Ceza Hukuku

MASAK BLOKESİ KALDIRMA VE İTİRAZ

Masak blokesi kaldırma işlemi birçok kişi için merak konusu olmuş, oldukça önemli bir durumdur. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Amacı suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir birim olan Masak’ın görev ve yetkileri  10/07/2018 tarihli ve 30774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde düzenlenmektedir.

MASAK biriminin ilgilendiği konulara bakacak olursak yasa dışı bahis oynama, yasa dışı bahis oynatmak suçları ve suç gelirlerini aklama ve terörizm finansmanı sağlama suçunun işlendiğine dair diğer şüpheli işlemler olabilmektedir.

MASAK NEDİR?

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (Masak) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan, finansal istihbarat toplama ve değerlendirme yapan bir istihbari birimdir. Masak’ın ana hedefi suç gelirlerinden kaynaklı kara para aklama suçunu önlemek, bu suçlar hakkında tahkikat yapmak, çeşitli önlemler üreterek, topladıkları bilgi ve verileri ilgili makam ve mercilere vermektir.

MASAK BLOKESİ İŞLEMİ NEDİR?

Masak blokesi işlemi 5549 sayılı yasada düzenlenmiştir. Bir tedbir işlemi olarak geçmektedir. Bu tedbir işlemi hesapta bulunan paranın bir süreliğine dondurulmasıdır. Bu duruma Masak blokesi işlemi denmektedir. Hesapta bulunan paranın dondurulmasındaki amaç suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi ve terör organizasyonlarının finanse edilmesine engel olunması ile söylenen suçlarla mücadelede etkin bir şekilde devamlılığını sağlamaktır.

MASAK NEDEN BANKA HESABINA BLOKE KOYAR?

Masak tarafından banka hesaplarına bloke konulması için Kaçak bahis ve kumar oyunlarından dolayı ortaya çıkan suçlarla ilgili durumlar söz konusu olmalıdır. 5236 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” başlıklı suç ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’da düzenlenen “Yetkisiz bahis oynatma” suçundan kaynaklı olarak banka hesaplarına Masak tarafından bloke konulabilmektedir. Bunlarla sınırlı kalmayıp yukarıda sayılan suçlar dışında geri kalan şüpheli işlemlerden kaynaklanan durumlarda da yine Masak tarafından bloke konulabilmektedir.

Bir başka durum açısından da Masak; 5549 sayılı kanun ile kendisine verilen görev ve yükümlülükler kapsamında suç gelirlerinden kaynaklanan kara paranın aklanması veya terörizm finansmanının sağlandığı şüphesi bulunan banka hesaplarına da bloke koyabilmektedir.

SAVCILIK EL KOYMA KARARI İLE MASAK BLOKESİ NEDİR?

Masak yukarıda sayılan suçlar sebebiyle eğer gerekli görürse şüphelinin kendi çerçevesinde olan işlemlerinden gerekli ve yeterli bilgileri alıp değerlendirdikten sonra durumu savcılığa iletebilir.

Savcılık ise Türk Ceza Kanunu’nun 54 ve 55. Maddesi uyarınca bloke ve eşya müsadere talebinde bulunabilir. Bu talep Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Blokenin amacı ise suç gelirlerinden kara para aklama ve terör finansmanına engel olmaktır.

MASAK BLOKESİ NE KADAR SÜRE İÇİN KONUR?

 MASAK, şüpheyi teyitlemek, işlemi analiz etmek veya gerekli görürse analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla yedi iş günü süreyle “şüpheli işlemi” askıya almaya yetkilidir. Askıya almaktaki kasıt Masak tarafından en fazla 7 iş günü süresince belirtilen miktarın bloke edilmesidir.

MASAK BLOKESİ KALDIRMA NASIL YAPILIR?

MASAK blokesi kaldırma işlemi ancak yapılan işleme itiraz edilmesi ile gerçekleşmektedir. Masak Blokesi kaldırma işlemi için bloke konulan kişinin Masak kurumuna gelerek bilgi vermesi gerekmektedir. Masak’ın yaptığı iş ve işlemler gizlilikle yürütüldüğünden Masak veya bloke konulan banka bilgi vermemektedir.

BANKA HESABINA KONAN BLOKE NASIL KALDIRILIR?

Masak tarafından banka hesabına bloke konulması halinde bu yapılan işleme itiraz edilerek Masak blokesi kaldırma talebinde bulunulması gerekir. Bu talep yapılırken Masak blokesi kaldırma durumu ayrıntılı biçimde açıklanarak Masak blokesi işleminin haksız olduğu açıklanarak olaya ilişkin somut delil ve belgeler verilmelidir.

MASAK BLOKESİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Masak blokesine itiraz kuruma karşı edilmelidir. Bu itiraz Masak blokesine itiraz dilekçesi ile olmaktadır. Bu sayede Masak blokesi kaldırma işlemini yapma ihtimaliniz olabilmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere Masak tarafından banka hesaplarına bloke konulması için Kaçak bahis ve kumar oyunlarından dolayı ortaya çıkan suçlarla ilgili durumlar söz konusu olmalıdır. 5236 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” başlıklı suç ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’da düzenlenen “Yetkisiz bahis oynatma” suçundan kaynaklı olarak banka hesaplarına Masak tarafından bloke konulabilmektedir.

Bu suçtan şüphelenmesi halinde de Masak tarafından bloke konulabilmektedir. Bu şüphenin giderilmesi ve blokenin kalması da Masak blokesine itiraz dilekçesi ile mümkün olmaktadır. Bu dilekçenin mutlaka bilgi ve birikimi yüksek bir avukat tarafından yazılması gerekmektedir. Masak blokesine itiraz dilekçesinde somut delil ve belgelerin dilekçe üzerinde gösterimi de oldukça büyük öneme sahiptir.

MASAK BLOKESİNE İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

MASAK blokesine itiraz için MASAK kurumuna itiraz dilekçesiyle başvurulması gerekmektedir. Masak blokesine itiraz  kanuna ve usule aykırı olmamalıdır. Bunun sebebi ise son derece Ciddi bir konu olmasıdır. Gerek dilekçe yazılmasında gerek MASAK’a Masak blokesine itiraz dilekçesi sunulmasında bir avukatın yardımı olması büyük önem arz eder. Yapılan inceleme sonrasında bir suç geliri olmadığı tespit edilirse bloke kaldırılır.

MASAK BLOKESİ NE ZAMAN KALKAR?

Masak tarafından bloke konulması durumunda 7 iş günü içerisinde bloke kaldırılmalıdır. Bu süre ise uygulamada 15 ila 60 gün arasında olabilmektedir.

MASAK KRİPTO HESABINA BLOKE KOYABİLİR Mİ?

Diğer durumlarda olduğu gibi gibi kripto varlık ve kripto hesap içerisinde bulunan paralar için de 5549 sayılı Yasa gereğince bloke konulması mümkün olmaktadır. Kripto para hesabında da şüpheli işlemler yapılması halinde bu şüpheli işlemleri yapan kişilerin kripto para hesaplarına bloke konulması mümkün konulmaktadır. Yukarıda bahsedilen Masak blokesi kaldırma işlemleri ile itiraz edilebilir. Bu itiraz Masak blokesine itiraz dilekçesi ile olmaktadır.

MASAK BLOKESİNİN KALDIRILMASINDA BİLİŞİM AVUKATININ ROLÜ

Yukarıda da bahsedildiği üzere Masak blokesi kaldırma hususu oldukça ciddi ve büyük öneme sahip bir durumdur. Haksız cezai süreç anlamında da telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumları yaşamamak ve gerekli hukuki işlemleri gerekli zamanlarda yapabilmek için kendini bilişim hukuku alanında geliştirmiş bir ceza hukuku avukatı tarafından hukuki danışmanlık ve yardım hizmeti alınması son derece faydalı olacaktır. Aynı zamanda Masak blokesine itiraz dilekçesinin yazımında da bilişim avukatının rolü büyüktür.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU MASAK BLOKESİ KALDIRMA HİZMETLERİMİZ

Masak blokesi kaldırma hususu oldukça yüksek kritik öneme sahip bir durumdur. Gerekli hukuki işlemler gerekli zamanlarda yapılmazsa telafisi zor veya imkansız sonuçlar ortaya çıkabilmekte, Masak blokesi kaldırma işlemi çok zor veya imkansız hale gelebilmektedir. Bu sebeple kendini bilişim hukuku alanında yetiştirmiş bir ceza avukatından hukuki destek almak oldukça büyük fayda sağlayacaktır. Masak blokesi kaldırma hususu noktasında Hürriyet Hukuk Bürosu olarak alanında uzman, gerekli bilgi birikim ve deneyime sahip ceza hukukçusu avukatlarımız tarafından müvekkillerimize her daim hukuki danışmanlık ve hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda hizmet vermeye hazırız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

MASAK Neden Hesaba Bloke Koyar?

Masak tarafından banka hesaplarına bloke konulması için Kaçak bahis ve kumar oyunlarından dolayı ortaya çıkan suçlarla ilgili durumlar söz konusu olmalıdır. 5236 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” başlıklı suç ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’da düzenlenen “Yetkisiz bahis oynatma” suçundan kaynaklı olarak banka hesaplarına Masak tarafından bloke konulabilmektedir.

Bir başka durum açısından da Masak; 5549 sayılı kanun ile kendisine verilen görev ve yükümlülükler kapsamında suç gelirlerinden kaynaklanan kara paranın aklanması veya terörizm finansmanının sağlandığı şüphesi bulunan banka hesaplarına da bloke koyabilmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmayıp Masak, şüpheli gördüğü durumlarda da gerekli tedbir niteliğinde bloke işlemi yaparak hesaplara bloke koyabilmektedir.

MASAK Kaç Gün Bloke Koyar?

MASAK kurumu tarafından blokenin konulmasından itibaren 7 iş günü içinde bloke kaldırılır. Ancak uygulamada genellikle bu süre 15 ila 60 gün arasında sürebilmektedir. Blokeli hesaptaki paranın iadesi mümkün olmamaktadır, hesapta bulunan paranın kullanılabilmesi için ilk önce blokenin kaldırılması gerekir.

MASAK Blokeyi Nasıl Kaldırırım?          

MASAK blokesi kaldırma için yapılan işleme itiraz edilmelidir. Blokenin kaldırılması için hesabına bloke konulan kişinin Masak Bloke işlemine itiraz dilekçesi ile beraber blokenin kaldırılması adına somut delil ve belgelerle dilekçe yazarak itiraz etmeli ve Masak blokesi kaldırma talebinde bulunmalıdır.

MASAK Blokesinin Hemen Kalkması İçin Ne Yapmalıyım?

Masak blokesi kaldırma için itiraz dilekçesi ile gerekli mercilere itiraz edilmelidir. Masak’ın 7 iş günü içerisinde blokeyi kaldırması gerekir fakat bu, somut duruma göre değişkenlik gösterebilir.

MASAK Neleri İnceler?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıolarak kurulan Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) bankacılık işlemlerinin de dahil olduğu finansal işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla kurulmuş bir birimdir.

Masak;

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 2/d maddesi kapsamında, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Cumhurbaşkanınca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenler “Yükümlü” olarak tanımlanmış aynı Kanun 4. Maddesi gereği şüpheli işlem bildirimlerinin yapılmasından sorumlu tutulmuştur.

Kanun’un 4. Maddesi ve Kanuna dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 27. Maddesi uyarınca Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin incelenmesi hususunda sorumludur.

MASAK İnceleme Süresi Ne Kadar?

MASAK tarafından hesaba koyulan blokenin ne zaman kalkacağına ilişkin kanun ve diğer mevzuatlarca düzenlenen süre 7 iş günüdür. Ancak uygulamada bu süre daha uzun olabilmektedir. Uygulamada bu süre 15 ila 60 gün olabilmektedir.

MASAK Blokesine İtiraz Edilebilir Mi?

Masak blokesinin kaldırılması hususunda somut delil ve belgelere dayanarak kuruma itiraz edilebilmesi mümkündür.

MASAK Blokeli Hesabımdan Para Çekebilir Miyim?

Masak tarafından bloke konulması halinde blokeli hesaptan herhangi bir işlem yapılması mümkün olmadığından para çekilmesi de mümkün olmamaktadır. Para çekilebilmesi için öncelikle bloke kaldırılmalıdır.

Bloke Edilen Paranın İadesi Ne Kadar Sürer?

Blokeli hesapta bulunan paranın kullanılabilmesi için öncelikle bloke kaldırılmalıdır. Bloke kaldırıldıktan sonra para kullanılabilir.

Yasadışı Bahis ve Kumar Oynarsam MASAK Hesabıma Bloke Koyar Mı?   

Yukarıda da bahsedildiği üzere;

Masak tarafından banka hesaplarına bloke konulması için Kaçak bahis ve kumar oyunlarından dolayı ortaya çıkan suçlarla ilgili durumlar söz konusu olmalıdır. 5236 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” başlıklı suç ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’da düzenlenen “Yetkisiz bahis oynatma” suçundan kaynaklı olarak banka hesaplarına Masak tarafından bloke konulabilmektedir.

MASAK Blokesi E-Devlette Görünür Mü?

E-Devlet uygulamasında yapılacak sorgulama ile kendi adınıza haciz olup olmadığı öğrenilebilmektedir.

MASAK Bloke Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden E-Haciz kısmına baktığınız takdirde adınıza haciz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

MASAK BLOKESİ İŞLEMİNE İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ      

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU’NA

TALEP EDEN            : ………………….

MUHATAP                 : 1)  Mali Suçları Araştırma Kurulu

KONU                         : Hesabıma konulan blokenin kaldırılması talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

1)….

2)…

3)…

NETİCE VE TALEP   :  Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı banka hesabıma konulan blokenin kaldırılmasını ve bu hususta hesabımın bulunduğu bankaya bilgi verilmesini, banka hesabımdaki hareketlerin fazla olması sebebiyle “şüpheli” olarak nitelendirilmemin beni mağdur konumda bırakacağından sebeple talebimin KABULÜNÜ arz ve talep ederim.

İMZA:

 

Renas TUTA

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu