Ceza Hukuku

TRAFİK CEZASI İTİRAZ ŞARTLARI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Trafik cezası itiraz dilekçesi örneğini sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle bir takım sorularınızı yanıtlayıp daha sonra dilekçe örneğini, yazımızın devamında paylaşacağız. Ancak trafik cezasına itiraz ve ehliyete el koyma durumlarında bir avukat ile birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Trafik cezaları para cezası olabileceği gibi aracın trafikten menedilmesi gibi idareyi ilgilendiren konularda da olabilir. Para cezaları için itiraz işlemleri Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılırken idari işlemler söz konusu ise İdare Mahkemesi muhatap alınır.

Trafik cezalarına itiraz sürecinde hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmamak adına yetkin ve deneyimli bir ceza avukatından yardım almak, sürecin müspet yönde seyretmesi ve istenen neticenin elde edilmesi bakımından en sağlıklı yaklaşımdır.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ

Trafik cezalarına itiraz edilebilmesi haklı ve haksız tarafların olmasına bağlıdır. İtiraz talebinin belirli kriterleri de içermesi gerekirken belgelerin varlığına da ihtiyaç duyulmaktadır. Trafik cezasına maruz kalanların mahkeme kanalı ile bu karara itiraz etme hakkı vardır.

İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca itiraz edileceği zaman trafik ihlalleri sebebi ile kesilen cezalar için başvuru yapılmış olmalıdır. Yargıtay kararları gereği radar uyarı levhasının bulunmadığı noktalarda radar cezası alan sürücülerin de bu cezaya itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır.

Ceza kesilirken fotoğraf ve delillerle desteklenmelidir. Delil ve fotoğrafın olmaması yalnızca ceza tespit tutanağının olması durumunda ceza kesilen kişinin bu karara itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır. İtirazın gerekçesi de delil yetersizliği olur.

Araçların park edilmesine yönelik kesilen cezalarda itiraz edebilmek için belediyenin yeteri kadar otopark hizmeti vermemiş olması gerekir. Ayrıca şehrin büyük bir kısmında park yasağı uygulanmış olmalıdır.

Trafik cezasına itiraz hakkınızın bulunduğu ana koşullar şu şekilde ele alınıyor:

Yüz yüze kesilmiş olan itirazlar haricinde, EDS ile kurallara aykırılık tespit edilip kesilen cezaların tarafınıza 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi gerekiyor. Eğer ki bu süre içerisinde adresinize ceza tebliği gerçekleştirilmediyse cezaya itiraz hakkınız bulunuyor. Yüz yüze kesilen cezalarda ise anlık tebliğ sağlandığı için bu itiraz gerekçesinden faydalanmanız mümkün olmuyor.

Ceza tespit tutanağı içerisinde yapmış olduğunuz kusurlu hareketle ilgili muhakkak delil bulundurulması gerekiyor. Bir kamera kaydı, fotoğraf, video vs. bulunmayan durumlarda haksız cezai işlem üzerinden itiraz sağlanabiliyor.

Özellikle park yeri ile ilgili kesilmiş olan cezalarda, belediyeye ait kısıtlı park yeri olması veya parka açık alan bulunmaması gibi gerekçeleri göstererek itiraz etme hakkınız doğuyor. Park alanları, belediye tarafından sunulması gerekli görülen bir hizmet olduğu için belediye bu hizmeti sağlayamadığında ya da ekstrem bir durum sonucunda uygun olmayan bir yere araç park etmek durumunda kalındığında cezaya itirazda bulunulabiliyor.

Aynı hareketi gerekçe göstererek iki veya daha fazla cezai işlem uygulanması da yasalara aykırı görülüyor. Bu nedenle hakkınızda tutulan ceza tutanaklarında aynı hareketinize dayalı olarak işlem yapılmışsa bu tutanaklara itiraz hakkına sahip olabiliyorsunuz.

TRAFİK CEZASI İTİRAZ SÜRECİ İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN BAZI ADIMLAR BULUNUYOR. İŞTE O ADIMLAR:

E-Devlete Girin

Trafik cezası itiraz dilekçesi yazmadan ve ilgili karara karşıt davada bulunmadan önce e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Bu sistem üzerinden adınıza kayıtlı plakaları sorgulayarak üstünüze yazılmış olan cezaları görüntülemeniz mümkün oluyor. E-devlet üzerinden tespit edilen cezalar ile ilgili olarak itirazda bulunma seçeneğinden faydalanmak üzere örnek dilekçeleri incelemek de önem taşıyor.

Ceza İtiraz Dilekçesi Yazın

Ceza itiraz dilekçesi yazma adımında profesyonel bir süreç izlemeniz de büyük öneme sahip. Bu noktada yapılacak en mantıklı hamlelerden biri trafik cezası itiraz dilekçesi örneği incelemek oluyor. Sistem üzerinde ve farklı sitelerde de olmak üzere itiraz dilekçesi örnekleri ile karşılaşılabiliyor. Örneklerin yanı sıra resmi bir şekilde ve profesyonelce yazılmış bir ceza itiraz dilekçesi için avukatlardan da faydalanılabiliyor.

İlgili Makama Dilekçenizle Birlikte Ceza İtiraz Başvurunuzu Gerçekleştirin

Trafik cezası itiraz e-devlet üzerinden koşulları öğrenilip takip edilen bir süreç olsa da ilgili itirazı resmi makamlardan gerçekleştirmeniz bekleniyor. Bir kez noter üzerinden gerçekleştirilen trafik cezası itiraz e devlet üzerinden de kontrol edilerek süreç içerisinde takip edilebiliyor.

TRAFİK CEZALARINA HANGİ NEDENLER İLE İTİRAZ EDİLEBİLİR?

İtiraz edilebilecek nedenler şunlardır;

Trafik cezasının kesilmesi sonrası kişiye 10 gün içinde tebligat yapılmalıdır. Bu sürede tebligat yapılmamışsa cezaya itiraz edilebilir. Yüz yüze kesilen cezalar anında tebliğ edilmiş sayılır.

Hiç kimse aynı hareketinden dolayı iki defa cezalandırılamaz. Bu sebeple aynı hareketinizden dolayı hakkınızda iki defa trafik cezası düzenlenirse, bir tanesine itiraz edebilirsiniz.

Ceza tespit tutanağında herhangi bir delile yer verilmemişse (fotoğraf, video vs..) cezaya itiraz edebilirsiniz.

Park yeri olmaması veya kısıtlı olması sebebiyle yanlış bir yere, yanlış şekilde park etmek zorunda kaldıysanız bu cezalara itiraz edebilirsiniz. Belediyenin otopark hizmeti sunmaması nedeniyle ceza yaptırımına uğramanız hakkaniyetli değildir.

TRAFİK CEZASI İTİRAZI KAÇ GÜN İÇERİSİNDE YAPILIR?

Kesilen hemen her trafik cezası, kişinin ceza puanı almasına, belirli bir tutarı ödemek durumunda bırakılmasına ve yine ehliyetinin risk altına girmesine neden olabiliyor. Bu nedenle ceza ile ilgili itirazda bulunulacaksa hızlı aksiyon almak büyük önem taşıyor. Trafik cezası itirazını tebliğ süresi de dahil olmak üzere 15 iş günü içerisinde gerçekleştirmek gerekiyor.

Ceza itirazında bulunmak istiyorsanız haklı bir gerekçeye sahip olmanız da önem taşıyor. Ceza iptali, muafiyet durumu için belgelerle desteklenmiş bir itiraz dilekçesi sunmak gerekli görülüyor. Mahkeme tarafından değerlendirilen dilekçede haklı bulunmanız durumunda ilgili ceza askıya alınarak işlemler sonrasında iptali sağlanıyor.

Trafik cezası itiraz süresi olan 15 günün aşılması durumunda ise itiraz hakkı düşerek şahısların elinden alınıyor. Bu gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamak adına ilgili ceza tebliğini yakinen takip etmek, e-devlet üzerinden devamlı kontroller gerçekleştirmek faydalı olabiliyor.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Trafik cezalarına itiraz yapılacağı zaman talep edilen belgelerin eksiksiz ve tam olması gerekir. En yakında yer alan Sulh Ceza Hakimliği ise itiraz merciidir. Trafik idari para cezası söz konusu ise bu karar ilgili kişiye tebliğ edildikten sonra en geç 15 gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz başvurusunun yapılmadığı hallerde ise kesilen cezanın kesinleşeceği görülmektedir. Karar vatandaşın yüzüne okunduğunda da 15 günlük itiraz süresi vardır. Plakaya kesilen cezalarda ise kararın kişiye tebliğ tarihi başlangıç olarak kabul edilir ve bu tarihten itibaren 10 günlük başvuru süresi işlemeye başlar.

İtiraz işlemleri Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılı dava dilekçesi vermek sureti ile yapılır. Dava dilekçesine ek olarak yer verilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Trafik cezası karar tutanağı tebligatının fotokopisi,
  • Trafik cezası karar tutanağının fotokopisi,
  • Trafik cezası kesilmiş olan aracın ruhsatının fotokopisi,
  • Aracın sahibine ait kimlik ve ehliyet fotokopisi,
  • Ceza ödemesi yapılmış ise ödemenin yapıldığına ilişkin banka dekontu.

Trafik Cezasına E-Devletten itiraz edilebilir. Bunun yanı sıra UYAP üzerinden de itiraz işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Vatandaşın e-imzası ya da mobil imzası varsa itiraz dilekçesini UYAP vatandaş portalını kullanmak sureti ile gönderebilmesi mümkün olur.

Bu durumda itiraz dilekçesi Sulh Ceza Hakimliği’ne veya İdare Mahkemesi’ne dijital kanallar kullanılmak sureti ile iletilebilmektedir. Trafik cezalarına itiraz sebebi ile açılacak davaların sonuçlanma süreleri mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte ortalama sonuçlanma süresi 3-6 ay arasında değişir. İdare Mahkemelerine açılmış olan davaların sonuçlanma süresi ise en geç 6 aydır.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ EDİLİRSE NE OLUR?

Trafik cezası kesildiğinde kişilerin bu karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz hakkının mahkemece yerinde bulunması durumunda ceza önceden ödenmiş ise bu ödemenin iadesi yapılır.

Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan trafik cezaları uyarınca hakkında para cezası uygulanan kişi 15 gün içinde bu cezaya itiraz edebilme hakkına sahiptir. Trafik para cezalarına yapılacak itirazlar Trafik Mahkemelerine gerçekleştirilir. Bununla birlikte Sulh Ceza Hakimliği’nin daha yaygın olarak bulunuyor olması sebebi ile itirazlar genellikle bu mahkemelerde incelenmektedir.

TRAFİK CEZALARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARI

İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak itirazlar için İdare Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. İdare Mahkemeleri’ne yapılacak itirazlarda süre 30 güne çıkar. Sürücü belgesine el konulan sürücüler için bu yaptırım idari yaptırım kapsamında uygulanır fakat itiraz işlemleri için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulması gerekmektedir.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye para cezasına ek olarak trafikten men cezası kesildiği takdirde ikinci cezanın idari yaptırım kapsamında değerlendirilmesi sebebi ile itiraz mercii değişir. Bu durumda kararı veren kolluk birimi hangi yetkili idare mahkemesine bağlı ise itiraz işlemi oraya gerçekleştirilir.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezası para cezası şeklinde uygulanmış ise itirazlar Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılır. İdari işlemlerde ise itirazın muhatabı İdare Mahkemesi olur.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ EDİLİRSE NE OLUR?

Bireylere bir trafik cezası kesildiğinde, bu karara karşı çıkma hakkına sahiptirler. Eğer mahkeme, itirazın haklı olduğuna karar verirse ve ceza daha önce ödenmişse, yapılan ödemenin iadesi gerçekleştirilir.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanan trafik cezalarına maruz kalan bir kişi, bu cezaya itiraz etme hakkına sahiptir ve bu itiraz hakkını kullanabilmek için 15 gün süreye sahiptir. Trafik para cezalarına yapılan itirazlar genellikle Trafik Mahkemelerinde değerlendirilir, ancak Sulh Ceza Hakimliği daha yaygın bir şekilde bulunduğu için itirazlar genellikle burada incelenir.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ NASIL YAPILMALIDIR?

Trafik cezası alanlar öncelikle bu cezaya itiraz edeceklerse belgelerini eksiksiz ve tam olarak temin etmelidir. İtiraz mercii en yakındaki Sulh Ceza Hakimliği’dir. İdari işlemlerde İdare Mahkemesi muhatap alınır. Trafik idari para cezası uygulandığında kararın ilgili kişiye tebliğ edilmesinden sonra en geç 15 gün içinde itiraz edilebilir.

TRAFİK CEZA İTİRAZI İÇİN EN SIK KULLANILAN GEREKÇELER NELERDİR?

Trafik cezasına itiraz ederken sıklıkla başvurulan belli başlı gerekçelere de rastlanıyor. İtiraz sırasında en sık kullanılan gerekçeler şu şekilde ele alınıyor:

Trafik cezası tebliğinin ilgili 15 günlük süreç içerisinde tarafınıza iletilmemesi, ceza itirazında haklı bulunmanızı sağlayan en önemli etkenlerden biri oluyor. Adınıza veya plakanıza kesilmiş bir trafik cezası olması durumunda tebliğ süresi dahilinde cezanın tarafınıza iletilmesini bekleyerek ilgili sürede iletilmeyen cezalar için itirazda bulunabilirsiniz.

Herhangi bir somut delile dayanmayan cezalarda da itiraz hakkınız saklı tutuluyor. Eğer ki tarafınıza kesilen cezanın haksız gerekçelerle olduğunu ve bir delile dayanmadığını kanıtlayabilirseniz cezadan muaf tutulabiliyorsunuz.

Park yerlerinin olmaması, kısıtlı park imkanının olması durumunda aracınızı cezai işlem uygulanabilecek bir yere park ettiyseniz, bununla ilgili olarak belediye yetersizliğini kanıt göstererek itirazda bulunabilirsiniz. Dilekçelerde en sık karşılaşılan itiraz maddeleri arasında yer alan belediye park imkanları yetersizliği ile cezadan kurtulma ihtimaliniz de son derece yüksek oluyor.

Bu gerekçelerin yanı sıra başınıza gelmiş ekstrem olaylarda, felaketlerde, can ve mal sağlığını koruma amaçlı alınan aksiyonlarda da itiraz dilekçeleri hazırlayarak cezadan kurtulabilirsiniz. Usule uygun itirazlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ise bir avukattan yardım alabilirsiniz.

CEZA İTİRAZI SIRASINDA KODLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Kodlarına göre ödenecek tutarların farklı olmasının yanı sıra ceza itirazı sırasında da kodlar önem taşıyor. Örneğin; 73/c trafik cezası itiraz sırasında takip edilmesi gereken en önemli nokta kusurlu eylemin kanıtlanabilirliğini sağlayan deliller oluyor. Araç seyir halindeyken telefonla görüşüldüğüne dair herhangi bir görüntü olmaması durumunda kolaylıkla cezaya itirazda bulunulabiliyor.

61/1-o trafik cezası itirazı sırasında, belediye hataları ve yetersizliği üzerinden hazırlanan bir savunmada büyük oranla haklı bulunmanız ve cezadan muaf tutulmanız mümkün oluyor. Engelliler için ayrılmış park yerlerini işgal etme sonucunda alınan bu cezada, belediye park yeri yetersizlikleri ana savunmayı hazırlamanız için kritik noktayı temsil ederek avantaj sağlıyor.

Sık uygulanan trafik cezalarından biri olarak görülen 47/1-c trafik cezası itirazı için ise genel kurallara uymadığınız olağanüstü hâli kanıtlamanız bekleniyor. İşaret ve genel kurallara uyumsuzluğu temsil eden bu ceza kodunda, ilgili aykırılık eylemini hangi koşullar altında gerçekleştirdiğinizi delillerle destekleyerek kanıtlamanız hâlinde cezai işlemden kurtulmanız mümkün oluyor. Özellikle de sağlık temelli aykırılıklar sırasında can güvenliği önceliği gerekçesiyle çoğunlukla cezaların düşürüldüğü görülebiliyor.

Örnek verilen ve sık karşılaşılan kodların yanı sıra diğer cezalarda da ceza dinamiğine bağlı bir savunma eyleminde bulunarak ilgili itirazlar gerçekleştirilebiliyor. Ceza kodları, itiraz sırasında savunmayı oluşturmak adına büyük önem taşıyor.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öncelikle belirtmek isteriz ki e-devletten trafik cezası itiraz başvurusu için e-imza ya da mobil imza sahibi olmalısınız. Aksi takdirde, sistem başvuru için ilerlemenize izin vermeyecektir; yani yalnızca TC kimlik no ve şifre ile giriş yeterli değil.

Mobil imza ya da e-imzanız ile sisteme giriş yapınız.

Arama çubuğuna “Uyap” yazınız ve sonuçlar içinden “UYAP Vatandaş Portal Girişi” ni bularak tıklayınız.

Açılan sayfanın sol yanında bulunan menüden “Trafik/İdari Para Cezası” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfada “yapı birimi (itirazın nereye yapılacağı), il (cezanın alındığı il), adliye ve talep türü” bilgilerini girmelisiniz.

Sağ altta bulunan “Devam Et” butonuna tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyen sayfaya yönlendirileceksiniz.

Bu sayfada “Taraf sıfatı” bölümünde “itiraz eden” seçeneğini seçmeli; “kişi/kurum” kutucuklarından ise “kişi” yi işaretlemelisiniz. Sonra kişisel bilgilerinizi de girip “Devam et” butonuna tıklayabilirsiniz.

Açılan yeni sayfada bu sefer de karşı tarafın bilgilerini girmeniz istenecek. “Taraf sıfatı” kısmında “itiraz edilen” seçeneğini seçmeli; “kişi/kurum” olarak ise “kurum” u seçmelisiniz.

Son aşama olan evrak ekleme bölümünde dilekçenizi “Değişik İş Başvuru” türünü seçerek yükleyebilirsiniz.

Bir sonraki aşamada da dilekçe dışındaki evraklarınızı “ek evrak” olarak ekleyebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Bu adımları tamamladığınızda trafik cezası itirazınız işleme alınacaktır. Birçok durumda hakim ek evraklar ve dilekçe üzerinden itirazı karara bağlar ve 2 ay içinde sonuç size bildirilir. Ancak, belirsiz durumlarda ya da evrak eksikliği varsa duruşmaya da çağrılabilirsiniz ve itiraz durumunuzu e-devlet üzerinden takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle, eğer bir avukatınız yoksa bireysel olarak e-devletten başvuru durumunuzu ve duruşmanız olup olmadığını takip etmeyi unutmamalısınız.

TRAFİK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

İTİRAZ EDEN: …………………………………….  (TC: )

ADRES: ………………….

İTİRAZA KONU TUTANAK: T.C. …………… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği- ……………….. Adlı Polis Memuru Tarafından Tutulan ……/……./2023 Tarihli, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı, …………………TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM

TARİHİ                                : ……/……./2023,  SAATİ: …../…..

TUTANAK TEBLİĞ

TARİHİ                                : ……/……./2023

İTİRAZ KONUSU : T.C. …………… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği- ……………….. Adlı Polis Memuru Tarafından Tutulan ……/……./2024 Tarihli, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı, …………………TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının İPTALİ talebimizdir.

AÇIKLAMALAR  :

Tarafıma ait 42 …….. …… plaka numaralı araç ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu’ nun 47/1-b maddesi gerekçe gösterilerek “kırmızı ışık kuralına uymamak ” iddiasıyla kesilen ekte sunulu, gıyabımda tanzim edilen ……/……./2024 Tarih, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı tutanak tarafımca ……/……./2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. (EK-1)

Söz konusu trafik cezasında FAHİŞ BİR HATA SÖZ KONUSUDUR.  Ben Konya da ………… çalışıyorum.  Ekte SGK hizmet dökümümü ve çalıştığıma dair evrakları sunuyorum. (EK-2)  Daha önce…………………..’da ikamet ediyordum.  Ancak ………………. yılının ………………. ayında İSTANBUL’A taşınıp, İSTANBUL’da ……….. firmasında çalışmaya başladım.   Trafik Kuralı ihlalinin gerçekleştiği iddia edilen ……/……./2024 Tarih’te ARACIMLA BİRLİKTE İKAMETİMİN BULUNDUĞU İSTANBUL’DAYDIM.  Hatta aracımla işyerime gittim.

( BU BÖLÜME KARARIN NEDEN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI YAPABİLİRSİNİZ  VE DELİLLERİNİZDEN BAHSEDEBİLİRSİNİZ )

Mahkemeniz dilerse İSTANBUL’dan PTS kayıtlarının celbini talep ediyorum. Hakimliğiniz celp ettiğinde,  aracımın da o gün Konya’da olduğu ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla hatalı olarak ve hukuka aykırı olarak düzenlenen T.C. …………… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği- ……………….. Adlı Polis Memuru Tarafından Tutulan ……/……./2024 Tarihli, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı, …………………TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ nda yazılı para cezasının İPTALİNE karar verilmesini

HUKUKİ NEDENLER         : Karayolları Trafik Kanunu, HMK, sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat zarfı , sair ilgili delail

SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, İtirazımın kabulü ile hukuka aykırı olarak düzenlenen T.C. …………… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği- ……………….. Adlı Polis Memuru Tarafından Tutulan ……/……./2024 Tarihli, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı, …………………TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ nda yazılı para cezasının İPTALİNE karar verilmesini arz ederim. 22.03.2024

İtiraz Eden

………………… …………….

EKLER                                  :

1-T.C. …………… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği- ……………….. Adlı Polis Memuru Tarafından Tutulan ……/……./2024 Tarihli, ………. Seri Numaralı, …………… Sıra Numaralı, …………………TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Fotokopisi VE  Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligat Zarfının Fotokopisi

2-Sgk Hizmet Dökümü Ve İşyerinde Çalıştığınıza Dair Evraklar

3-Diğer Delilleriniz

Sizlerinde trafik cezası ile ilgili bir avukaa ihtiyacınız varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu