Ceza Hukuku

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Motorlu araçlar günümüzde ticari ve bireysel yaşamın olmazsa olmazıdır. Çok yaygın olmaları dolayısıyla hukuk düzeni bu alanda düzenlemeler yapmıştır.  Alkollü araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle alkollü araç kullanan kişi için herhangi bir kaza gerçekleşmesine bakılmaksızın yaptırım uygulanmaktadır. Yazımızda alkollü araç kullanma cezası nedir ve sonuçları nelerdir gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız.

Alkollü iken araç kullanma yeteneği zayıflar. Buna bağlı olarak belirli seviyeye kadar alkol almış kişiler sadece idari para cezası ve ehliyete el konulması cezası alırken belirli seviyenin üstünde alkol alarak araç kullanan kişiler ise TCK anlamında suç işlemiş sayılır. Belirtmek gerekir ki alkollü araç kullanan herkese yaptırım uygulanmaz. Bunun için kanunda belirtilen sınırı aşkın düzeyde alkol alarak araç kullanmış olmak gerek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NEDİR? 2024

Karayolları Trafik Kanunu’na göre alkollü araç kullanmanın yaptırımları vardır. Para cezası ve aracın trafikten men edilmesi gibi. Men edilen sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konulur ve 20 ceza puanı uygulamasına tabi olur. Aynı zamanda alkollü olarak araç kullanmanın para cezaları da kademe kademedir. İlk, ikinci ve üçüncü kez yakalanma durumunda ödenecek ceza tutarları değişir.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2024 yılında gelen güncelleme ile 6.439 TL’dir.  Şimdi 2024 alkollü araç kullanma cezalarının kademelerine geçelim.

                Kademeler                                 2024 trafik cezaları

 1. Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma)        6.439 TL
 2. Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)  8.075 TL
 3. Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)  12.977 TL

ALKOLMETREYE ÜFLEMEMENİN CEZASI 2024

Alkolmetre, alkollü sürücüleri tespit etmek için kullanılan bir cihazdır. Karayolları Trafik Kanununa göre alkol miktarının tespiti için alkolmetre kullanımını kabul etmezsen 2024’de alkolmetre üflememe cezası olarak 18.452 TL idari para cezası ödemen gerekir ayrıca ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulur.

1 DEFA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024

Alkollü araç kullanma her şeklide suç olarak kabul edilen bir davranıştır. Alkollü araç kullanmaya bağlı olarak kişilerin kendilerinin yanı sıra üçüncü kişilerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi kanun tarafından cezalandırılır. Kanun koyucu alkollü araç kullanımını kesin olarak yasaklamaktadır.

Burada yer verilen yasak mutlak bir yasaktır fakat kişi vücudunda bulunan alkol miktarı belirli bir oranın altında ise cezalandırılmamaktadır. Mevzuat hükümlerinde yer verilen sınırların üzerinde vücutta alkol tespit edilirse idari yaptırımların uygulanması söz konusu olmaktadır. İlk defa alkollü araç kullanırken yakalanan kişi 6.439 TL ceza öder.

2 DEFA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024

Kural olarak sürücülerin alkollü araç kullanması karayollarında yasaktır. Kanun koyucunun mevzuatlarda yapılan düzenlemelere bağlı olarak vücudunda belirli bir oranın altında alkol bulunan sürücüler için ceza uygulamadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra alkol ölçümü yapılacak olan sürücülerin kullandıkları araçlar da önemlidir. Alkollü araç kullanma cezası ikinci yakalanma 8.075 TL

Otomobiller türlerine göre ayrılırken hususi araç sürücüleri ile ticari araç sürücüleri bakımından da alkollü biçimde araç kullanabilme miktarları ayrı ayrı belirtilir. Kanun metninde ve yönetmelik hükmünde bu hususlara yer verilmektedir.

Ülkemizde ticari araç sürücülerinin yanı sıra kamu hizmetinde çalışanların alkollü araç kullanması tümüyle yasaktır. Diğer sürücüler içinse yasal sınırlamalar kapsamında durum değerlendirilir. Yasal sınır olarak 0.50 promil geçerlidir. Sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandığında ya da ölümlü-yaralanmalı bir kazaya karıştığında verilen ceza bu hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

3 DEFA ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024

Trafik tescil kayıtlarında ticari faaliyette kullanılmayan ve hususi araç olarak kaydedilen araçları kullanan sürücüler için belirlenen alkol kullanım oranı ile ticari faaliyetlerde kullanılan araçların sürücüleri için belirlenen alkol kullanım oranı farklıdır. Sürücü belirlenen oranların üzerinde alkol kullandığında ve bu durum ilgili kişilerce tespit edilirse idari para cezası ve yaptırıma maruz kalır. Alkollü araç kullanma cezası ikinci yakalanma 12.977 TL

Kişinin alkol kullanıp kullanmadığı tespit edileceği zaman görevli kolluk kuvvetleri devreye girmektedir. Kolluk kuvvetleri kendilerine özgü yöntemler ve teknik cihazlar kullanmak sureti ile sürücünün vücudunda bulunan alkol oranını ölçer. Kişinin yaralamalı veya ölümlü bir kazaya karışması durumunda alkol ölçümü yapılması zorunlu tutulur. Bu hususlar kanun kapsamında belirlenmiştir.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜYKEN ARAÇ KULLANMA CEZASI

Ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü şekilde araba kullanmak ayrı ayrı kabahatler olarak kabul edilmektedir. Sürücü her iki kabahati bir arada işlediğinde cezasında katlanma olmaz. Fakat bu her iki kabahat için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmaktadır. Alkollü araç kullanma cezası verilirken sürücünün promil sınırına bakılır. Bunun yanı sıra sürücünün kaçıncı kez yakalandığı konusu da önemlidir.

İlk defa alkollü araç kullanan kişiye verilen cezaya ek olarak ehliyetsiz araç kullanma cezası da uygulanır. Ayrıca sürücünün aracı trafikten menedilir. Trafikten men cezası için de kanunda ön görülen süre uygulanır. Ehliyetsiz ve alkollüyken araç kullanma cezası 2024 yılı için şu şekildedir.

Sürücü ilk defa alkollü araç kullanmaktan yakalandı ise 6.439 TL ceza uygulanır. Sürücünün buna ek olarak ehliyeti de yoksa bu defa toplamda ödemesi gereken ceza ehliyetsiz araç kullanma cezası ile 5497 TL olacaktır.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU M.48/5

Alkol kullanımı karayollarında herhangi bir kazaya sebebiyet verdiğinde can ve mal kaybı ile karşılaşılabilir. Alkolmetre kullanılmak sureti ile yapılacak olan test sonuçlarında sürücünün vücudunda alkol tespit edilmesi 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanunu m.48/5 uyarınca cezalandırılmasına yol açar.

Sürücü bu tür bir durumla karşılaştığında idari para cezası, trafikten aracın menedilmesi cezası ve sürücü belgesine 6 ay süre ile el konulması cezasına maruz kalır. Sürücünün aynı suçu tekrar işlemesi durumunda bu defa uygulanan ceza artar. Aracı trafikten menedilen sürücü idari para cezasına çarptırılırken sürücü belgesine de 2 yıl süre ile el konulur.

Sürücü bu suçu 3. Kez işlediğinde de idari para cezası, aracın trafikten menedilmesi cezası ve sürücü belgesine bu defa 5 yıl süre ile el konulması cezasına maruz kalır. Sürücüye 6 aydan az olmamak kaydı ile hafif hapis cezası da uygulanmaktadır. Sürücünün ehliyeti 5 yıl süre ile geri alındığında 5 yılın sonunda sürücü psiko-teknik değerlendirmeye tutulur.

Psikiyatri muayenesi de yapılması gereken sürücü koşulları sağlarsa sürücü belgesini geri alabilmektedir. Sürücü belgeleri alkollü araç kullanma nedeni ile geri alınan sürücülerin bu belgelerini geri alabilmeleri için belgeye el koyan trafik birimine ya da en yakındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.

Alıkoyma süresinin bitiminde yapılması gereken bu işlem sırasında ilgili birime dilekçe verilmesi zorunludur. Son olarak, Karayolları Trafik Kanunu’nun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrasının madde metnini paylaşalım:

“Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü- ler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.”

ALKOLDEN EHLİYET KAPTIRMA, EHLİYETİ GERİ ALMA

Alkollü araç kullanma cezası, ehliyete el koyma şeklinde de gelişebilir. Trafikte alkollü araç kullanma suçundan ehliyetine el konulursa ehliyetini geri almak için alıkoyma süresinin bitimine kadar beklemen gerekir. Bu süre bittikten sonra en yakın trafik denetleme şube müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sürücü belgeni geri alabilirsin. Alkol nedeniyle kaptırdığın ehliyetini geri almak için ek olarak bir ödeme yapman gerekmez, yalnızca yanında cezayı ödediğine dair bir belge götürmen yeterli olacaktır.

ALKOLDEN EHLİYET KAPTIRMA AFFI

Alkollü araç kullanımı, trafikte en katı cezai yaptırımı olan uygulamalardan biridir. Alkollü araç kullanma cezası affı bulunmadığından yalnızca cezayı idari para cezasına çevirmek için işlemler yapılabilir. Eğer ehliyetine el konulmasını istemiyorsan, cezanın para cezasını çevrilmesi için gerekli mercilere başvuruda bulunabilirsin.

İlk kez alkolden yakalanan sürücünün ehliyeti 6 ay süre ile alıkonur. İkinci kez bu durum vuku bulursa 2 yıl üçüncü kez aynı suçun işlenmesi durumunda da 5 yıl süre ile ehliyete el konulmaktadır. Sürücü verilen cezalara rağmen trafikte yakalandığında hapis cezası ile karşılaşır.

Alkolden ehliyeti kaptırma affı çıkması durumunda sürücünün ehliyetini geri alabilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte alkollü araç kullanma sebebi ile sürücü belgesi alınmış olan sürücüler için af konusunda yapılmış yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

PROMİL HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Alkol sebebi ile sürücülerin kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetimlerde yakalanması durumunda trafikten aracı menedileceği gibi idari para cezası ve ehliyetine el konma cezası alması söz konusu olur. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulama sürenin tamamlanmasının ardından sürücüye ehliyetini geri alabilme hakkını vermektedir.

Alkollü araç kullanımı ile ilgili olarak teknik birtakım incelemelerin ardından kolluk kuvvetleri bu kararı vermektedir. Yapılan trafik denetimleri sırasında sürücülerin alkollü olup olmadığı teknik cihazlarla tespit edilir. Ayrıca ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında alkol muayenesi yapılması kanun gereği zorunludur.

Alkol muayenesi sırasında promil hesabı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Sürücünün kanında 0.50 promil alkol tespit edildiğinde bu yasal sınır olarak kabul edilmektedir. Promil hesaplaması yapılırken alkolün ağırlığı ve kanın da hacmi dikkate alınır. Bu veriler oranlanarak 0.50 promil alkol sınır olarak kabul edilmektedir.

ALKOL PROMİL SINIRI NEDİR?

Alkol promil sınırı teknik birtakım ölçümlere göre belirlenmektedir. Ölçüme ve gözleme bağlı olarak sürücünün 0.50 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilirse sınır geçilmiş olacağından kanun gereği ceza verilir. Sürücü belli bir sınırın üzerinde alkol aldığında trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye sokar. Trafikte yer alanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için kanunlara uygun hareket edilmesi gerekir.

Kanunlar aracılığı ile sürücülerin de güvenliği sağlanır. Sürücüler için geçerli olan belirli sınırlar alkol kullanım düzeyinin tespit edilmesi sırasında dikkate alınır. Bu kapsamda da sürücünün trafikte 0.50 promil alkol sınırını aşması durumunda idari para cezası, trafikten men cezası ve sürücü belgesine el konma cezası uygulanmaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince bu yaptırımlar alkollü araç kullanan sürücülere uygulanmaktadır. Trafik kazaları nedeni ile oluşan can kayıpları, yaralanma ve mal kayıpları istenmeyen bir durumdur. Bunu engellemek amacı ile kanunlar aracılığı ile çeşitli yaptırımlar uygulanır.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri kapsar. Trafik düzeninin sağlanması, trafik güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması bu kanun sayesindedir. Trafikle ilgili kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler kanunla belirlenir.

Kuralların, şartların, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinin yanı sıra bunların uygulanmasının ve denetlenmesinin sağlanması için de kanuna ihtiyaç duyulur. Kanun kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların yetkileri, görev ve sorumlulukları da açıklanır.

TİCARİ ARABALARDA ALKOL SINIRI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca tarifte yer alan sürücülerin alkollü olarak araç kullanması yasaktır. Bunun yanı sıra sürücünün vücudunda buluna alkol miktarının belirli bir oranı aşması durumunda kanun gereği cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kanun uyarınca 0.50 promil alkol oranı sınır olarak kabul edilirken sürücünün vücudunda bulunan alkol oranı bu sınırı aştığında çeşitli cezalar verilir. Sürücülerin hangi tür araç kullandığı da ceza uygulamaları sırasında dikkate alınır. Verilen cezalar idari para cezası, trafikten men cezası ve sürücü belgesine el konma cezası olarak birlikte uygulanır.

Sürücünün kullandığı araç hususi araç kapsamında yer aldığında kanunda yer alan alkol sınırı dikkate alınır. Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan araç sürücüleri için alkollü biçimde trafikte yer almak tümüyle yasaklanmıştır. Diğer sürücüler söz konusu olduğunda ise 0.50 promil alkol oranı sınır olarak kabul edilmiştir.

TRAFİKTEN MEN CEZASI

Trafikten men cezası verilmesi trafik kurallarına uyulmaması durumunda mümkün olur. Birçok nedenle sürücülere trafikten men cezası verilebilmektedir. Alkollü araç kullanılması nedeni ile de sürücülere trafikten men cezası verilir.

Trafik kurallarına uymayan, gerekli belgeleri kontroller sırasında sunmayan sürücüler trafikten menedilebilir. Trafikten alıkonma işlemi olarak da bilinen bu işlem uygulandığında ceza süresi boyunca aracın trafiğe çıkması yasaklanır.

HAPİS CEZASI VE HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ

Kişiye yapılan ölçümde 1,0 ve üzerinde promil düzeyi çıkarsa, trafik güvenliğini tehlikeye sokma başlıklı TCK m. 179’e göre ayrıca ceza verilir. ‘’Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.’’ (TCK m. 179/2-3)

Alkollü araç kullanma neticesinde can ve mal kaybı gerçekleşebilir. Bu durumda TCK m. 85 taksirle insan öldürme ya da TCK m. 89 taksirle yaralama suçları oluşabilir. Her iki suç tipinde de manevi unsurun değerlendirilmesi sürecinde taksir-bilinçli taksir dikkate alınır. Eğer suç bilinçli taksirle işlenmişse verilecek ceza taksirli haline göre verilecek ceza üzerinden 1/3’ten yarısına kadar arttırılarak hesaplanır. (TCK m. 22/3)

Alkollü araç kullanma sonucu verilen hapis cezalarının idari para cezasına çevrilmesi mümkündür. Suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki pişmanlığı, suçun işlenmesindeki özelliklere göre seçenek yaptırımlar uygulanabilir. Bu noktada hakimin takdir yetkisi vardır. İlk olarak mahkemenin kısa süreli hapis cezalarını (1 yıl ve daha az) adli para cezasına çevirebilir.

Eğer suç bilinçli taksir değil ama taksirse ve diğer koşullar da mevcutsa 1 yıl ve uzun süreli hapis cezaları da adli para cezasına çevrilebilir. Bunların dışında adli para cezasına çevirmenin zorunlu olduğu haller de vardır. Örneğin hapis cezası 30 gün ve daha az ise daha önceden hapis cezasına mahkum edilmemiş olma şartıyla hakim adli para cezasına çevirmek zorundadır. Aynı zamanda sanık 18 yaşından küçükse ya da 65 yaşından büyükse bir yıl ve daha az süreli hapis cezası verilmiş olması şartıyla hakim adli para cezasına çevirmek zorundadır.

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇ NASIL GERİ ALINIR?

Trafikten menedilen aracın birçok nedene bağlı olarak bu işleme maruz kalması söz konusudur. Araçta istenen değişikliklerin yapılması, eksik görülen belgelerin tamamlanarak ibraz edilmesi, ceza verilmişse cezanın ödenmesi ya da sürenin tamamlanması durumunda araç geri alınabilir.

Trafikten menedilmiş aracın eksikleri tamamlanıncaya dek otoparkta beklemesi gerekir. Bu durumda da otoparkta uygulanan günlük ücretin ceza alan sürücüye yansıtıldığı görülmektedir. Aracın trafikten menedilmesi durumunda trafiğe çıkmaya elverişli hale getirilene dek sürücüye iadesi söz konusu olmamaktadır.

Aracın eksikleri giderildiğinde, cezası ödendiğinde ve otopark ücreti de karşılandığında Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapılır. Araç koşulları sağlıyorsa trafikten men cezası kaldırılabilir. Şimdi, bahse konu suç ve ceza hakkında sıkça sorulan soruları inceleyelim.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SEBEBİYLE EHLİYETE EL KONUR MU?

Alkollü araç kullanma kanunda suç teşkil eden bir fiildir. Bu sebeple de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi uyarınca sürücünün ehliyetine el konacağı gibi idari para cezası ve trafikten men cezası da verilmektedir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI SİCİLDEN NE ZAMAN SİLİNİR?

Alkollü araç kullanma nedeni ile ceza alan sürücünün siciline bu durum işlenmez. Kişi için uygulanacak idari para cezası suç değil kabahat teşkil edeceğinden adli sicil kaydına işlenmemektedir. Kişi alkollü araç kullandığında idari yaptırıma maruz kalır. Bu yaptırım sabıka kaydına işlenmemektedir.

Adil sicil kaydına işlenen veriler suç karşılığında yargılama yapıldıktan sonra verilen mahkûmiyet kararlarıdır. Kişinin 100 promil sınırını aşması ve trafik güvenliğini tehlikeye atması durumunda yargılaması yapılırsa ve şartlar gerçekleşirse bu durumda aldığı ceza sabıka kaydına işleyecektir.

ALKOLÜN ETKİSİ NASIL GEÇER?

Alkol alan kişinin bunun etkisinden kurtulmak için kanındaki alkol oranının düşmesi gerekir. Bu durumda belirli bir süre beklenmesi uygun olur. Türk kahvesi içmek, limonlu soda, bol su tüketimi, soğuk suyla duş almak alkolün etkisinin geçmesine yarayabilecek uygulamalardır.

ALKOL ALDIKTAN KAÇ SAAT SONRA ARABA KULLANILIR?

Vücuda alınan alkolün etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 48-72 saat aralığında alınan alkol miktarına bağlı olarak alkolün vücuttan atılması söz konusu olur.

1 BİRA KAÇ PROMİL?

Bir adet biranın promil değeri yaklaşık olarak 33-53 oranındadır. Bu oran biranın 33 cl veya 50cl olmasına bağlı değişebilir.

2 BİRA KAÇ PROMİL

Birada 33-53 promil aralığında alkol bulunmaktadır. Bir bardak birada bulunan bu oran iki bardak bira söz konusu olduğunda değişir. Biranın kaç cl olduğuna bağlı olarak oranlamada farklılık olur.

1 BİRA VÜCUTTAN KAÇ SAATTE ATILIR?

Alkolün vücuttan atılma süresinin tam olarak belirlenebilmesi mümkün değildir. Alkolün vücuttan atılmasında etkili faktörlerden bazıları;

 • Alkol ile birlikte tüketilen yiyecekler,
 • Cinsiyet,
 • Kişinin kilosu,
 • Kişinin metabolizma hızı,
 • Alınan alkolün çeşidi,
 • Kişinin aç veya tok olma durumu,
 • Alkollü içeceğin alkol oranı bakımından farklılık göstermektedir.

Alkol içilmesinin sonrasında alkolün atılması için egzersiz yapmak veya uymak alkolün vücuttan atılmasında etkili yöntem değildir. Alkol karaciğer çalışması yoluyla vücuttan atılır ve atılma süreci zamanla gerçekleşir. Dışarıdan herhangi bir müdahale ile sürecin hızlanması mümkün değildir. Ortalama bir kişi 1 bardak birayı 10-24 saat içerisinde vücuttan atabilmektedir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRSAM NE KADAR CEZA ALIRIM?

Yasal olarak belirlenen sınırlar dışında alkollü olarak araç kullanımı neticesinde kamu güvenliği için kişilerin cezalandırılması yoluna gidilir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince alkollü olarak araç kullanan kişiler para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi alkol  dolayısı ile kaçıncı kere hakkında işlem yapıldığına göre değişmekle birlikte kanunda belirtilen süre ile Trafik Polisince geri alınır.

Sürücünün alkol miktarı tespiti, alkolmetre ile yapılan test sonucuna göre belirlenir. Şayet sürücü alkolmetreyi üflemezse sürücü kan testine gönderilir. Ülkemizde ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış, diğer sürücüler içinse yasal sınır olarak bir litre kanda yarım gram alkole eşit olan, 0.50 Promil belirlenmiştir. Yani alkollü araç kullanmanın cezası;

 1. defa alkollü araç kullanırsa: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince 4.064 TL. (Erken ödeme indirimi ile % 25 İndirimli 3.048 TL) para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (6) ay süreyle Trafik Polisince geri alınır.
 2. defa alkollü araç kullanırsa: Aynı sürücü aynı suçu işlerse; yine Kanun’un ilgili maddesi gereğince 5.096 TL. (Erken ödeme indirimi ile % 25 İndirimli 3.822 TL) para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (2) yıl süreyle Trafik Polisi’nce geri alınır.
 3. defa alkollü araç kullanırsa: Aynı sürücü üçüncü kez alkollü olarak araç kullanırken tespit edilirse, kanunun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde 8.190 TL. (Erken ödeme indirimi ile % 25 İndirimli 6.142,50 TL) para cezası ile cezalandırılır, aracı trafikten men edilir ve sürücü belgesi (5) yıl süreyle Trafik Polisi’nce geri alınır. Ayrıca (6) aydan az olmamak üzere hafif hapis cezası uygulanılır. (5) yıl süreyle geri alınan sürücü belgesi sahipleri, 5. yılın sonunda, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun olanlara belgeleri iade edilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu