Boşanma Hukuku

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası nasıl açılır? sorusunun ilk adımı kişinin bulunduğu yerdeki mahkemenin dağıtım dairesine bir boşanma dilekçesi ile başvurulması ile başlar. Aile mahkemelerine başvurularak başlanır. Burada tahsil edilen ücret ve masraflar ödenir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi ile aynı yetkiye sahip olacaktır. Yetkili mahkeme, eşlerden birinin ikamet ettiği veya duruşmadan altı ay önce birlikte yaşadıkları mahkemedir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra kadının yeniden evlenmesi için bir süre beklemesi gerekir. Bu döneme hukukta iddet dönemi denir.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Boşanma davasından sorumlu mahkeme aile mahkemesidir. Mahallinde aile mahkemesi yoksa, ilk derece hukuk mahkemesi, aile mahkemesi gibi boşanma davalarını kabul etmeye yetkilidir. Ancak unutulmamalıdır ki, aile mahkemesinin bulunduğu başka bir mahkemede boşanma davası açılırsa dilekçe mahkeme tarafından reddedilecektir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Boşanma davası açabilmek için eğer ki dava avukat ile takip etmek isteniyorsa; bunun için öncelikle noterden boşanma davalarına bakma yetkisini de içeren bir dava vekaletnamesi çıkarılması gerekmektedir. Boşanma davası için vekaletname çıkarmak isteyen kişinin mutlaka iki adet vesikalık fotoğrafının bulunması gerekmektedir. Şayet dava vekil ile takip edilmek istenmiyorsa vekaletnameye gerek yoktur.

Boşanma davası çekişmeli boşanma davası ise dava dilekçesi, deliller ve kimlik fotokopisi ile görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında delil sunulması çok önemli ve gereklidir. Delil sunulmayıp boşanmanın dayandırıldığı sebep ispat olunmadıkça boşanma gerçekleşmeyecek, dava reddedilecektir. Delillerin dava dilekçesine ek olarak sunulması gerekmektedir. Eğer tanık dinletilmek isteniyorsa, yine dilekçede tanıkların isim, T.C kimlik numarası ve adreslerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma söz konusu ise dava dilekçesi ve kimlik fotokopisinin yanında ayrıca tarafların imzasının bulunduğu anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunulması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

 • Boşanma dilekçesi
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Eşlerin kimlik fotokopileri
 • Nüfus kayıt örneği
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEREYE AÇILIR?

Boşanma davası açmak için çeşitli usul  kuralları vardır. Görev ve yetki kavramlarıyla başlar. Boşanma davalarına bakan mahkeme, karı kocanın boşanma davası açmadan önce altı ay birlikte yaşadıkları  Aile Mahkemesidir. Altı aydır birlikte yaşamadıysanız, eşlerden birinin ikamet ettiği  aile mahkemesinde dava açabilirsiniz. İkamet yerinde dava açılmasının hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 168. Maddesidir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AÇMA

Çekişmeli boşanma davası eşler arasında anlaşmazlığın devam ettiği durumlarda açılmaktadır. Eşlerden biri ayrılmayı istemiyorsa ya da ayrılık koşulları (maddi manevi tazminat, nafaka vs.) konusunda anlaşılmamış ise çekişmeli usulde dava açılır.

Boşanma davası açmak için, boşanma dilekçesi hazırlanır, yetkili ve görevli aile mahkemesine sunulur ve harçlar ödenir. Mahkeme harçlarının ödenmesiyle boşanma davası açılmış olur.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR

Yargılamada hakimin takdir yetkisi oldukça geniştir. Hakimin geniş takdir yetkisinin olması sunulan dilekçeler ve delillerin serbestçe değerlendirileceği anlamına gelir. Bu sebeple hukuki değerlendirmenin yapıldığı, delillerin toplandığı ve davada izlenecek stratejinin belirlendiği hazırlık aşaması çok önemlidir. Çünkü taraflar;

 • davadaki iddialarını,
 • karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • nafaka,
 • velayet,
 • kişisel ilişkinin tesisi,
 • aile konutu

gibi taleplerini davanın ikamesi ve dilekçelerin teatisi aşamalarında belirlerler. Nitekim ilk dilekçelerden sonra ıslah haricinde davada iddianın ve talebin genişletilmesi yasağı uygulanır.

Taraflar iddia ve taleplere ilişkin olarak tüm vakıa ve delillerini sunmalıdır. Bundan sonra gelecek ön inceleme duruşması ve tahkikat aşamasında hâkim huzurunda duruşmalar gerçekleşir. Bu duruşmalarda taraflar dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için işlem yaparlar ve tanıklarını dinletirler.

Hâkim, hüküm aşamasında dosyayı tümüyle değerlendirerek, hangi tarafın delil ve iddialarına hak veriyorsa o yönde hükmünü açıklar. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra istinaf ve temyiz aşamasında hüküm denetlenebilir. Tüm hukuki süreçlerin tüketilmesi veya sürelerin dolmasından sonra boşanma kararı kesinleşir. İşte buna, nihai karar denir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMA

Anlaşmalı boşanma davası bakımından süreç ve prosedür çekişmeli boşanmadan farklıdır. 1 seneyi aşkın evliliklerde anlaşmalı dava söz konusu olabilir. İhtilaflı konu olmayan bu dava türünde eşler bir arada hareket ederek bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar ve davayı açar. Mahkemece gerekli denetim yapılarak bir duruşma günü tayin edilir ve taraflar duruşmaya davet edilir.

Eğer tüm hukuki gereklilikler tamamlanmışsa ve protokol kanuna uygun şekilde hazırlanmışsa duruşma günü tek celsede boşanma kararı verilir. İstinaf ve temyiz süreleri tüketildikten sonra anlaşmalı boşanma kararı kesinleşir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARININ SÜRECİ HAKKINDA

Boşanma davası, bazı durumlarda tarafların rızası ile sadece bir prosedür haline geliyor. Boşanmayı kabul eden eş, ortak boşanma dilekçesi imzalayıp mahkemeye sunarak boşanma işlemlerini sonuçlandırabilir. Ancak, boşanma davası açabilmenin ön koşulu, tartışmasız en az bir yıl sürmüş bir evliliktir. Boşanma dilekçesinin verilmesi, eşlerden birinin diğerinin boşanma dilekçesini kabul etmesi veya eşlerin birlikte yapması şeklinde yapılabilir. Boşanma durumunda eşler mal paylaşımı ve çocukların durumu konusunda anlaşmalıdır.

Çiftler bu hususları öngören bir sözleşme akdedebilecekleri gibi eşler tarafından imzalanarak hakim huzurunda yapılan bir beyan şeklinde de olabilir. Finansal sonuçlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka. Çocukların durumu söz konusu olduğunda, nafaka kişisel bir ilişki ve velayet meselesidir. Ayrıca, bir eş avukatı aracılığıyla davayı takip etse dahi, duruşmaya gelmek zorundadır. Çünkü hâkimin karı kocayı dinlemesi de kanunun öngördüğü bir başka şart.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Genellikle dava, bir veya daha fazla konuda anlaşmazlığın ardından çekişmeli boşanmaya dönüşür. Anlaşmalı boşanmalar, anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun sürer. Bu nedenle boşanmaya karar veren taraflar çekişmeli boşanma davalarını tercih etmektedirler. Hiç bitmeyen boşanma davası birçok yönden büyüleyici. Bunlardan en önemlisi her alanda anlaşılmış olmasıdır. Ancak anlaşmalı boşanma durumunda taraflar uzun bir boşanma süreci beklemektedir. Başvuru yapmak ve yanıt istemek bile neredeyse 3 ayı bulabiliyor. Avukat yardımı olmadan boşanma davası açmak istiyorsanız, rızalı boşanma formumuzu kullanabilirsiniz.

Boşanma davası açma yetkisi belirli bir yargı alanı değildir. Örneğin; terk nedeniyle yapılan boşanma başvurusunda, ayrılan eş de son yerleşim yerinin Aile Mahkemesine boşanma davası açabilir. Boşanma başvurusunda bulunan yabancı uyruklu ise, tarafların ibraz ettiği belgelerin soyadının bulunduğu ülkede kabul edilmesi şartıyla, bu boşanmanın tanınması ve kabul edilmesi için Türkiye’de icra başvurusu yapılabilir.

BOŞANMA NE KADAR SÜRER?

Davanın süresi davanın çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma olması ile ilgilidir. Çekişmeli boşanmalar anlaşmalı olarak boşanmayı tercih edenler için daha uzun sürmektedir.

Anlaşmalı davada taraflar tüm noktalarda anlaşmış ise dava tek celsede biter. Elbette mahkemenin tarafların mutabık kaldığı hususlarda denetimi ve özellikle kamu hukukuna ilişkin olan velayet gibi meseleleri onaylaması gerekir. Her şey yasaya uygun ise anlaşmalı boşanma davası ortalama 1 ayda sonuçlanmış olur.

Çekişmeli boşanmada ise henüz taraflar ortak bir noktada buluşmadığından süreç oldukça uzundur. Özellikle dava sürecinde dinlenecek tanıkların sayısı, nerede oldukları, ilk duruşmaya katılıp katılmadıkları, kurumlardan istenen evrakların mahkemeye ulaşma süresi ve davaya konu olan ihtilaflı meselelerin araştırılması dava süresini belirlemektedir. Bunlarla birlikte; iddiaların kanıtlanması, kusurun ispatı, delillerin sunulması da sürede etkilidir.

Boşanma davasının süresi Adalet Bakanlığı’nın “Yargıda Hedef Süre” uygulaması kapsamında en fazla 300 gün olmalıdır. Ancak çekişmeli boşanmalar 10 ay sürebileceği gibi 3 yıl da sürebilir. Anlaşmalılar ise yaklaşık 1 aydır. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı desteği ile bu süreç 10 güne kadar düşebilmektedir.

BOŞANMA DAVASI MASRAFLARI NE KADAR TUTAR?

Bir boşanma davası masrafları için standart olan masraflar, öncelikle davayı açan tarafından yatırılan harç parasıdır. Başvuru sonrası mahkeme sürecindeki tüm posta masraflarının dahil olduğu giderlerde tarafınızca ödenecektir. Tabii bunun yanına tuttuğunuz avukat için vereceğiniz parayı da eklemek mümkündür. Tüm masraflar için genel bir ortalama vermek şu anki Türkiye şartlarında mümkün değildir. Böyle bir durumda yapılması gereken harçların ve ödemelerin yapıldığı adliye tevzi büroları ve avukatlar ile görüşerek güncel tutarları öğrenmektir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

Avukat tutmak tabiki de zorunlu değildir. Ancak Boşanma Davası anlaşmalı değilse, çekişmeli boşanma iki taraf açısından da bir çok sorunu beraberinde getirir. Bu nedenle özellikle Eşime Boşanma Davası Açmak İstiyorum Ne Yapmalıyım? diyen biri için en makul cevap ne olursa olsun iyi bir boşanma avukatı tutmaktır. Çünkü iyi bir avukat prosedürü bilir ve nasıl hareket edileceğine dair en iyi yolu size gösterir. Çekişmeli boşanmalarda yaşayabileceğiniz mağduriyetlerin önüne geçerek nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda hakkınızı en iyi şekilde savunur ve hakkınız olan her şeyi siz yıpranmadan halledebilir.

Soruyu genel olarak değerlendirdikten sonra yanıtlamak gerekirse de boşanma avukatı boşanma davaları için, iki tarafında muhakkak tutması gereken ve hayatınızın en önemli kararında sizin yanınızda olabilecek en iyi yardımcı dostunuzdur diyebiliriz.

YURTDIŞINDAN BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Eğer yurtdışında yaşıyorsanız anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasını avukat aracılığıyla açabilirsiniz. Ancak anlaşmalı boşanma davası duruşmasına gelmeniz gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davasına ise gelmenize gerek olmadığından yurtdışındayken Türkiye’ye hiç gelmeden bir boşanma avukatı aracılığıyla boşanmanız mümkündür.

E DEVLET BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

E devlet üzerinden boşanma davası açmak isteyen tarafın mobil imzası veya e-imza’sı olması şarttır. Mobil imza veya e-imzanız varsa bilgisayarınıza yükleyeceğiniz Uyap Editor ile anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dava dilekçenizi imzalayabilirsiniz. İmza işleminin ardından Vatandaş Uyap üzerinden hukuk dava aç kısmından sonra gelecek alanları doldurduktan sonra boşanma davanızı açabilirsiniz. Dava dilekçeleri udf formatında olmak zorundadır ancak dava dilekçenize ek olacak delil veya anlaşmalı boşanma protokolü gibi ekler, pdf veya jpg gibi formatta olabilir.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası da çekişmeli boşanma davası da her ne kadar önerilmesede avukatsız olarak açılabilmektedir. Avukatsız boşanma davası açmak isteyen kişi, boşanma davasında gerekli olan dilekçe ve belgelerle birlikte adliyenin tevzi bölümünden davasını açabileceği gibi E-devlet üzerinde yer alan Vatandaş Uyap aracılığıyla da boşanma davası açabilmektedir.

ÜCRETSİZ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası açılabilmesi için her sene belirlenen harç ve giderlerin ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu durumun istisnası mevcuttur. Ücretsiz boşanma davası açabilmek için adli yardım talep etmek gerekmektedir. Adli yardımdan yararlanmak için üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz bilgileri, fakirlik belgesi gibi belgeler sunulmalıdır. Adli yardım talebi kabul edilen taraf ücretsiz boşanma davası açabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu