İş Hukuku

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ-2024

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

Asgari ücret, çalışanların temel geçim ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen en düşük ücrettir. Her yıl, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. 2024 yılında, aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak açıklanmıştır. 2023 yılına göre % 49 oranında bir artışı ifade etmektedir. Bu artışın işverenler üzerindeki mali etkileri ise oldukça önemlidir. Zira 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti, işverenlerin işgücü planlamasını ve personel politikalarını etkileyebilecek bir husustur. Bu kapsamda yazımızda, 2024 yılı asgari ücretin işverene toplam maliyetini ve bunun yansımalarını inceleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39.maddesinde asgari ücret tanımı yapılmıştır. İlgili hükme göre asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamına giren veya girmeyen her türlü işçi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile en az iki yılda bir belirlenen ücrettir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ise şu şekildedir:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında,

Hükümet Temsilcisi (5 Kişi)

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
 • TÜİK temsilcisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi
 • Ticaret Bakanlığı temsilcisi

İşçi Kuruluşu Temsilcisi (5 Kişi)

 • Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik iş kolları için seçeceği 5 temsilci

İşveren Kuruluşu Temsilcisi (5 Kişi)

 • Bünyesinde en çok işvereni bulunduran en üst işveren kuruluşunun değişik iş kolları için seçeceği 5 temsilci

2024 YILI ASGARİ ÜCRET MİKTARI

30.12.2023 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL; net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. Böylece net asgari ücret bir önceki yıla göre %49 artışla 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı itibariyle günlük kazanç alt sınırı ise 666,75 TL olurken günlük kazanç üst sınırı 5.000,63 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti net olarak ise 23.502,94 TL olarak belirlenmiştir.

2024 ASGARİ ÜCRETİNDE TEMEL PARAMETRELER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen 2024 yılında asgari ücretin temel parametreleri şu şekildedir:

 • Aylık brüt asgari ücret: 002,50 TL
 • Aylık net asgari ücret: 002,12 TL
 • Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 000,63 TL
 • 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti: 502,94 TL(5 puanlık indirimle)

2024 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

2024 yılı için belirlenen asgari ücret zam oranı %49,1 olarak belirlenmiştir. Yapılan zam oranı ile birlikte asgari ücretin işverene toplam maliyeti de artmıştır. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502,94 TL olarak hesaplanmıştır.

Yıllara göre asgari ücret zam oranları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Yürürlük Tarihleri

Net Asgari Ücret

Artış Oranı

01.01.2016-31.12.2016

1.300,99

29,3

01.01.2017-31.12.2017

1.404,06

7,9

01.01.2018-31.12.2018

1.603,12

14,2

01.01.2019-31.12.2019

2.020,90

26,1

01.01.2020-31.12.2020

2.324,71

15,0

01.01.2021-31.12.2021

2.825,90

21,6

01.01.2022-30.06.2022

4.253,40

39,9

01.07.2022-31.12.2022

5.500,35

29,3

01.01.2023-30.06.2023

8.506,80

54,7

01.07.2023-31.12.2023

11.402,32

34,0

01.01.2024-31.12.2024

17.002,12

49,1

İSTANBUL İŞ HUKUKU AVUKATI

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI

İşveren bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış ücrete brüt ücret denir. İşverenin ödemiş olduğu brüt ücretten vergiler, sigorta primleri, sendika kesintilerinin yapılmasından sonra işçinin eline geçen, kullanabileceği ücret net ücret şeklinde ifade edilmektedir. 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret üzerinden tüm bu kesintiler çıkarıldığında net asgari ücret 17.002,12 TL olarak hesaplanmıştır. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti net olarak ise 23.502,94 TL olarak belirlenmiştir.

Brüt Asgari Ücret 20.002,50 TL
SGK İşçi Primi (% 14) 2.800,35 TL
İşsizlik Sig. İşçi Primi (% 1) 200,03 TL
Kesintiler Toplamı 3.000,38 TL
NET ASGARİ ÜCRET        17.002,12 TL

ASGARİ ÜCRETİN BRÜT HESABI

İşverenin bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış ücrete brüt ücret denir. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı neticesinde 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak ifade edilmiştir. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502,94 olarak açıklanmıştır.

2024 YILI ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında işverenin ödemiş olduğu brüt ücretten vergiler, sigorta primleri, sendika kesintilerinin yapılmasından sonra işçinin eline geçen aylık net asgari ücret 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. Böylece net asgari ücret bir önceki yıla göre %49 artışla 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Günlük net asgari ücret miktarı ise 566,74 TL’dir.

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır. Brüt asgari ücret işverenin bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış hali ile hesaplanır. 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret ise 20.002,50 TL olarak ifade edilmiştir. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti belirlenen brüt asgari ücrete SGK primi ile işveren işsizlik sigorta primi tutarları eklenerek belirlenir. Tüm bu kalemler eklendiğinde 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti toplam 24.503,06 TL olmaktadır.

Brüt Asgari Ücret 20.002,50 TL
SGK Primi (%20,5 İşveren Payı) 4.100,5125 TL
İşveren İşsizlik Sig. Primi (%2) 400,05 TL
İşverene Toplam Maliyet 24.503,06 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (5 Puanlık İndirimle) 23.502,94 TL

2024 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN TUTARLARI

2024 yılında prime esas kazanç taban ve tavan tutarları, asgari ücret ile orantılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2024 yılında prime esas kazanç taban ve tavan tutarları şöyledir:

 • Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanların alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarını belirler. Bu miktar, her yıl devlet tarafından güncellenir ve ekonomik faktörlere bağlıdır. 05.01.2024 tarihinde yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile 2024 yılı için kıdem tazminatının tavan tutarı açıklanmıştır. İlgili genelgeye göre 2024 yılı için kıdem tazminatı tavan miktarı, brüt olarak 35.058,58 TL; net olarak ise 34.792,49 TL olarak ifade edilmiştir. Kıdem tazminatı hesaplamak için, son brüt maaşınızı çalıştığınız yıl sayısıyla çarpmanız ve yasal tavanı aşmamanız gerekir. Daha detaylı hesaplama için “Kıdem Tazminatı Hesaplama” yazımızı okuyabilirsiniz.

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

2024 yılı asgari ücretin işverene toplam maliyeti, brüt asgari ücrete eklenen sigorta primleri ve diğer yasal yükümlülükler eklenerek hesaplanır. 2024 yılı için brüt asgari ücret 20.002,50 TL iken, işveren payı dahil edildiğinde 2024 yılı asgari ücretin işverene toplam maliyeti 24.503,06 TL’ye ulaşmaktadır. İşverenler için sunulan 5 puanlık indirimle asgari ücretin işverene toplam maliyeti 23.502,94 TL’ye düşebilmektedir. Neticede 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti 23.502,94 TL olarak hesaplanmaktadır.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Yıllara göre asgari ücret tutarları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl değişiklik gösterebilir. 2024 yılı için aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL; net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. 2024 yılı için belirlenen asgari ücret bir önceki yıla göre %49 oranında artmıştır. Yapılan zam oranı ile birlikte asgari ücretin işverene toplam maliyeti de artmıştır. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502,94 TL olarak hesaplanmıştır. Yıllara göre net ve brüt asgari ücret tutarları ile asgari ücretin işverene toplam maliyeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Yürürlük Tarihleri

Net Asgari Ücret

Brüt Asgari Ücret

İşverene Maliyet

01.01.2016-31.12.2016

1.300,99

1.647,00

1.935,23

01.01.2017-31.12.2017

1.404,06

1.777,50

2.088,56

01.01.2018-31.12.2018

1.603,12

2.029,50

2.384,66

01.01.2019-31.12.2019

2.020,90

2.558,40

3.006,12

01.01.2020-31.12.2020

2.324,71

2.943,00

3.458,03

01.01.2021-31.12.2021

2.825,90

3.577,50

4.203,56

01.01.2022-30.06.2022

4.253,40

5.004,00

5.879,70

01.07.2022-31.12.2022

5.500,35

6.471,00

7.603,43

01.01.2023-30.06.2023

8.506,80

10.008,00

11.759,40

01.07.2023-31.12.2023

11.402,32

13.414,50

15.762,04

01.01.2024-31.12.2024

17.002,12

20.002,50

23.502,94

SIKÇA SORULAN SORULAR

1 günlük net asgari ücret ne kadar?

2024 Ocak ayından itibaren asgari ücretin günlük brüt miktarı 666,75 TL olarak belirlenmiştir. İşverenin ödemiş olduğu brüt ücretten vergiler, sigorta primleri, sendika kesintilerinin yapılmasından sonra işçinin eline geçen 1 günlük net asgari ücret miktarı ise 566,74 TL’dir.

1 günlük yevmiye ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla 2024 yılı için 1 günlük yevmiye ücreti olan günlük net asgari ücret miktarı 566,74 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret günlük prim ne kadar?

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 2024 yılı için Asgari Ücret SGK primi, günlük taban tutar 666,75 TL iken, tavan tutar 5,000,63 TL’dir.

1 günlük sigorta kaç TL 2024?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanan yeni asgari ücret üzerinden hesaplanan 1 günlük sigorta taban tutarı 666,75 TL; tavan tutarı ise 5,000,63 TL olarak belirlenmiştir.

2024 Asgari ücret SGK primi ne kadar?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırının ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; 2024 Asgari Ücret SGK primi, günlük taban tutar 666,75 TL iken, tavan tutar 5,000,63 TL’dir. Aylık taban tutar ise 20,002,50 TL iken; tavan tutar 150,018,75 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret ne kadar oldu?

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL; net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. Böylece net asgari ücret bir önceki yıla göre %49 artışla 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. 2023 yılına oranla toplam %49 artışın gerçekleştiği asgari ücretin işverene toplam maliyeti de artmıştır. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502,94 olarak açıklanmıştır.

30 günlük sigorta primi ne kadar 2024?

Asgari ücret 2024 yılı için yapılan %49 oranında artış ile 17.002 TL olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda asgari ücretle çalışan işçiler ile işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinde de artış olmuştur. 2024 yılı için asgari ücretle çalışanların ödeyeceği sigorta primi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İşçi Payı 1.700,20 TL
İşveren Payı 3.375,47 TL
Toplam 5.075,67 TL

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Bir personelin işletmeye maliyeti hesaplanırken öncelikle çeşitli yasal parametreler göz önünde tutulur. Bu kapsamda işverenler için toplam personel maliyeti hesabından ilk aşamayı brüt maaş hesaplaması oluşturur. Brüt maaş personele ödenecek olan maaşın; vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış halidir. Belirlenen brüt maaş tutarına SGK işveren payı eklenerek bir asgari ücretin işverene toplam maliyeti hesaplanır. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti 23.502,94 TL olarak belirlenmiştir. Ancak pek tabii personele yapılacak olan diğer prim ve ek ödemelere bağlı olarak asgari ücretin işverene toplam maliyeti değişkenlik gösterebilir.

Brüt asgari ücret ne kadardır?

Brüt asgari ücret, işverenin bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış hali ile hesaplanır. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla toplam %49 artışın gerçekleştiği asgari ücretin işverene toplam maliyeti de artmıştır. 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502,94 olarak açıklanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu