi kararının ardından cezanın infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin alınmış olan karar da adli sicil kaydında yer alır.

Hakkında adli para cezasına hükmedilen kişilerin sabıka kaydına belirli bilgiler işlenir. Adli para cezası uygulanan kişiler için adli sicil kaydına işlenecek bilgilerse şunlardır:

Belli haklardan mahrum edilen kişilerle ilgili olarak da adli sicil kaydında bu bilgilere yönelik kayıt yapılır. Belli haklardan yosun bırakılan kişiler için adli sicil kaydında yer verilecek bilgiler şunlardır:

Kişi kasten bir suç işlemiş ise ve hapis cezasına mahkûm edildiğinde yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesine bağlı olarak getirilmiş olan istisnai kararlar,

Belli bir sanat ya da mesleğin icrasının yasaklanması, sürücü belgesinin geri alınması kararı.

ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENMEYEN BİLGİLER

Adli sicil kaydı sabıka kaydı olarak da bilinen bir araştırma sonucudur. Güvenlik soruşturması kapsamında ilgili kurumların talep edebileceği bu kayıt kişi hakkında yapılan araştırmaları ihtiva eder. Adli sicil kaydında yer verilen bilgiler kişiye özeldir. Bu kayıt tutulurken bazı bilgiler dikkate alınmaz. Buna göre Adli Sicil Kanunu 5. Maddeye istinaden kişinin adli sicil kaydına işlenmeyen bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Askeri suçlar ve disiplin suçları kapsamında verilen mahkûmiyet hükümleri,
 • Tazyik hapsi veya disiplin hapsi kapsamında verilen mahkûmiyet kararları,
 • İdari para cezasına yönelik kararlar,
 • Uzlaştırma kapsamında sayılan suçlar,
 • HAGB kararları tüm şartlar yerine getirildikten sonra kayda işlenmez.

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

Adli sicil kaydının silinmesi için şartların yerine getirilmiş olması koşulu aranır. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü başvuruyu yapan kişilerden birtakım bilgileri talep eder. Bilgilerin yanı sıra belge sunması da gereken başvuru sahibinin sabıka kaydı şartlar sağlandığında silinir. Kişi hakkında hapis cezası verilmiş ise infazın yapılmış olması ve cezanın tamamlanması gerekir.

İdari para cezası verilen kişilerin bu cezayı ödemiş olması, ertelenmiş hapis cezalarında da erteleme süresinin dolmuş olması koşulu aranır. Cezaların yerine getirilmesinin ardından adli sicil kaydı adli sicil arşiv kaydına aktarılır. Adli sicil kaydının silinmesini isteyenlerin koşulları sağladıktan sonra bizzat ya da vekilleri aracılığı ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen süreler geçtikten sonra adli sicil arşiv kaydı silinebilmektedir.

Ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlandığında adli sicil kaydı kendiliğinden silinmelidir.

Şikâyetten vaz geçme ceza mahkumiyetini ortadan kaldıracağından adli sicil kaydı silinir,

Etkin pişmanlık hallerinde adli sicil kaydı silinmektedir,

Ceza zamanaşımı dolduğunda adli sicil kaydı silinmektedir,

Genel af ya da kişi ölümü sonucunda da adli sicil kaydının silindiği görülmektedir.

Adli sicil kaydının silinmesi yönünde oluşabilecek problemlerin çözümlenmesi hukuki destek alındığında daha kısa sürede olur. Bu sebeplerle kişilerin adli sicil kaydına yönelik mağduriyet yaşamaması adına bir ceza avukatına danışılması uygun olur. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali iş veya işlem sebebiyle telafisi güç sorunlarla karşı karşıya kalınması muhtemeldir.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI NE ZAMAN SİLİNİR?

Adli Sicil Arşiv Kaydı da Adli Sicil Kaydı gibi belirli koşulların sağlanmasıyla silinebilir.

Adli Sicil Kanununa göre aşağıdaki koşullarda, Adli Sicil Arşiv Kaydı tamamen silinir.

* İlgilinin ölümü üzerine,

*Anayasanın 76’ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

 1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,
 2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 3. c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

(4) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ İÇİN BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Adli sicil kaydının silinmesi için koşulların gerçekleşmesi gerekir. Şartların sağlanması durumunda adli sicil kaydında yer alan bilgiler silinerek adli sicil arşiv kaydına aktarılmaktadır. Uygulama sırasında karşılaşılabilecek aksamalar, yoğunluğa bağlı gecikmeler sebebi ile kayıtlar kendiliğinden silinemeyebilir. Bu ve benzer durumlarda bizzat ya da vekil vasıtasıyla başvuruda bulunulmalıdır.

Kişi hakkında tutulan adli sicil kaydı bilgilerini sildirmek istediğinde Ankara’da bulunan Adli Sicil İstatistik Kurumu’na bizzat başvurmalı ya da yetkilendirdiği vekili aracılığı ile bu işlemleri yapmalıdır. Vekaletle yapılan başvurularda yetkilendirme açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu hususta özel bir yetkilendirme olmadığı takdirde vekalet marifetiyle ilgili işlem yerine getirilemez.

Başvuru sırasında bir dilekçe verilerek hareket edilmesi gerekir. Dilekçede yer verilen bilgilere ek olarak kişinin koşulları sağladığına ilişkin olarak ispat değeri taşıyan belgelerin de dilekçeye eklenmesi gerekir.  Bu sayede adli sicil kaydı sildirme başvurusu yapılabilir. Kişinin yaşamını yitirmesi durumunda adli sicil kaydı kendiliğinden silinir.

ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENEN YABANCI MAHKEME KARARLARI NASIL SİLİNİR?

Adli sicil kaydına Türk mahkemelerinde verilen mahkûmiyet kararları işlenebileceği gibi yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların da işlenmesi mümkündür. Bu işlemler Türk mahkemelerinde verilmiş olan kararların işleniş usullerine uygun olarak yapılmaktadır. Mahkûmiyet kararında belirtilen süreler geçtikten sonra adli sicil arşiv kaydına alınan bu veriler koşulların sağlanması ile silinebilir.

Silinme işlemleri için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkilidir. Yabancı devlet mahkemelerinin verdikleri mahkûmiyet hükümleri özgürlüğü bağlayıcı nitelikte değilse adli para cezası ve cezanın ertelenmesine ilişkin bir mahkûmiyet hükmü söz konusu ise bu hükümlerin adli sicil kaydına işlenmediği ve doğrudan adli sicil arşiv kaydında yer aldığı görülmektedir.

ARŞİV KAYDI NEDİR?

Adli sicil kaydına işlenen mahkûmiyet hükümleri koşulların gerçekleşmesinin ardından adli sicil arşiv kaydına aktarılmaktadır. Adli sicil kaydından silinerek adli sicil arşiv kaydına alınan mahkûmiyet hükümlerini ihtiva eden bilgiler daha sonra belli koşulların gerçekleşmesi ile silinebilmektedir. Bu koşullar gerçekleşmediği takdirde silinme söz konusu değildir.

Arşiv kaydında yer verilen bilgiler adli sicil kaydı, kişi hakkındaki kolluk kuvvetlerince arama kararının olup olmadığı, kişi hakkında verilmiş olan kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, kişiyi ilgilendiren ve devam etmekte olan soruşturma, kovuşturma süreçleridir. Şimdi, adli sicil arşiv kaydının nasıl silinebileceğine daha yakından mercek tutacağız.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI NASIL SİLİNİR?

Adli sicil arşiv kaydında yer alan bilgilerin silinmesi için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Hükümlü hakkında verilen ceza infaz edildikten sonra adli sicil kaydından silinmektedir. Bu işlemin ardından bilgiler adli sicil arşiv kaydına aktarılır. Arşive aktarılan bilgilerin silinmesi içinse süre şartı söz konusudur. Arşiv kaydının silinmesi için 5 yıllık sürenin geçmesi gerekir.

Hükümlünün ölmesi durumunda arşiv kaydı silinmektedir,

Suç teşkil eden fiilin suç olmaktan çıkması halinde de arşiv kaydı silinmektedir.

Kişinin vefatı durumu dışındaki haller için adli sicil kaydının silinmesinin ardından adli sicil arşiv belgesine aktarılması gerçekleşir. Adli sicil arşiv kaydındaki bilgilerin silinebilmesi için Adli Sicil Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hareket edilmesi gerekir.  Adli sicil arşiv kaydı ilgili kişinin vefatının ardından tamamen silinmektedir.

Adli sicil arşiv kaydındaki bilgilerin silinebilmesi için alınan mahkûmiyet hükmünün cezası infaz edildikten sonra ilgili kişi hakkında memnu hakların iadesi kararı verildiğinde kaydın arşive alınma tarihinden başlamak kaydı ile 15 yıl geçtikten sonra adli sicil arşiv kaydı silinebilir. Şayet memnu hakların iadesi söze konu değilse farklı bir süreç izlenir.

Memnu hakların iadesi söz konusu değilse yani ilgili kişi hakkında mahkemece verilmiş yasaklanmış haklarına yönelik iade kararı söz konusu değilse kaydın arşive alınmasının ardından geçen 30 yıllık süre sonunda bu kayıtlar silinmektedir. Memnu hakların iadesi bakımından adli sicil arşiv kaydının silinmesine ilişkin son olarak ifade edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Memnu hakların iadesi kararı mahkûmiyet hükmünü veren mahkemece alınabilir.

Türk Ceza Kanunu kapsamında hak yoksunluğuna sebep olan mahkûmiyet hükümleri nedeni ile arşive alınmış olan kayıtlar kaydın arşive alındığı tarih esas alınmak sureti ile 5 yıllık sürenin geçmesinin ardından silinmektedir.

Fiil kanunda önceden suç olarak görünüyorken suç olmaktan çıkarılması durumunda da adli sicil arşiv kaydından kişi hakkındaki hükümler kendiliğinden silinmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDININ MEMURİYETE ETKİSİ

Adli sicil kaydı, bir kişinin geçmiş suçlarının ve mahkumiyetlerinin resmi bir kaydını temsil eder. Bu kayıt, kişinin hukuki geçmişi hakkında önemli bilgiler içerir ve bu bilgiler iş başvuruları ve kamu görevlerine atanma süreçlerinde incelenir. Adli sicil kaydı, memuriyete etki edebilir ve birçok durumda önemli bir rol oynayabilir.

Kamu Görevleri: Birçok ülkede, kamu sektöründe çalışmak isteyen kişilerden adli sicil kaydını sunmaları istenebilir. Özellikle polis, güvenlik personeli, kamu hizmeti görevlileri ve öğretmenler gibi pozisyonlarda, temiz bir adli sicil kaydı bir ön koşul olabilir. Suç geçmişi olan bir kişi, bu tür kamu görevlerine atanmakta zorluk yaşayabilir.

Özel Sektör İşleri: Bazı özel sektör işverenleri de adli sicil kaydını inceleyebilirler, özellikle güvenlik gerektiren veya hassas bilgilere erişim sağlayan pozisyonlar için. Bu durumda, olumsuz bir sicil kaydı iş başvurunuzun reddedilmesine veya işten çıkarılmanıza neden olabilir.

Belirli Meslekler: Bazı meslekler, örneğin avukatlık, doktorluk ve mühendislik gibi lisans gerektiren meslekler, adli sicil kaydı konusunda daha katı kurallara sahip olabilir. Bu mesleklerde, olumsuz bir sicil kaydı mesleki lisansın alınmasını veya sürdürülmesini engelleyebilir.

Adli sicil kaydınızın memuriyet başvurularınıza etkisi, suçun ciddiyetine, suçun işlendiği tarihe ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, temiz bir adli sicil kaydı, iş fırsatlarını artırabilirken, olumsuz bir sicil kaydı iş bulma ve kamu görevlerine atanma süreçlerini zorlaştırabilir.

Bu nedenle, adli sicil kaydınızın memuriyete etkisini azaltmak veya olumsuz bir sicil kaydını düzeltmek istiyorsanız, deneyimli bir ceza avukatından veya hukuk danışmanından yardım almanız önemlidir. Avukatlar, adli sicil kaydınızı temizlemek veya düzeltmek için yapmanız gereken adımları size rehberlik edebilirler.

ADLİ SİCİL KAYDI NEDİR?

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı kişi hakkında verilmiş olan çeşitli mahkeme kararlarını ihtiva eder. Mahkemelerin vermiş olduğu mahkûmiyet kararları, güvenlik tedbirleri kesinleştiğinde adli sicil kaydına işlenir.

ADLİ SİCİL KAYDI NEDEN TUTULUR?

Kişi hakkındaki mahkeme kararlarını içeren adli sicil kaydı, kişinin herhangi bir suça karışıp karışmadığını veya suç sebebi ile ceza alıp almadığını anlamak için başvurulan resmi bir belgedir. Bu belge sabıka kaydı olarak da bilinmektedir.

ADLİ SİCİL KAYDINA NELER İŞLENMEZ?

Adli sicil kaydına; disiplin suçları, askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin ve tazyik hapsine ilişkin kararlar, idari para cezasına yönelik olarak alınan kararlar işlenmemektedir.

ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI FARKI

Adli sicil kaydına kişi hakkında verilen mahkeme kararları kesinleştiğinde kaydedilir. Bu kayıtlar koşulların ortadan kalkması ile silinerek adli sicil kaydı arşiv belgelerine aktarılır.

SİCİLE İŞLENEN SUÇLAR SİLİNİR Mİ?

Adli sicil kaydına işlenen ve suç işlemesi sebebi ile kişiye mahkemece verilen mahkûmiyet kararları cezaların ve güvenlik tedbirlerinin infaz edilmesi ile silinir. İdari para cezaları sicile işlenen ceza türleri arasında değildir.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI E-DEVLETTEN NE ZAMAN SİLİNİR?

Adli sicil arşiv kaydının e-devletten silinmesi; cezanın infazının ardından memnu hakların iadesi söz konusu ise kaydın arşive alınmasının ardından 15 yıl geçmekle, memnu hakların iadesi yönünde bir kararın olmaması durumunda da kaydın arşive alınmasının ardından 30 yıl geçmekle silinir.

ADLİ PARA CEZASI SİCİLE İŞLER Mİ?

Adli para cezaları sicile işlenir. İdari para cezaları ise sicile işlenmez. Adli para cezasının ödenmesi durumunda ceza infaz edilmiş olacağından sicilden silinmesi söz konusu olur.

KENDİLİĞİNDEN SİLİNMEYEN ADLİ SİCİL KAYDI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Kendiliğinden silinmeyen adli sicil kayıtlarında başvuru bizzat ilgili kişi tarafından Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Vekil tayin edildiğinde ise vekalette bu husus açıkça yer almalıdır.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI E-DEVLETTEN ALINIR MI?

Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan adli sicil arşiv kaydına e-devlet üzerinden ilgili kişiler ulaşabilir.

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDINI KİMLER GÖREBİLİR?

Adli sicil arşiv kaydını kişinin bizzat kendisi görebilir. Bunun yanı sıra soruşturma ya da kovuşturma söz konusu ise Cumhuriyet başsavcılığı, özel kanunlarda yer almak sureti ile açıkça belirtilen kamu kurum ve kuruluşları da bu belgeyi görebilir.

ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI AYNI ŞEY Mİ?

Adli sicil kaydı kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının, güvenlik tedbirlerinin yer aldığı kişiye özgü resmî belgelerdir. Bu belgelerde yer alan bilgiler mahkûmiyet kararlarının infaz edilmesi ile koşullar sağlandıktan sonra silinerek adli sicil kaydı arşiv belgesine aktarılmaktadır.

YABANCILAR ADLİ SİCİL KAYDI NASIL ALABİLİR ?

Yabancılar için adli sicil kaydı sorgulaması yaparken eğer Türkiye’de bir ikametgahınız varsa ve 99 sayısı ile başlayan yabancı vatandaşlara verilen bir kimlik numaranız var ise Türk Vatandaşları gibi e devlet üzerinden adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı sorgulaması yapabilirsiniz

YURT DIŞI MAHKEME KARARLARINDAN KAYNAKLANAN ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI NASIL SİLİNİR?

Kişinin yurt dışında işlediği bir fiilden dolayı mahkemeler tarafından verilen cezalar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bildirildiği takdirde, Adalet Bakanlığı suç ve ceza ile ilgili bilgileri Adli Sicil kaydına işleyebilir. Bu durumda Adli Sicil Kaydı veya Arşiv Kaydının silinmesi için kişinin ikamet yer mahkemesi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Yurt dışı Adli Sicil Kaydı işlemleri için Adli Sicil konusunda tecrübeli avukatlardan yardım almanız, işlemlerin doğru ve zamanında yapılması adına faydalı olacaktır.

Adli Sicil Kanunu 13/A-3 Maddesi: Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir.

E DEVLET ADLİ SİCİL KAYDI SİLME

E devlet Adli Sicil Kaydı silme işlemi için E devletten adli sicil kaydı uygulamasından temin edeceğiniz adli sicil kaydınız incelendikten sonra ilgili suç ve cezaya ilişkin bilgiler kontrol edilerek gerekli işlemler tarafımızca takip edilecektir. Adli Sicil Kaydındaki bilgilere göre cezayı takdir eden mahkeme ve infaz savcılıklarıyla yazışmalar yapılıp, sonrasında gerekli tüm belgeler Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne elden teslim edilerek E devlet adli sicil kaydı sildirme işlemi tamamlanacaktır.

Adli Sicil Kaydınızın silinmesi için cezanın bihakkın infazının tamamlanması gerekir. Adli Sicil Arşivi Kaydının silinmesi için gerekli sürelerin tamamlanması gerekmektedir. Hakkında verilen hükümle memnu hak kararı verilmiş cezaların silinmesi için Memnu hak İadesi alınmışsa 15 yıl, alınmamışsa 30 yıl geçmesiyle Adli Sicil Arşiv Kaydınız silinebilir. Diğer cezaların silinme süresi 5 yıldır.

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLDİRME DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

Kimlik Bilgileri:

TC No : ……………………………………….………………………..

Adı : ………………………………………………………………….

Soyadı : ………………………………………….………………………..

Ana Adı : ………………………………………….……………………….

Baba Adı : ………………………………………….……………………….

Doğum Yeri : ………………………………………….……………………….

Doğum Tarihi : ………………………………………….……………………….

İletişim bilgileri

Telefon : …………………………………………………………………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres : …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu