Tazminat Hukuku

BAHÇELİEVLER TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat davası avukatı, tazminat hukukunda uzmanlaşmış ve bu alandaki davaları yürüten avukatlara verilen ortak addır. Kişilere karşı bir haksız fiil işlendiğinde bir yaptırım türü olarak uygulanan tazminat, maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılır. Bahçelievler tazminat avukatı olarak her türlü tazminat davalarında sizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Maddi tazminat, kişinin malvarlığı üzerindeki azalmanın giderilmesi için ödenen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat ise, haksız fiil sonucu kişide oluşan elem, keder ve üzüntünün giderilmesi için ödenen tazminat türüdür. Maddi ve manevi tazminat miktarının ne kadar olacağını tazminat davası avukatları dilekçelerinde belirler. Hâkim de tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Hâkim, bu dilekçelerde belirlenmiş olan miktardan daha fazlasına karar veremezken, daha azına karar verebilir.

MADDİ TAZMİNAT NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

Maddi tazminat, kişinin malvarlığı üzerindeki azalmanın giderilmesi için ödenen bir tazminat türüdür. Maddi tazminat davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

1)Maddi tazminat davasının belli sürelerde açılması gerekir. Türk Borçlar Kanunu’na göre haksız fiil ve fail öğrenildikten itibaren 2 yıllık sürede bu dava açılmalıdır. Fiil ve failin daha sonra öğrenilmesi söz konusu ise her halükârda bu süre 10 yıl olarak kabul edilmektedir.

2)Mağdur olan kişinin, eylemi gerçekleştiren kişinin hareketlerini ispat etmesi ve bunun sonucunda da zarara uğradığını kanıtlaması gerekmektedir.

3)Mağdurun zarara uğradığı durumlar mağdur tarafından dilekçede listelenmeli ve mahkemede delil olarak kullanılmalıdır.

Maddi tazminat miktarının nasıl belirleneceği Türk Borçlar Kanunu’nun 51.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Genellikle, maddi tazminatın hesaplanmasında ölenin yaşı, son aldığı ücret, tazminat üzerindeki kusur oranı; yaralama mevcut ise maluliyet oranı dikkate alınarak bir miktar belirlenir.

MANEVİ TAZMİNAT NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

Manevi tazminat, haksız fiil sonucu kişide oluşan elem, keder ve üzüntünün giderilmesi için ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminatın talep edilebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

1)Mağdurun kişisel değerlerinden birine bir saldırı olmalı,

2)Meydana gelen eylem hukuka aykırı olmalı,

3)Eylem sonucunda mağdurda manevi bir zarar ortaya çıkmalı,

4)Mağdur tüm bu olanları kanıtlamalıdır.

Manevi tazminat miktarının nasıl belirleneceği Türk Borçlar Kanunu’nun 51.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Yargıtay’ın Hukuk Genel Kurulu kararına göre de hâkim manevi tazminat miktarını belirlerken somut olayın özelliğini, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, paranın alım gücünü, maluliyet oranını, beden gücü kaybı sebebiyle duyulan ve ileride duyulacak elem ve ızdırabı gözetmelidir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU BAHÇELİEVLER TAZMİNAT AVUKATI HİZMETİ

Bahçelievler tazminat avukatı Hürriyet Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Bahçelievler tazminat avukatı olarak hizmet veren Hürriyet Hukuk Bürosu, tazminat hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığı ve hukuki danışmanlığı üstlenmektedir. Sizler de tazminat hukukuna ait sorunlarınız için bizlere başvurabilirsiniz. Bahçelievler tazminat avukatı Hürriyet Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz.

TAZMİNAT AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bahçelievler tazminat avukatı Hürriyet Hukuk Bürosu’nun iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu iletişim bilgileri ile Bahçelievler tazminat avukatlarımıza ulaşabilir, onlardan hukuki destek alabilirsiniz.

E-mail: [email protected]

Telefon: +90 (554) 829 25 44

Adres: Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi No:46/1 34401 Kâğıthane/İSTANBUL

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Maddi veya manevi tazminat talebinin şartlarının oluştuğuna kanaat getirildiği anda tazminat davası açılmalıdır.  Tazminat davasının şartları ise şunlardır:

1)Haksız fiilin varlığı,

2)Ya da sözleşme olduğu takdirde, bu sözleşmenin ihlali,

3)Haksız fiil sonucu meydana gelen zarar,

4)Fiil ile meydana gelen olay arasında illiyet bağı.

Maddi veya manevi tazminat talebinin şartlarının oluştuğuna kanaat getirildiği anda tazminat davası açılmalıdır. Bu dava için öncelikle bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bu dilekçede meydana gelen olay açıklanmalı, olaya dair deliller sunulmalı ve meydana gelen zarar ispat edilmeli, talep edilecek olan tazminat miktarı da yazılmalı ve daha sonra mahkemeye bu dilekçe sunularak davanın başlaması sağlanmalıdır. Söz konusu dilekçe kanunun ön gördüğü unsurları ihtiva etmelidir. Usule uygun bir şekilde oluşturulmuş dilekçesinin mahkemeye sunulması ile dava süreci başlamaktadır.

Yetkili ve görevli mahkemenin tespiti bu noktada önemledir. Aksi halde görevsizlik ya da yetkisizlik kararı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca tazminat davasında sürelere dikkat edilmelidir. Türk Borçlar Kanunu’na göre haksız fiil ve fail öğrenildikten itibaren 2 yıllık sürede dava açılmalıdır. Fiil ve failin daha sonra öğrenilmesi söz konusu ise her halükârda bu süre 10 yıl olarak kabul edilmektedir. Bu süreler geçmeden tazminat davasının açılması gerekmektedir.

TAZMİNAT AVUKATI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Tazminat avukatı seçimi, bu süreçteki başarı açısından son derece önemlidir. Alanında uzman ve deneyimli bir tazminat avukatı, en uygun hukuki stratejiyi uygulayarak tazminat davalarında hak ettiğiniz sonuçları almanız sağlayabilir. Bu nedenle tazminat avukatını seçerken özellikle tazminat avukatının bu tür davalardaki başarı oranını ve tecrübesini göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca, tazminat avukatının dava takibini iyi yapması ve bu süreci iyi bir şekilde yönetmesi davanın hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi için önemli faktörlerdendir. Ayrıca tazminat avukatının emeklerinin karşılığı ödenecek olan miktar baştan konuşulmalı ve buna göre kişiler tazminat avukatının seçimini yapmalıdır.

BAHÇELİEVLER TAZMİNAT AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Bahçelievler tazminat avukatı maddi ve manevi zarara uğranılan hukuksuz eylemleri içeren ve karşılığında tazminat talep edilebilecek tüm davalara yönelik gereken hukuk desteği verir. Bahçelievler tazminat avukatı başlıca şu davalara bakar:

 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • Haksız işgalden kaynaklanan ecri misil talepleri davalar
 • Malpraktis nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası
 • İş kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • Hakaret ve iftira gibi fiiller nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davası
 • Boşanmada kusurlu eşe karşı açılan maddi ve manevi tazminat davası

İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

İş mahkemeleri;

 1. a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemi adamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,
 2. b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,
 3. c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.

İş Mahkemesi’nde görülen tazminat davaları başlıca aşağıdaki gibidir:

1) İş kazası tazminat davası,

2) Kıdem tazminatı alacağı davası,

3) İhbar tazminatı alacağı davası,

4) Kötü niyet tazminat davası,

5) İş kazasından kaynaklanan maluliyet veya ölüm nedeniyle tazminat davası

6)Eşit davranmama tazminatı

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2.maddesine göre dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davalarının başlıcaları şunlardır:

1)Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları,

2)Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları,

3)Sözleşme ihlali nedeniyle açılan tazminat davaları,

4)Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası,

5)Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/1. maddesine göre, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen tazminat davalarının başlıcaları şunlardır:

1)Ticari iş olması nedeniyle açılacak maddi tazminat davası,

2) Ticari iş olması nedeniyle açılacak manevi tazminat davası,

3) Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,

4)Haksız rekabet sebebiyle açılacak olan maddi ve manevi tazminat davası,

5)Müteahhidin ayıptan sorumluluğu ve buna karşı açılacak olan tazminat davası.

İDARE MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

İdari eylem ve işlemlerden dolayı menfaati ihlal edilen kişilerin idare organlarına karşı iptal ve tam yargı davası açtıkları davalar İdare Mahkemeleri’nde görülür. İdare Mahkemeleri; Danıştay, vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin görevi dışında kalan davalara bakmakla görevlidir.

İdare Mahkemesi’nde görülen tazminat davalarının başlıcaları şunlardır:

1)İdarenin fiilinden ya da işleminden kaynaklanan haksız fiillere karşı açılan her türlü tazminat davası,

2)İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan zararlar karşı açılacak olan tazminat davası,

3)Ret kararı sebebiyle açılan tazminat davaları,

4)Belediyeye karşı açılan tazminat davaları.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

Ağır Ceza Mahkemeleri, özel olarak görevlendirilen suçlar dışında, genel olarak; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141.maddesi ceza hukuku anlamında hangi hususlarda tazminat istenebileceğini şu şekilde belirlemiştir;

Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

 1. a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,
 2. b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
 3. c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
 4. d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,
 5. e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,
 6. f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,
 7. g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,
 8. h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,
 9. i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,
 10. j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde el konulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen, Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen tazminat davalarının başlıcaları aşağıdaki gibidir:

1)Haksız koruma tedbirine karşı açılan tazminat davaları,

2)Haksız gözaltı nedeniyle açılan tazminat davaları,

3)Haksız el koyma nedeniyle açılan tazminat davaları,

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

Aile mahkemeleri, aile hukukuna ilişkin anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka, velayet, tazminat vb. gibi davalara bakan özel görevli mahkemelerdir.

Aile Mahkemeleri’nde görülen tazminat davalarının başlıcaları şunlardır:

1)Boşanma nedeniyle açılan maddi veya manevi tazminat davası

2)Nişan bozma nedeniyle açılan maddi veya manevi tazminat davası

TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN TAZMİNAT DAVALARI HANGİLERİDİR?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun çizmiş olduğu sınırlar içerisinde yapılacak eser sözleşmesi, simsarlık sözleşmesi, taşıma sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, bankacılık sözleşmesi ve vekalet sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıklar Tüketici Mahkemelerinde görülür.

Tüketici Mahkemesi’nde görülen tazminat davalarının başlıcaları şunlardır:

1)Ayıplı hizmet nedeniyle açılan tazminat davası,

2)Bankacılık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak olan tazminat davaları,

3)Havale edilen paranın yanlış kişiye ödenmesinden kaynaklanan tazminat davaları

HAKARETTEN KAYNAKLI TAZMİNAT AVUKATI

Hakaretten kaynaklanan tazminat davası temelini kişinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığından Türk Medeni Kanunu’nu 24. ve 25.maddelerinden almaktadır: Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 58. Maddesi ise hakaretten kaynaklı manevi tazminata ilişkin gerekçe oluşturur. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Bu tür davalarda müvekkillerinin haklarını koruyan ve sağlayan avukatlar ise hakaretten kaynaklı tazminat avukatları olarak görev yaparlar.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT AVUKATI

Trafik kazasından kaynaklanan haksız fiillere karşı tazminat davası açılabilmektedir. Maddi tazminat, kişinin malvarlığı üzerindeki azalmanın giderilmesi için ödenen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat ise, haksız fiil sonucu kişide oluşan elem, keder ve üzüntünün giderilmesi için ödenen tazminat türüdür. Bu dava Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacaktır. Trafik kazası sonucunda tazminat davasını yürüten avukatlara ise trafik kazası tazminat avukatları denmektedir. Bu avukatlar gerekli raporları, belgeleri mahkemeye sunarak kişinin istediği tazminat miktarının elde edilmesine yardımcı olurlar.

İŞ KAZASI TAZMİNAT AVUKATI

İş kazasının sonucunda bireylerin uğramış oldukları zararlara karşı tazminat davası açılabilmektedir. İş kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş yerinde veya iş nedeniyle meydana gelen, vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen engelli hale getiren veya ölüme sebebiyet veren olay şeklinde düzenlenmiştir. İş kazası sonucu işçinin tedavi masraflarının karşılanması, iş göremezlik tazminatının talep edilmesi ve ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıpların tazmini için maddi tazminat davasının açılması gerekmektedir. İş kazası tazminat avukatı da tüm bu süreçte işçiye destek olan ve tüm bu süreçleri yöneten avukatlardır. Hak kayıplarına uğramamak için bu tür davalarda iş kazası tazminat avukatları ile çalışılması gerekmektedir.

2024 YILI TAZMİNAT AVUKATI ÜCRETLERİ TARİFESİ

Tazminat avukatına danışma ücreti aşağıdaki gibidir:

1. Büroda sözlü danışma – ilk 1 saate kadar 2.300 TL
Takip eden her bir saat için 1.300 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma – ilk 1 saate kadar 4.800 TL
Takip eden her bir saat için 2.500 TL
3. Yazılı danışma için – ilk bir saate kadar 4.800 TL

İstanbul Barosu 2024 tarifesine göre ise tazminat avukatı ücretleri şu şekildedir:

BAHÇELİEVLER TAZMİNAT DAVASI 2024 BAHÇELİEVLER TAZMİNAT AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen maddi ve manevi tazminat davaları, 60.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil davası, 78.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Nişan bozulmasından doğan maddi ve manevi tazminat davası, 52.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları, 78.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat davası, 78.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tazminat istemli tecavüzün önlenmesi davası (fikri ve sınai mülkiyet), 58.500,00 TL
Devlete karşı duruşmalı tazminat davası (tam yargı davası), 72.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Devlete karşı duruşmasız tazminat davası (tam yargı davası), 57.000,00 TL,
Haksız tutuklama tazminatı, 87.000,00 TL,
İşçi tazminat alacağı davaları, 58.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Para alacağı için yapılan icra takipleri, 42.000,00 TL’den az olmamak üzere alacak tutarının %15’i.

TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Tazminat davasının sonuçlanması mahkemenin iş yoğunluğu, duruşma günlerinin belirlenmesi, adli tatil sürecine girilmesi gibi birçok nedene bağlı olup yaklaşık 1-2 yıl kadar sürmektedir. İstinaf ve Yargıtay aşamalarına eğer ki dava taşınmışsa bu süre daha da uzayacak ortalama 3-4 yıl gibi sürede bitecektir.

TECRÜBELİ TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat davası avukatı, tazminat hukukunda uzmanlaşmış ve bu alandaki davaları yürüten avukatlara verilen ortak addır. Tazminat avukatı seçimi, bu süreçteki başarı açısından son derece önemlidir. Alanında uzman ve deneyimli bir tazminat avukatı, en uygun hukuki stratejiyi uygulayarak tazminat davalarında hak ettiğiniz sonuçları almanız sağlayabilir. Bu nedenle tazminat avukatını seçerken özellikle tazminat avukatının bu tür davalardaki başarı oranını ve tecrübesini göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca, tazminat avukatının dava takibini iyi yapması ve bu süreci iyi bir şekilde yönetmesi davanın hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi için önemli faktörlerdendir. Bu süreçte tecrübeli tazminat avukatları ile çalışılması bu nedenle mühimdir.

EN İYİ TAZMİNAT AVUKATI

Bahçelievler tazminat avukatı olan Hürriyet Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Hürriyet Hukuk Bürosu, tazminat hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığı ve hukuki danışmanlığı üstlenmektedir. Sizler de tazminat hukukuna ait sorunlarınız için bizlere başvurabilirsiniz. Hürriyet Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Hürriyet Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi bu alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır.

TAZMİNAT AVUKATI TAVSİYE

Tazminat davası avukatı seçimi, bu süreçteki başarı açısından son derece önemlidir. Alanında uzman ve deneyimli bir tazminat davası avukatı, en uygun hukuki stratejiyi uygulayarak tazminat davalarında hak ettiğiniz sonuçları almanız sağlayabilir. Bu nedenle tazminat avukatını seçerken özellikle tazminat avukatının bu tür davalardaki başarı oranını ve tecrübesini göz önünde bulundurmalıyız. Ayrıca, tazminat davası avukatının dava takibini iyi yapması ve bu süreci iyi bir şekilde yönetmesi davanın hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi için önemli faktörlerdendir. Ayrıca tazminat davası avukatının emeklerinin karşılığı ödenecek olan miktar baştan konuşulmalı ve buna göre tazminat davası avukatının seçimini yapmalıdır.

TAZMİNAT DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Tazminat davasında avukatların önemi büyüktür. Zira delillerin toplanması, ispatlanması ve mahkemeye en uygun şekilde dilekçeyle sunulması için yöntemleri en iyi bilen avukatlardır.  Bahçelievler tazminat avukatı Hürriyet Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tazminat Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Tazminat davalarına tazminat davası avukatı bakar. Tazminat davası avukatı, tazminat hukukunda uzmanlaşmış ve bu alandaki davaları yürüten avukatlara verilen ortak addır.

Darptan Dolayı Tazminat Nasıl Alınır?

Darptan dolayı tazminat alabilmek için öncelikle kanıt gereklidir ve bunun için de darp raporu alınması gerekmektedir. Darp raporu almak herhangi bir hastane, polis, jandarma veya savcılığa başvurmakla mümkün olur. Darp raporunun alınabilmesi için darptan dolayı vücutta iz olması gerekmektedir. Hastaneye başvurulması ile darp raporu almak için mağdur muayene edilir. Bu muayenede kişinin darp edilip edilmediğine dair doktor tarafından adli rapor verilir. İşte bu rapor kullanılarak tazminat alınabilecektir.

Avukat Tazminattan Pay Alır Mı?

Evet, tazminat davası avukat tazminattan pay alır. Tazminat davası avukatın talep edilen ve mahkemece belirlenecek olan tazminat miktarından yüzde üzerinden bir pay alma hakkı vardır.

Tazminat Davasında Avukatlık Ücretini Kim Öder?

Dava sürecindeki her türlü takipler ve işlemler için tazminatı talep eden kişi tazminat davası avukatına ücreti ödemekle yükümlüdür. Dava sonucunda ise tazminat davası avukatı lehine mahkeme bir vekalet ücretini takdir eder ve bu ücreti davayı kaybeden taraf, kazanan tarafa öder.

Avukat Davayı Kaybederse Ücret Alır Mı?

Dava sürecindeki her türlü takipler ve işlemler için tazminatı talep eden tazminat davası avukatına ücreti ödemekle yükümlüdür. Tazminat davası avukatı davayı kaybettiği takdirde bunun dışında hiçbir ücrete hak kazanamaz.

Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer?

Tazminat davasının sonuçlanması mahkemenin iş yoğunluğu, duruşma günlerinin belirlenmesi, adli tatil sürecine girilmesi gibi birçok nedene bağlı olup yaklaşık 1-2 yıl kadar sürmektedir. İstinaf ve Yargıtay aşamalarını da katarsak ortalama 3-4 yıl gibi tazminat davaları sürmektedir.

Azledilen Avukat Ücret Talep Edebilir Mi?

Avukatlık Kanunu’nun 174/2 maddesi uyarınca haksız olarak azledilen avukat, avukatlık ücretinin tamamına hak kazanır. Bu durumda yani haklı neden olmadan azledilen bir avukat ücret talep edebilecektir. Tazminat davası avukatının haksız yere azledilmesi halinde de bu madde hükmü alanı uygulama alanı bulacaktır.

Mahkemenin Verdiği Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Mahkemenin hükmettiği tazminat ödenmezse kişi hakkında icra takibi başlatılır. İcra takibi sonucunda tazminat yine ödenmezse hapis cezası uygulanır.

Mahkemede Kazanılan Para Ne Zaman Yatar?

Mahkemede kazanılan paranın tahsili, davanın niteliğine göre değişmektedir. Kesinleşme şartı olan davalarda istinaf ve temyiz süreçleri beklenirken bazı davalarda ödeme için icra öncesi başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu süreçler tamamlandıktan sonra ortalama 1-2 ay içinde tahsilat yapılmaktadır.

Manevi Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Manevi tazminat miktarının nasıl belirleneceği Türk Borçlar Kanunu’nun 51.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Yargıtay’ın Hukuk Genel Kurulu kararına göre de hâkim manevi tazminat miktarını belirlerken somut olayın özelliğini, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumunu, paranın alım gücünü, maluliyet oranını, beden gücü kaybı sebebiyle duyulan ve ileride duyulacak elem ve ızdırabı gözetmelidir.

Kazanılan Tazminat Nasıl Tahsil Edilir?

Kişi adına açılmış olan bir banka hesabına tutar yatırılır. Eğer yatırılmazsa kişi hakkında icra takibi başlatılır. Haciz işlemleri ile kazanılan tazminat tahsil edilmiş olunur.

Kazanılan Tazminat Kimin Hesabına Yatar?

Tazminat davası avukatına bu hususta yetki verildiyse tazminat avukatın hesabına, Tazminat davası avukatına verilmediyse tazminat alacaklısının hesabına tazminat yatar.

Tazminat Avukatın Hesabına Mı Yatar?

Tazminatın, tazminat davası avukatının hesabına yatabilmesi için tazminat davası avukatına Ahzu Kabz yetkisi verilmesi gerekir. Zira bu yetki yoksa tazminat alacaklısının hesabına tazminat yatacaktır.

Tazminat Hukuku hakkındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Hürriyet Hukuk Bürosu avukatları müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur. Bahçelievler tazminat avukatı Hürriyet Hukuk bürosuna güvenerek haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Hürriyet Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                             NİSANUR CEBECİ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu