Ceza Hukuku

DARP RAPORU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Darp fiilinin gerçekleşmesinden itibaren süre kaybetmeden darp raporu alınmalı o an hastaneye gidemeyecek durumda olanlar ise darp izlerinin ortadan kaybolacağını öngörerek bu izlerin fotoğrafını (şahsını da gösterecek şekilde) çekmesinde yarar vardır. Ancak rapor alınmasından sonra darp fiilinin etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da geç kalınmadan hastaneye başvurulmalıdır. Rapor alındıktan sonra adli yargı sürecinde de usulüne uygun yürütülmesi çok önemlidir.

Gerek darp raporunun alınma süreci gerekse sonraki dava süreci oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Dolayısıyla darp sebebiyle zaten mağdurun tekrar mağduriyet yaşamaması için sürecin bir ceza avukatı aracılığı ile yürütülmesinde fayda vardır.

DARP RAPORU NEDİR?

Kasten yaralama fiilinin kesici veya delici herhangi bir alet kullanılmadan işlenmesi, pratikte “darp” olarak karşılık bulur. Darp raporu, darp edildiğini ileri süren kişinin gerçekten darp edildiğinin belgelenmesi amacıyla ilgili merciler marifetiyle düzenlenir. Darp raporu, darp mağduru kişide darp izleri mevcutsa darp izleri, izlerin ve yaralanmaların niteliği, darp fiilinin kişideki etkisi vs. hususları içerir. Darp raporu, ilk etapta adli rapor ya da adli geçici rapor şeklinde düzenlenir.

DARP RAPORU NE İŞE YARAR?

Darp raporu ile yaralanmanın mevcut olup olmadığı, yara yeri ve şekli, yaranın büyüklüğü ve çapı, darp edilen kişi üzerinde yaranın bıraktığı etki gibi bilgilerin belge altına alınmasını sağlar. Özellikle belirtmekte yarar var; darp raporu, darp eyleminin nasıl oluştuğuna ilişkin herhangi bir bilgi içermez. Darp fiilinin oluş şekli, varsa tanık beyanı veya başkaca deliller vasıtasıyla açıklığa kavuşturulur. Özetle, darp raporu, darp fiilinin gerçekleştiğinin ispatı açısından son derece önemlidir

DARP RAPORU NEREDEN ALINIR?

Darp raporu, ancak kamu ya da özel hastaneler marifetiyle düzenlenir; sağlık ocakları ya da aile hekimlerinin darp raporu düzenleme yetkisi bulunmaz. Dolayısıyla, darp rapor talebi için sağlık ocaklarına ya da aile hekimlerine başvurmak vakit kaybına neden olacaktır. Darp edilen ve darp edildiğini belge altına almak isteyen kişi, kamu hastanelerine veya özel hastanelere başvurabilir. Kişi, kendisine en yakın hastanenin acil servisine müracaat ederek vakit kaybetmeden darp raporu edinebilir.

DARP RAPORU NASIL ALINIR?

Darp raporu almak herhangi bir hastane, polis, jandarma veya savcılığa başvurmakla olur. Darp raporunun alınabilmesi için darptan dolayı vücutta iz olması gerekir.

Hastaneye başvurulması ile darp raporu almak için mağdur muayene edilir. Bu muayenede kişinin darp edilip edilmediğine dair adli rapor verilir. Aynı zamanda hastane doktorları polise bilgi verir ve mağdurun ifadesi alınır. Mağdur isterse şikayetçi olur, isterse şikayetçi olmaksızın (darp eşler arasında değil ise) tutanak tutturur.

Mağdur darp raporu almak için polis, jandarma veya savcılığa başvurabilir. Mağdur adli muayene için derhal hastaneye sevk edilir. Hastanede yapılan muayene sonunda darp izi olup olmadığına dair adli rapor verilir. Bundan sonra mağdur kendisini darp eden kişiye karşı şikayetçi olabilir veya sadece tutanak tutturur. Darp eden kişi eş ise, şikayetçi olunmasa da re’sen suçun takibi yapılır.

DARP RAPORU KAÇ GÜN İÇİNDE ALINMALIDIR?

Darp raporu talebi için herhangi bir yasal süre düzenlenmemiştir; bu bakımdan, darp mağduru olduğunu ileri süren kişi, kamu hastanesine veya özel hastaneye başvurarak rapor talebinde bulunabilir. Fakat, darp fiili üzerinden belirli bir süre geçmesi halinde fiilin vücuttaki etkileri de kuvvetle muhtemel gideceğinden, olay üzerinden çok fazla zaman geçmeden, ivedilikle hareket etmek çok daha yararlı olacaktır. Aksi takdirde, darp fiiline maruz kalındığının ispatı güçleşecektir.

DARP RAPORUNUN SÜRESİ VAR MI?

Kanunen darp raporu almak için bir süre öngörülmemiştir. Darp raporunun geçerlilik süresi de yoktur. Darp raporu süresizdir ve herhangi bir süre içerisinde alınabilir.

Buna rağmen süre, darp izlerinin muayenede belli olabilmesine ve adli rapora aktarılmasına elverişli olmalıdır. Darp izlerinin geçmesi halinde o olaya ilişkin darp raporu alınamaz.

Ayrıca, hangi olaya bağlı olarak darp raporu alınıyorsa, o darp fiilinin şikayet süresini kaçırmamak gerekir. Hak düşürücü ve zamanaşımı süresi var ise dikkatli olmak gerekir. Fiziksel şiddette, yani kasten yaralamada 6 aylık şikayet süresi vardır. Eğer eşler arası darp olmuşsa, şikayet süresi yoktur.

Ayrıca boşanma davalarında çok eski vakıalar mahkemece affedilmiş veya hoş görülmüş olarak kabul edilebilir. Bu durumda darp raporu boşanmada lehe kullanılamayabileceğinden darp raporunun üzerinden fazla süre geçmemesi iyi olur.

DARP RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusu ile birlikte, darp raporunun geçerlilik süresi de merak konusudur. Darp raporu alındıktan sonra raporun tabi olduğu herhangi bir geçerlilik süresi düzenlenmemiştir. Somut durumun özellikleri ve koşullarına göre, darp raporu geçerliliğini her zaman korur. Özellikle vurgulamakta yarar var; kasten yaralama ve kasten yaralamaya bağlı tazminat davası gibi hallerde şikayet süresi, dava zamanaşımı gibi yasal süreleri gözetmek gerekir.

DARP EDİLDİM, DARP SEBEBİYLE DAVA AÇABİLİR MİYİM?

Darp raporu nereden ve nasıl alınır? sorusunun yanıtını izah etmiş bulunuyoruz. Usulüne uygun şekilde darp raporu alan kişi, darp raporu sonrası süreçte ne yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini merak eder. Süreci ifade etmeden önce belirtmekte yarar var; bu noktada en doğru ve sağlıklı olan yaklaşım, yetkin bir ceza avukatına başvurmak ve hukuk desteği talep etmektir. Hatalı veya ihmali işlemlerin zemin hazırlayacağı hak kayıplarından korunmanın en etkili yöntemi, avukat yardımıdır.

Darp edilen ve darp edildiğini belgeleyen, yani darp raporu alan kişi, darp raporu ile birlikte cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayet veya suç duyurusunda bulunmalıdır. Suç duyurusunu takiben cumhuriyet savıcısı marifetiyle iddianame hazırlanır ve ceza davası açılır. Ceza davası sonucunda hükmedilecek cezanın dayanağı ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86’ıncı maddesidir. Faile hükmedilecek ceza, işlenen suçun vasfına ve mağdura verilen zarara göre farklılık gösterecektir.

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Darp fiilinin mağduru, maruz kaldığı darp nedeniyle tazminat davası da açabilir. Darp eyleminden dolayı yaşanan olumsuz olay ve uğradığı zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası yoluna gidebilir.

DARP RAPORU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Darp raporu almak için öncelikle darp izlerinin geçmediğine dikkat edilmesi gerekir. Bazen olaylarda meydana gelen darp izleri geçici olabilir. Bu sebeple darp ardından ilk fırsatta rapor almak için yetkili kurumlara başvurulmalıdır.

  • Darp raporu verecek olan hekimin tüm darp izlerini gördüğüne dikkat etmek gerekir.
  • Darp raporunda tüm yara izlerinin yer aldığına dikkat etmek gerekir.
  • Darp raporuna konu kasten yaralamaya ilişkin diğer tüm delillerin darp raporu ile birlikte suç duyurusuna eklenmesi faydalıdır. Bu nedenle tanıkların isim, soyad ve T.C. kimlik numaralarını almaya ve olay yerinde fotoğraf çekmeye dikkat edilmelidir.
  • Darp raporunun tarihine dikkat etmek gerekir. Şikayete tabi suçlarda 6 aylık süreyi kaçırmak hak kaybına neden olabilir.

DARP RAPORU ALINDIĞINDA NE OLUR?

Darp raporu alındığında polis, jandarma veya savcılık mağdurun ifadesini alır. Mağdura şikayetçi olup olmadığı sorulur. Darptan şikayetçi olmak mecburi değildir.

Bu husus basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ‘şikayete tabi suçlar’ bakımından geçerlidir. Ağır yaralamalar veya eşe karşı işlenen suçlar şikayete tabi değildir.

Şikayetçi olunmasa da darp raporu kullanarak uzaklaştırma kararı, koruma kararı, yakın koruma almak, iletişimin engellenmesi, kişisel bilgilerin ve adresin gizlenmesi gibi tedbir kararları alınabilir. Özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun öngördüğü koruma tedbirlerinden yararlanılabilir.

Şikayetçi olunursa savcılık darp olayının nerede ve nasıl gerçekleştiği, kimin tarafından yapıldığına yönelik tüm delilleri toplar. Daha sonra şüphelinin ifadesi alınır. Değerlendirme yapıldıktan sonra Savcılık iddianame hazırlayarak kamu davası açar veya takipsizlik kararı verir. Bu kararlara karşı 15 günlük itiraz süresi vardır.

Savcılığın hazırladığı iddianameyi mahkeme kabul ederek ceza davasını açar. Bu mahkeme mağdura ve sanığa duruşma gününü bildirir. Her ikisinin de duruşmaya en az 1 defa katılması ve ifadede bulunması gerekir. Neticede suçun işlendiği sabitse, sanık cezalandırılır.

DARP RAPORU HANGİ DAVALARDA KULLANILIR?

Darp raporu, darp olayının hukuki sonuçlarının söz konusu olduğu birçok dava türünde delil olarak kullanılabilmektedir. Bu davaların en başında tabii ki ceza davaları gelmektedir. Ancak ceza davaları dışında da birçok başkaca davada darp raporunun ispat gücünden yararlanılır.

Bu davalarda örnek verecek olursak:

  • Boşanma davalarında eşe karşı fiziksel şiddet olgusunun ispatı için darp raporu kullanılabilir,
  • 6284 sayılı kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbirlere hükmedilebilmesi için talepte bulunurken darp raporu kullanılabilir,
  • İşçinin işveren veya müşteri tarafından darp edilmesi, işçi açısından iş akdini haklı fesih nedenidir. Bu nedenle bu hususun ispatı açısından da darp raporu kullanılabilir,
  • Bedensel zarardan kaynaklı olarak maddi ve manevi tazminat davasında darp raporu kullanılabilir.
  • Örnekler bunlarla sınırlı değildir ve çeşitlendirilebilir. Ama darp raporunun en sık karşılaşıldığı özel hukuk davaları bu saymış olduğumuz örneklerdir.

DARP RAPORUNUN DELİL NİTELİĞİ NEDİR?

Darp raporu, düzenlendikleri ilk etapta adli rapor ya da geçici adli rapor şeklinde düzenlenir. Rapor, darp eyleminden dolayı gerçekleşen yaralanmanın tıbbi boyutuna dair doktor görüşü içerir. Olayın oluşuna ya da darp fiilinin kesinlikle işlendiğine dair herhangi bir bilgi, görüş içermez. Bu itibarla, ceza yargılamasında darp raporunun tek başına delil olarak kullanılması mümkün değildir. Zira işbu rapor, darp eyleminin gerçekleştiğine dair kesinlik ifade etmez.

DARPTAN ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN NASIL VE NEREYE BAŞVURMAM GEREKLİ?

Şiddete uğrayan bireyler darp edildiğinde öncelikle karakola/jandarma komutanlıklarına, savcılık makamına ya da hastanelerin acil bölümlerine başvurmalıdır. Darptan şikayetçi olunacağı zaman darp raporu alınması şikâyet sürecinde delil teşkil edeceğinden önemsenmesi gerekenlerden biridir. Jandarma ya da polis karakoluna başvuru yapan mağdurun öncelikle anlattıklarını ayrıntılı bir biçimde ifade etmesi gerekir.

Anlatılanların olduğu gibi tutanakta yer alması oldukça önemlidir. Tutanak hazırlandıktan sonra okunup imzalanması icap eder. Bu sürecin de dikkatlice takip edilmesi gerekir. Polise ya da jandarmaya başvurulduğunda tutanak tutulmasının ardından hastaneye sevk işlemlerinin yapılarak darp raporu alınması gerekir.

DARP RAPORU ALINDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İLERLER?

Darp raporu alındıktan sonra veya öncesinde olay kolluğa intikal eder. Adli Kolluk, el koyduğu suça ilişkin özellikle darp olarak şikayette bulunulan suçlarda, derhal durumdan Cumhuriyet savcısını haberdar eder ve suçun soruşturmasına dair talimatını alır ve bu talimatı yazılı hale getirir. Talimata göre öncelikle darbedilen kişinin yazılı şikayeti kayda geçirilir ve “Müşteki” sıfatıyla başvurusu alınır. Sonrasında fail hakkında Cumhuriyet savcısı talimatıyla davet veya yakalama işlemi yapılır ve Şüpheli olarak ifadesi alınır.

Bunun ardından kişi mevcutlu olarak veya serbest bırakılarak Cumhuriyet savcılığına soruşturma evrakı ile sevk edilir. Cumhuriyet savcısı mevcutlu olarak sevk edilen kişi hakkında tutuklama talep edebilir ya da tutuklama istemeden soruşturmanın devamına karar verebilir. Bunun ardından şikayet çerçevesinde soruşturmanın sürdürülmesi ve İddianame tanzim edilip edilmeyeceğine ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar verilmesi gerekir. Mağdur genellikle kendisini darp edenden şikayetçi olmak ve kişinin cezalandırılmasını istediği için darp raporu almak istemektedir. Bu bağlamda mağdur ilerleyen süreçte hakkını tam olarak savunabilmesi ve koruyabilmesi amacıyla darp raporu alma sürecinde belirli konulara dikkat etmelidir.

Mağdur darp raporu almak için mümkünse aynı gün karakol veya hastaneye başvurmalıdır.

Örneğin; vücudunda hafif kızarıklıklar olan bir mağdur mümkünse olayın hemen ardından karakol veya hastaneye başvurmalıdır. Mağdurun darp raporu almaya bir kaç gün sonra gitmesi halinde vücudundaki kızarıklıklar geçebilecek ve darp edildiği konusundaki inandırıcılığını yitirebilecektir. Mağdurun kısa süre içerisinde hastaneye başvurma imkanı bulunmuyorsa; mümkünse video kayıt, fotoğraf vs. araçlarla darp izlerini kayıt altına almalı ve yine tarih ile saatin ilgili kayıtta anlaşılmasını sağlamalıdır.

Bir başka örnek olarak; mağduru darp eden kimse ile mağdur arasında bir husumet varsa bu halde de kişinin darp raporunu yasal prosedüre aynen uyarak ve yine mümkünse aynı gün içerisinde almak için kolluk veya hastaneye başvurmalıdır. Çünkü mağdurun darp edildiğini iddia ettiği günden sonra hastaneye/karakola başvurması tarafların arasındaki husumete de dayalı olarak darp fiilinin olaydan sonra gerçekleştirilebilme ihtimaline karşılık mahkemece mağdurun aleyhine olarak değerlendirilebilecektir.

Mağdur vücut veya yüzündeki etkileri, izleri vs. hekimin muayene ederken görmesini sağlamalı ve bunun darp raporuna eksiksiz bir şekilde geçirildiğinden emin olunmalıdır.

Uygulamada bazen karşılaştığımız üzere kişiler vücudundaki izleri tam olarak göstermemekte, ilgili hekimin kendiliğinden bu iz, etkileri görüp rapora geçirdiğini düşünmektedir. Ancak darp olayını yaşayan ve bizzat eylemden etkilenen mağdurun kendisidir. Bu anlamda mağdur ve çevresindekiler hekime yardımcı olmalı, vücut veya yüz bölgesindeki tüm iz, morarma, çizik, kızarıklık vs. etkileri hekimin görmesini sağlamalı ve daha sonra da darp raporunu incelemelidir. Kişi eğer genel adli muayene yapıldıktan sonra darp raporuna vücudunda olan bir etki, iz eklenmemişse bunun daha sonra mahkeme aşamasında ispatı zorlaşabilecektir. Bu nedenle mağdur, her şeyin kendiliğinden ilgili görevlilerce yapılacağı şeklinde bir görüşte olmamalı bizzat yapılan işlemleri kontrol etmelidir.

Adli muayene sonucunda darp raporu düzenlenen mağdur, kendisini darp eden kişiden şikayetçi olmak istiyorsa; olay ile ilgili bildiklerini, süresi içerisinde şikayet beyanı ile elinde bulunan delilleri (örneğin; mesajlaşmalar, tanık beyanları, görüntüler, arama kayıtları vs.) açılan soruşturma dosyasının içeriğine dahil edilmesi için adli makamlara sunmalıdır.

Mağdur darp raporu aldıktan sonra; daha önce sunmamış ise ayrıntılı beyanlarını, delillerini de ilgili soruşturma dosyasına sunmalı, araştırılmasını istediği deliller varsa bunu adli mercilere yazılı olarak bildirmeli ve dosyayı süreç boyunca takip etmelidir. Burada özellikle şikayete bağlı suçlarda mağdurun fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunması gerekir.

Aksi halde şikayet hakkı düşecektir. Ve daha sonra darp edildiği gerekçesiyle kişinin cezalandırılmasını isteyemeyecektir. Yaralama suçlarında sadece basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalara (hafif morarma, kızarıklık, yara, çizik, iz vs. haller) sebebiyet verilmesi halinde suç şikayete tabi olacaktır. Bu istisna hal dışında yaralama suçları resen soruşturulur ve kişinin şikayetçi olmaması soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

DARP RAPORU NE ZAMAN ALINMALIDIR

Darp raporunun, darp olayının gerçekleşmesi akabinde mümkün olan en kısa sürede alınması gerekir. Aksi takdirde vücutta bulunan yaralanmalar vb. hasarların bazıları iyileşebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Bu durumda mahkemece, mağdurun yağadığı darp olayının şiddetinin gerçekte olduğundan çok daha hafif olduğu kanaatine varılabilir veya darp olayının hiç yaşanmadığı yanılsaması içerisine girilebilir.

DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN KİŞİ DARP SEBEBİYLE DAVA AÇABİLİR Mİ?

Darp edildiğini iddia eden kişinin darp raporunu nereden ve nasıl alabileceğini açıkladık. Yukarıda açıkladığımız şekilde darp edildiğini iddia eden mağdur herhangi bir özel veya kamu hastanesinden darp raporunu aldı. Bundan sonra artık “mağdur olan kişi darp raporunu aldıktan sonra ne olacak?” sorusu gündeme gelecektir.

Mağdur olan kişi bu rapor ile birlikte kolluk kuvvetine veya cumhuriyet savcılığına şikayet veya suç duyurusunda bulunur veya bunu bir avukat aracılığı ile yapar. Cumhuriyet savcısı iddianame hazırlayarak ceza davası açılmış olur.

Dava neticesinde verilecek cezanın dayanağı TCK madde 86’dır. Buna göre darp fiilini gerçekleştiren kişiye verilecek ceza, işlediği suçunun niteliği ve mağdura verilen zarara göre değişkenlik gösterecektir.

Buna göre; darp fiili mağdurun vücuduna acı vermiş yahut sağlık ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmuşsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Darp fiilin basit bir tıbbi müdahale giderilebilecek ölçüde olması halinde 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.

Mağdur olan kişinin darp sebebiyle tazminat davası açma imkanı da vardır. Buna göre darp fiili nedeniyle yaşadığı olumsuz olay ve uğradığı zarar dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Hem darp davası açılması hem de darp sebebiyle tazminat davası açılması süreçlerini alanında uzman bir avukat aracılığı ile yürütülmesi mağdur olan kişinin tekrar yeni bir mağduriyete uğramasının önüne geçilecektir.

DARP RAPORU CEZASI

Darp raporu alındığında mağdurun ifadesine başvurulur. Polis, savcılık ya da jandarma bu süreçte mağdurun ifadesini kayıt altına alacak olan ilgili birimdir. Darptan şikayetçi olma zorunluluğu yoktur. Mağdur dilerse darp sebebi ile şikâyet oluşturabilir. Basit tıbbi müdahale yapılabilecek durumlarda şikâyete tabi olmayan darp fiili ağır yaralanma gibi durumlar söz konusu ise şikâyet olup olmadığına bakılmaksızın re ‘sen soruşturulur.

Darba sebep olan fiiller nedeni ile farklı suçların ortaya çıkması mümkündür. Ortaya çıkan suça bağlı olarak da verilen cezalarda değişiklik olur. Genellikle kasten yaralama suçu sebebi ile cezaya hükmedileceğinden kasten yaralamanın basit hali için uygulanan cezalar darp nedeni ile verilebilmektedir. Kasten yaralamadan ceza davası açılacaksa darp raporu alındıktan sonra 6 aylık zamanaşımı süresine uyulması gerekir.

Aksi durumda hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olur. Darba sebep olan fiile bağlı olarak çeşitli suçlar oluşabilir. Darp sebebi ile oluşan suçlar arasında genellikle kasten yaralama daha sık karşılaşılan bir durumdur. Kasten yaralama basit hali ile işlendiğinde kişiye acı vereceği gibi sağlığının bozulmasına da neden olabilir. Kasten yaralama suçu ile korunacak olan hukuki yarar kişinin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğü olur.

Kasten yaralama suçu bir kimseye tokat atmak sureti ile işlenebileceği gibi bıçaklamak veya silahla vurmak da bu suçun ortaya çıkmasına neden olabilir. Mağdurla fiziksel temasın olmadığı bazı eylemler kasten yaralamaya teşebbüs olarak değerlendirilir. Basit ve nitelikli hali ile işlenebilen bir suç türü olan kasten yaralama suçu basit hali ile işlendiğinde şikâyete tabidir.

Basit tıbbi müdahale ile iyileşme söz konusu olan yaralama suçları şikâyete bağlı suçlardır. Mağdurun 6 ay içerisinde şikayetçi olmadığı durumlarda şikâyet hakkı kaybedilir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek basit yaralanmalarda şikâyetten vaz geçildiğinde süreç soruşturma aşamasında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir.

Kovuşturma aşamasına geçilmiş olması durumunda ise şikâyetten vaz geçilmesi ceza davasının düşmesine sebebiyet vermektedir. Darp nedeni ile dava açılacağı zaman hukuki danışmanlık alınması kişi menfaatinin korunması bakımından oldukça önemlidir. Hak kaybı yaşanmasının engellenmesi hukuki destekle mümkün olur. Bu sebeple bir avukat desteğine başvurulması doğru bir yaklaşımdır.

DARP RAPORU OLAN TARAF, BOŞANMA DAVASINI KESİN KAZANIR MI?

Darp raporu olan tarafın boşanma davasını kazanmasına ilişkin hiçbir kesinlik söz konusu değildir. Fiziksel şiddete uğrayan eşin boşanmadaki kusuru çok daha ağır olabilir. Şiddet uyguladığı iddia edilen eş, söz konusu darp izlerinin kendisini savunurken meydana gelmiş olduğunu iddia ve ispat edebilir. Dolayısıyla darp raporunun tek başına boşanma davasının kazanılmasını sağlayan bir enstrüman olduğunu düşünmek son derece hatalı olacaktır.

DARP RAPORU OLMADAN DARP OLGUSU İSPAT EDİLEBİLİR Mİ?

Darp olgusu, yani mağdurun fiziksel saldırıya uğramış olduğu iddiası her türlü delil ile ispat edilebilir. Salt darp raporunun mevcut olmaması, darp fiilinin gerçekleşmemiş olduğunu ispatlamak için yeterli değildir. Ancak olası bir darp olayının varlığı halinde darp raporunun alınması, ispat açısından mağdurun elini güçlendirir ve onu stratejik olarak daha elverişli bir pozisyona getirir.

DARP RAPORU ALININCA ŞİKAYETÇİ OLUNMASA BİLE POLİS VEYA SAVCILIK TARAFINDAN İŞLEM YAPILIR MI?

Darp raporu alınan her olayda polis veya savcılık makamı tarafından işlem yapılmaz. Şikayete tabi suçlarda mağdurun şikayetçi olunması şartı aranmaktadır. Ancak şikayete tabi olmayan hallerin söz konusu olması durumunda mağdurun şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın soruşturma yapılır, şartlar oluşmuşsa kovuşturmaya geçilir. Örneğin kasten yaralama suçunun Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesinin 3. fıkrasında yer alan nitelikli halleri, şikayete tabii değildir.

DARP RAPORUNA İTİRAZ

Darp raporu, itiraz edilebilecek nitelikte mahkemece kurulmuş olan bir hüküm değil, hüküm kurulmasına olanak sağlayan delillerden birisidir. Bu anlamıyla darp raporuna itiraz mümkün değilse de, raporun sahte olduğu ya da yasadışı yollarla rüşvet karşılığı hazırlatılmış olduğuna ilişkin iddialar mevcutsa hastane ve doktorlar ile raporu tanzim ettiren kişiye karşı suç duyurusunda bulunulabilir ve raporun sahte olduğu ileri sürülebilir.

Bununla birlikte darp raporunun niteliği itibariyle vücuttaki izlere ilişkin tıbbi betimlemeler içerdiği, olayın meydana geliş şekline ilişkin bilgilerin darp raporunda yer almadığından bahisle olay örgüsünün anlatımı da yapılabilir. Örneğin darp raporuna konu olan yaralanmanın meşru müdafaa sonucunda meydana geldiği ifade edilerek başkaca deliller ile desteklenebilir. Bu gibi hususlar her somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu