Bilişim Hukuku

VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞU

VERBİS kaydı zorunluluğu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileri işleyen veri sorumlularının yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. Bu yasal düzenleme, veri sorumlularını, veri işleme faaliyetlerini kayıt altına almaya ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmeye teşvik etmektedir. VERBİS kaydı zorunluluğunu yerine getirmeyen veya kayıt yükümlülüklerini ihmal eden veri sorumlularına ise idari para cezaları öngörülmüştür. Bu nedenle, kişisel verileri işleyen her veri sorumlusunun VERBİS kaydını zamanında ve doğru bir şekilde yapması büyük önem taşımaktadır.

VERBİS KAYDI NEDİR?

VERBİS, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltmasıdır ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulmuş bir veri tabanıdır. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin, bu faaliyetlerini kayıt altına almalarını ve ilgili mevzuata uygun olarak veri işleme faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kanun kapsamında, belirli şartlar altında kişisel verileri işleyen veri sorumlularının VERBİS’e kaydolmaları zorunludur. Buna VERBİS kaydı zorunluluğu da denilebilir. Bu kayıt süreci, veri sorumlularının hangi tür verileri işlediklerini, hangi amaçlarla işlediklerini ve bu verileri ne kadar süreyle muhafaza ettiklerini açıklamalarını gerektirir. Ayrıca, VERBİS kaydı zorunluluğuna uymayan veya kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumlularına idari para cezaları öngörülmüştür. Bu nedenle, kişisel verileri işleyen tüm veri sorumlularının VERBİS kaydı yapmaları ve ilgili mevzuata uygun şekilde veri işleme faaliyetlerini yürütmeleri önemlidir.

VERBİS KAYIT ŞARTLARI?

VERBİS kaydı zorunluluğu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 16. maddesine göre belirlenmiş şartlara bağlıdır. Bu şartlar şunlardır:

 1. Veri Sorumlusu: VERBİS’e kaydolması gereken kişi veya kurum, veri sorumlusu olarak adlandırılır. KVKK’ya göre, kişisel verileri belirleyen, veri kayıt sisteminin işleyişini belirleyen ve yöneten gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak kabul edilir.
 2. Kişisel Veri İşleme: Veri sorumlusunun, kişisel verileri belirli kriterlere göre işlemesi gerekmektedir. KVKK’ya göre, kişisel veri işleme, bir kişinin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirilebilen her türlü bilginin kaydedilmesi, saklanması, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması gibi faaliyetleri kapsar.
 3. Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Veri sorumlusunun, kişisel verileri işleme amaçları ve bu amaçlara uygun hukuki sebepleri belirlemesi gerekmektedir. Veri işleme faaliyetleri, açık rıza, sözleşme, kanunlardan doğan yükümlülükler gibi hukuki sebeplere dayandırılabilir.
 4. Kayıt Süresi: Veri sorumlusunun, kişisel verileri ne kadar süreyle muhafaza edeceğini belirlemesi gerekmektedir. KVKK’ya göre, kişisel veriler, işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklanmalıdır. Ancak, ilgili mevzuatta saklama süresi belirlenmişse bu süre uygulanır.
 5. Veri Güvenliği Tedbirleri: Veri sorumlusunun, kişisel verileri korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir. Bu tedbirler, veri güvenliğini sağlamak, veriye yetkisiz erişimi önlemek ve veri ihlallerini önlemek amacıyla alınır.

Ek Şartlar:

 • 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’den yüksek olan gerçek ve tüzel kişiler VERBİS kaydı zorunluluğuna uymak durumundadır.
 • Bazı veri sorumluları, KVKK tarafından belirlenmiş özel şartlara da uymak zorundadır.

VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞU NEDİR?

VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili‘nin kısaltmasıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 16. maddesine göre, kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler VERBİS’e kaydolmak zorundadır.

 • VERBİS kaydı zorunluluğunun temel amaçları:
 • Kişisel verilerin işlenmesinin şeffaf hale getirilmesi,
 • Veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya uygunluğunun sağlanması,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanabilmelerinin kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır.

KİMLERE VERBİS KAYDI ZORUNLUDUR?

 • Kamu kurumları,
 • Özel sektör kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Kooperatifler,
 • Serbest meslek erbapları,
 • Kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kaydı zorunluluğu bulunmaktadır.

VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR

 • Evde kişisel veri işleyen kişiler,
 • Kişisel veri işleme faaliyeti tamamen veya kısmen otomatik olmayan ve kişisel verilerin yer aldığı veri kayıt sisteminin ölçeği küçük olan kişiler,
 • Özel kanunlar ile kurulmuş ve bu kanunlar kapsamında denetlenen veri sorumlularının VERBİS kaydı zorunluluğu bulunmamaktadır.

VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SON TARİH NE ZAMANDIR?

VERBİS’e kayıt süresi 25 Temmuz 2023 tarihinde başlamıştır. Kayıt süresi, yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamına göre farklılık göstermektedir:

 1. 1. Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’den yüksek olan veri sorumluları için:
 • Son tarih: 30.05.2023
 • Bu tarihten sonra: Belirtilen şartları taşıyan veri sorumluları en geç 3 ay içinde VERBİS’e kaydolmak zorundadır.
 1. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumluları için:
 • Başlangıç tarihi: 01.01.2024
 • Son tarih: 31.03.2024
 1. 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları için:
 • Başlangıç tarihi: 01.04.2024
 • Son tarih: 30.06.2024

VERBİS’E SONRADAN KAYIT YÜKÜMLÜSÜ OLANLARIN DURUMU

25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren VERBİS kaydı zorunluluğu, yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamına göre farklı aşamalarda zorunlu hale gelmiştir.

Sonradan kayıt yükümlüsü olanlar:

 • 1. Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’den yüksek olan veri sorumluları:
  • Bu kategorideki veri sorumluları için 30.05.2023 tarihi son kayıt tarihiydi.
  • Bu tarihten sonra belirtilen şartları taşıyan veri sorumluları en geç 3 ay içinde VERBİS’e kaydolmak zorundadır.
  • 31.08.2023 tarihinden sonra VERBİS kaydı zorunluluğunu yerine getirmeyen veya beyanlarında gerçeğe aykırı bilgi veren veri sorumlularına idari para cezası uygulanabilir.
 • 2. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumluları:
  • Bu kategorideki veri sorumluları için kayıt süresi 01.01.2024 tarihinde başladı ve 31.03.2024 tarihinde sona erecek.
  • Bu tarihten sonra kayıt yaptırmayanlara da idari para cezası uygulanabilir.
 • 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları:
  • Bu kategorideki veri sorumluları için kayıt süresi 01.04.2024 tarihinde başlayacak ve 30.06.2024 tarihinde sona erecek.

VERBİS’E KAYIT NASIL YAPILIR?

VERBİS kaydı zorunluluğunu yerine getirilmesi işlemi için öncelikle VERBİS sistemine kaydolmak gerekir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) resmi web sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Kayıt işlemi ücretsizdir. VERBİS’e kayıt olmak için:

 1. Adım: KVKK’nın resmi web sitesine (https://www.kvkk.gov.tr/) girin ve ana sayfada bulunan “VERBİS” butonuna tıklayın.
 2. Adım: Açılan sayfada “Veri Sorumlusu Girişi” veya “Sicile Kayıt” seçeneklerinden birini seçin.

Veri Sorumlusu Girişi:

 • Bu seçenek, daha önce VERBİS kayıt zorunluluğunu yerine getirip kayıt olmuş ve irtibat kişisi atamış olan veri sorumluları içindir.
 • Giriş yapmak için e-devlet şifrenizi veya KVKK tarafından size verilen kullanıcı adı ve parolanızı kullanabilirsiniz.

Sicile Kayıt:

 • Bu seçenek, ilk defa VERBİS kaydı zorunluluğunu yerine getirecek veri sorumluları içindir.
 • Tıkladıktan sonra açılan sayfada, veri sorumlusuna ait bilgileri ve veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren **”Sicil Kayıt Formu”**nu doldurmanız gerekmektedir.
 1. Adım: Sicil Kayıt Formu’nu doldurduktan sonra, gerekli belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
 • Veri Sorumlusu Beyan Formu
 • Veri İşleme Faaliyetleri Beyan Formu
 • İmza beyanı (e-devlet üzerinden giriş yapılıyorsa imza beyanına gerek yoktur)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (gerçek kişiler için nüfus cüzdanı)
 • Vekaletname (varsa)
 1. Adım: Belgeleri yükledikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.
 2. Adım: KVKK, beyanlarınızı inceleyecek ve onayladıktan sonra sicil kaydınız tamamlanacaktır.

VERBİS’E HANGİ BİLGİLER YÜKLENİR?

VERBİS’e yüklenen bilgiler, veri sorumlusu ve işlenen kişisel veriler hakkında detaylı bilgi içerir. Bu bilgiler genel olarak şu şekilde kategorize edilebilir:

Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler:

 • Unvanı
 • Adresi
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Veri sorumlusu temsilcisinin bilgileri (varsa)

Veri İşleme Faaliyetlerine Ait Bilgiler:

 • Verilerin işlenme amacı
 • İşlenen kişisel veri kategorileri
 • Kişisel verilerin alındığı kaynaklar
 • Kişisel verilerin aktarılma durumu
 • Kişisel verilerin işlenme süresi
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin alınan teknik ve idari önlemler

VERBİS’e yüklenen bilgiler, KVKK tarafından denetlenmektedir. Yanlış veya eksik bilgi vermenin idari para cezasına sebep olabileceğini unutmayın.

VERBİS’e yüklenen bilgilere erişim:

 • Veri sorumluları, kendi kayıtlarına diledikleri zaman erişebilir ve güncelleyebilir.
 • Kişisel veri sahipleri, VERBİS üzerinden veri sorumlularına erişim, düzeltme, silme, işlemeyi sınırlama, VERBİS kaydı cezasına itiraz ve taşınabilirlik haklarını kullanmak için başvuruda bulunabilir.

VERİ SORUMLULARI VE KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumluları kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin bir Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamak ve güncellemek ile yükümlüdür. Bu envanter, veri sorumlusunun hangi kişisel verileri, hangi amaçla, nasıl işlediğini ve bu verilerin güvenliğini nasıl sağladığını gösteren bir belgedir.

Envanter hazırlama yükümlülüğü:

 • 50 veya daha fazla çalışanı olan tüm veri sorumluları için geçerlidir.
 • 50’den az çalışanı olan veri sorumluları için ise yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL ve üzeri ise geçerlidir.

Envanterde yer alması gereken bilgiler:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimlik bilgileri
 • İşlenen kişisel veri kategorileri
 • Kişisel verilerin işlenme amaçları
 • Kişisel verilerin alındığı kaynaklar
 • Kişisel verilerin aktarıldığı alıcılar
 • Kişisel verilerin işlenme süresi
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin alınan teknik ve idari önlemler

Envanter hazırlamamanın veya eksik/yanlış bilgi içeren envanter hazırlamanın yaptırımı:

 • İdari para cezasıdır.

VERBİS SİSTEMİNDE İRTİBAT KİŞİSİ VE TEMSİLCİ ATAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

VERBİS sistemi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) veri sorumlularının kayıtlarını tuttuğu bir sistemdir. VERBİS’e kayıtlı tüm veri sorumlularının irtibat kişisi ataması zorunludur.

İrtibat kişisi:

 • Veri sorumlusu ile KVKK arasındaki iletişimi sağlar.
 • KVKK’dan gelen tebligat ve bildirimleri alır.
 • Veri sorumlusunun KVKK’ya sunmakla yükümlü olduğu bilgi ve belgeleri hazırlar ve sunar.

Yurt dışında yerleşik veri sorumluları ayrıca bir temsilci atamak zorundadır.

Temsilci:

 • Veri sorumlusu adına Türkiye’de yerleşik bir kişi veya kuruluştur.
 • Veri sorumlusunun KVKK’ya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirir.

İrtibat kişisi ve temsilci atamamanın yaptırımı:

 • İdari para cezasıdır.

İrtibat kişisi ve temsilci atamada dikkat edilmesi gerekenler:

 • İrtibat kişisi ve temsilci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de ikamet izni olan bir kişi olabilir.
 • İrtibat kişisi ve temsilci, veri koruma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
 • İrtibat kişisi ve temsilci atanmasına ilişkin bilgiler VERBİS sistemine kaydedilmelidir.

VERBİS KAYDININ DÜZELTİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA SİLİNMESİ

  VERBİS kaydında değişiklik, düzeltme veya silme işlemi gerçekleştiğinde:

 1. Değişiklik:
 • Veri sorumlusu, VERBİS sisteminde kayıtlı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olursa, 15 gün içinde bu değişiklikleri VERBİS’e bildirmek zorundadır.
 • Bildirim, VERBİS sisteminde bulunan “Bilgilerimi Güncelle” seçeneği aracılığıyla yapılabilir.
 1. Düzeltilme:
 • Veri sorumlusu, VERBİS sisteminde kayıtlı bilgilerinde herhangi bir hata olduğunu fark ederse, hatanın düzeltilmesini talep edebilir.
 • Hata düzeltme talebi, VERBİS sisteminde bulunan “Hata Bildirimi” seçeneği aracılığıyla yapılabilir.
 1. Silme:
 • Veri sorumlusu, faaliyetlerini sonlandırması veya başka bir sebeple VERBİS’ten silinmek istemesi halinde, silme talebinde bulunabilir.
 • Silme talebi, VERBİS sisteminde bulunan “Kayıt Silme Talebi” seçeneği aracılığıyla yapılabilir.

       VERBİS kaydının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya silinmesi halinde:

 • KVKK, yapılan değişikliği, düzeltmeyi veya silmeyi inceleyerek onaylar veya reddeder.
 • Onaylanması halinde, değişiklik, düzeltme veya silme işlemi VERBİS sisteminde güncellenir.
 • Reddedilmesi halinde, KVKK, gerekçesini veri sorumlusuna bildirir.
 • Ayrıca veri sorumlusu, VERBİS’ten silinmiş olsa bile, kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yükümlülüklerine uymaya devam etmelidir.

VERBİSE KAYDOLMAMANIN CEZASI NEDİR?

VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili) kaydolmamak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 18. maddesine göre idari para cezasına sebep olur.

Ceza miktarı:

 • 2024 yılı için 47.303 TL ile 9.463.213 TL arasındadır.
 • Cezanın miktarı, veri sorumlusunun işletmesinin büyüklüğüne, faaliyet türüne, işlenen kişisel verilerin miktarına ve türüne göre belirlenir.

Ek olarak VERBİS’e kaydolmayan veri sorumlularına KVKK tarafından tebligat gönderilebilir ve bu tebligata uyulmaması halinde ceza miktarı artabilir. VERBİS’e kaydolmamak, KVKK’dan gelecek denetimlere açık hale gelmek anlamına da gelir. Denetim sonucunda eksiklik ve hatalar tespit edilirse, idari para cezası ve ek yaptırımlar uygulanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARINA KARŞI BAŞVURU VE İTİRAZ YOLU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından verilen kararlara karşı iki farklı yolla başvuru ve VERBİS kaydı cezasına itirazda bulunabilirsiniz:

 1. İdari Yargılama Yolu: İdari para cezalarına karşı itiraz için başvurulan yoldur. İdari para cezasına itiraz etmek için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine dava açmanız gerekir. Dava dilekçesinde, KVKK kararının hukuka aykırılıklarını ve iptal edilmesi için gerekçelerinizi açıkça belirtmeniz gerekir.
 2. İptal Davası: KVKK’nın diğer kararlarına karşı (idari para cezaları hariç) başvuru için kullanılır. İptal davası açmak için tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine dava açmanız gerekir. Dava dilekçesinde, KVKK kararının hukuka aykırılıklarını ve iptal edilmesi için gerekçelerinizi açıkça belirtmeniz gerekir.

VERBİS’E KAYDOLMAMA CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

VERBİS’e kaydolmama işlemine yani VERBİS kaydı cezasına itiraz etmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. İtiraz Dilekçesi Hazırlama: VERBİS kaydı cezasına itiraz dilekçesinde, KVKK’nın VERBİS’e kaydolmama kararının neden hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini açıkça belirtmeniz gerekir. Dilekçede, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve KVKK’nın kararının tebliğ tarihi gibi bilgileri de eklemeniz gerekir.
 2. Gerekli Belgeleri Hazırlama: VERBİS kaydı cezasına itiraz dilekçesine ek olarak, KVKK’nın kararının tebliğ belgesini ve diğer delilleri de hazırlamanız gerekir.
 3. İtiraz Dilekçesini Gönderme: VERBİS kaydı cezası itiraz dilekçesini ve gerekli belgeleri, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine göndermeniz gerekir. Dilekçeyi, dilekçenin bir örneğini ve diğer belgelerin ikişer kopyasını mahkemeye sunmanız gerekir.
 4. Dava Takibi: Dava açıldıktan sonra, davanın takibini bir avukata yaptırabilirsiniz. Dava sonucunda, mahkeme KVKK’nın kararını iptal edebilir veya onaylayabilir.

HÜRRİYET HUKUK BÜROSU VERBİS KAYIT DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Hürriyet Hukuk Bürosu olarak VERBİS kayıt zorunluluğuna uymanız için gerekli tüm işlemleri sizin adınıza yapıyor, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanması ve kayıt işlemleriyle ilgili tüm yasal ve teknik konularda uyuşmazlıklarınızı çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. VERBİS kayıt zorunluluğu neticesinde ortaya çıkan birçok yasal düzenlemeyi takip ediyor ve ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık halinde tüm hukuki ve teknik savunmaları, KVKK ve VERBİS sistemi konusunda seçkin ve deneyimli avukatlarımız ile danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

VERBİS Kaydı Kimler İçin Zorunlu?

Kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler için 50’den fazla çalışanı veya 25 milyon TL’den fazla cirosu olanlar için VERBİS kaydı zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde VERBİS kaydı cezası ile karşılaşılabilir. Bu halde de VERBİS kaydı cezasına itiraz yoluna başvurulması gereklidir.

VERBİS’e Kaydolmanın Şartları Nedir?

 • Veri sorumlusunun kimlik bilgilerini ve iletişim bilgilerini içeren bir dilekçe doldurmak.
 • Veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren bir form doldurmak.
 • Kayıt ücretini ödemek.

VERBİS Sistemi Kamuya Açık Mı?

VERBİS sistemi kısmen kamuya açıktır. Yalnızca veri sorumlusunun unvanı, sicil numarası ve kayıt tarihi gibi temel bilgilere ulaşılabilir.

VERBİS’te Yer Alan Bilgiler Güncel Mi?

VERBİS’te yer alan bilgiler, veri sorumlusu tarafından güncellenmek zorundadır.

VERBİS’e Kaydolduktan Sonra Ne Yapılır?

VERBİS’e kaydolduktan sonra, veri sorumlusu kişisel verileri korumaya yönelik gerekli tüm adımları atmak zorundadır.

VERBİS Kaydı Zorunluluğu Ne Zaman Başlar?

VERBİS kaydı zorunluluğu, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay sonra başlar.

VERBİS’e Kimler Kaydolmak Zorunda 2024?

2024 yılında da 50’den fazla çalışanı veya 25 milyon TL’den fazla cirosu olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kaydı zorunluluğu bulunmaktadır.

Eczacılar VERBİS’e Kaydolacak Mı?

Evet, eczacılar da kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler kapsamında olduğu için VERBİS kaydı zorunluluğu altındadırlar.

Mali Müşavirler VERBİS’e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

Evet, mali müşavirler de kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler kapsamında olduğu için VERBİS’e kaydolmak zorundadır.

Psikologların VERBİS Kaydı Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

Evet, psikologlar da kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler kapsamında olduğu için VERBİS’e kaydolmak zorundadır.

Otellerin VERBİS Kaydı Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

Evet, oteller de kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler kapsamında olduğu için VERBİS’e kaydolmak zorundadır.

VERBİS Kaydı Nereden Yapılır?

VERBİS kaydı, KVKK’nın resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılır.

VERBİS Kaydını Kim Yapar?

VERBİS kaydını veri sorumlusu veya yetkili bir temsilcisi yapabilir.

VERBİS Kayıt Ücreti Ne Kadar?

VERBİS’e kayıt ücreti bulunmamaktadır.

VERBİS Her Yıl Zorunlu Mu?

Evet, VERBİS kaydı zorunluluğu neticesinde bu kayıt her yıl yenilenmek zorundadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Verdiği Kararlara İtiraz Edilebilir Mi?

Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun verdiği kararlara idari yargılama yoluyla itiraz edilebilir.

VERBİS Kaydı Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

VERBİS’e kaydolmama cezasına itiraz etmek için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine dava açılması gerekir.

KVKK VERBİS KAYDOLMAMA İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                                       ……SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İtiraz Edenin Adı Soyadı/T.C. Kimlik NO/Adres/Telefon: xxxxxxx

İtiraza Konu İdari Para Cezası: xxxxxx

İtiraza Konu Cezanın Tebellüğ Tarihi: …/…/…

Konu: VERBİS Kaydolmama İdari Para Cezasına İtirazdan İbarettir.

İtirazın Gerekçesi/Açıklamalar:

 1. İtiraz Edilen Karar, Karar Tarihi/Karar No/Ceza Miktarı
 2. ÖRN; VERBİS kayıt zorunluluğu işlemleri için gerekli adımların atıldığı, ancak sistemsel bir hata nedeniyle kaydın tamamlanamadığı veya 50 çalışandan az çalışana sahip olduğunuzu ve bu nedenle kayıt zorunluluğu kapsamında olmadığınızı belirtin.
 3. İtirazınızı destekleyen delilleri ve belgeleri listeleyin

Netice ve Talep:

Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda, tarafıma uygulanan VERBİS kaydolmama idari para cezasının iptalini talep ediyorum. Gereğini arz ederim.

Tarih/İmza:

(İtiraz edenin imzası)

EKLER:

 • İtirazınızı destekleyen delil ve belgelerin kopyaları

Rabia Aybala Özdamar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu