Yabancılar Hukuku

VİZE İHLALİ CEZASI VE SÜRESİ

Vize İhlali Cezası Nedir, Nasıl Hesaplanır ve Nereye Ödenir?

Türkiye’nin yabancı ülke vatandaşlarına uyguladığı vize rejimi, karşılıklılık ilkesine göre ülkeden ülkeye değiştiğinden yabancı ülke vatandaşlarının seyahat amaçlarına göre vize muafiyeti durumlarını Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri aracılığıyla öğrenmeleri gerekmektedir. Türkiye’ye özel meşruhatlı (öğrenim, çalışma vb.) vize ile gelen yabancı ülke vatandaşlarının vizelerinin geçerlilik sürelerine bakılmaksızın mutlaka oturma izni alması gerekmektedir.

Türkiye’de vize ihlali yapan, vize süresi veya oturma izni süresi dolduktan sonra ülkeden çıkmayan yabancı ülke vatandaşlarına, ihlalin süresine bağlı olarak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

VİZE İHLALİ CEZASI

Vize ihlali yapan yabancı kaçak konumuna düşmektedir. Bu durumda vize ihlali yapan yabancının ceza olarak bir ücret ödemesi gerekir. Bu ceza yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak hesaplanır. Bazı ülkelerin vatandaşlarının bu kurala aykırı davranması durumunda bu ücrete ek olarak vize harcı da ödemeleri gerekmektedir.

Zaman zaman sınırdışı edilen yabancılara yönelik af kararları çıkabilmektedir. Ancak 2023 itibariyle şuan için herhangi bir af uygulaması söz konusu değildir. Yeni düzenleme vize ihlali durumunda Türkiye’ye giriş yasağı ile ilgili çok farklı hükümler getirmiştir. Buna göre;

 • bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilemezken
 • bazı vize ihlali hallerinde yabancı hakkında 1 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilmektedir
 • bazı vize ihlali hallerinde 3 ay ile 5 yıl arasında giriş yasağı kararı verilirken
 • bazı vize ihlali hallerinde hallin devamı süresince yani bir nevi süresiz giriş yasağı kararı verilemektedir.

Tüm bu hallerin detaylarına ayrı ayrı değineceğiz. Zira bu değişiklik oldukça önemlidir. Uzun süredir uygulanan klasik vize ihlali cezası geçtiğimiz yıl önemli değişikliklere uğramış ve bu konuda oldukça soru almaktayız.

VİZE İHLALİ YAPAN KİŞİLER NE KADAR SÜREYLE TÜRKİYE’YE TEKRAR GİREMEZ?

Vize ihlali yapan kişilerin ihlal süresine karşılık gelen Türkiye’ye tekrar giremeyecekleri ülkeye giriş yasağı süreleri aşağıda verilmiştir.

 • 3 ay- 6 ay arası ihlal: 1 ay süreli giriş yasağı
 • 6 ay- 1 yıl arası ihlal: 3 ay süreli giriş yasağı
 • 1 yıl- 2 yıl arası ihlal: 1 yıl süreli giriş yasağı
 • 2 yıl- 3 yıl arası ihlal: 2 yıl süreli giriş yasağı
 • 3 yıldan fazla ihlal: 5 yıl süreli giriş yasağı

Türkiye’yi terke davet edilmiş yabancılar ve idari para cezası ödemesine bakılmaksızın kendilerine tanınan süre içinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar için ihlal sürelerine karşılık gelen, Türkiye’ye tekrar giremeyecekleri ülkeye giriş yasağı süreleri aşağıda verilmiştir.

 • 3 aya kadar ihlal: 3 ay süreli giriş yasağı
 • 3 ay- 6 ay arası ihlal: 6 ay süreli giriş yasağı
 • 6 ay- 1 yıl arası ihlal: 1 yıl süreli giriş yasağı
 • 1 yıl- 2 yıl arası ihlal: 2 yıl süreli giriş yasağı
 • 2 yıldan fazla ihlal: 5 yıl süreli giriş yasağı

HANGİ HALLERDE TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI UYGULANMAZ?

Vize kurallarını ihlal eden kimseler hakkında para cezasına veya geçici ya da sürekli olmak üzere Türkiye’ye giriş yapma yasağına hükmedilir. Fakat bazı durumlarda, ihlalde bulunan yabancı hakkında ülkeye giriş yasağına hükmedilmez. Şimdi, vize kurallarının ihlal edilmesine karşın ülkeye giriş yasağı kararı verilemeyecek hallere değineceğiz. Söz konusu durumlar şunlardır:

 • Vizesini süre yönünden ihlal eden ve bu ihlalinde üç ayı geçmeyen yabancılar eğer yetkili merciler kendilerini tespit etmeden önce sınır kapısına gider ve haklarında verilen idari para cezasını öderse Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilemez,
 • Süre bakımından vize ihlalinde bulunan ve yine bu ihlalinde üç ayı geçmeyen yabancılar eğer yetkili merciler tarafından tespit edilmiş ve sınır dışı edilme (deport) kararı almışlarsa ülkeyi terk etmeleri için kendilerine tanınan süre zarfında sınır kapısına gider ve idari para cezalarını öderlerse Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilemez.

HANGİ DURUMLARDA 1 AY İLA 5 YIL ARASINDA TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI KARARI VERİLİR?

Vize prosedürüne aykırı davranan yabancıların vize ihlalinde bulunmuş olacağını ve bu ihlalin bir sonucu olarak çeşitli yaptırımlara maruz kalacağını belirtmiştik. Bu yaptırımlardan birisi de yabancı hakkında geçici süre ile ülkeye giriş yasağı kararı verilmesidir. Bu karar genellikle 1 ay ile 5 yıl arasında değişen bir süreyi kapsar. Şimdi, 1 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilmesini gerektiren durumlara değinelim. Vize geçerlilik süresini:

 • Üç ila altı ay süre ile ihlal eden ve yetkili merciler tarafından tespit edilmeden önce sınır kapısına giderek hakkında verilen idari para cezasını ödeyen kişi hakkında 1 ay,
 • Altı ay ila bir yıl süre ile ihlal eden ve yetkili makamlarca tespit olunmadan sınır kapısına giderek vize ihlali cezasını ödeyen kişi hakkında 3 ay,
 • Bir yıl ila iki yıl süre ile ihlal eden ve yetkili mercilerce tespit edilmeden, kendiliğinden sınır kapısına girerek para cezasını ödeyen kişi hakkında 1 yıl,
 • İki ila üç yıl süre ile ihlal eden ve yetkili makamlarca tespit olunmaksızın sınır kapısına giderek hakkında verilmiş vize ihlali cezasını ödeyen kişiye 2 yıl,
 • Üç yıl ya da daha fazla süre ile ihlal eden ve yetkililerce tespit edilmeden sınır kapısına giderek idari para cezasını ödeyen kişiye 5 yıl,

Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır.

HANGİ HALLERDE 3 AY İLA 5 YIL ARASINDA TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI KARARI VERİLİR?

Vize kurallarına aykırı davranan yani ihlalde bulunan yabancılar hakkında uygulanan bir diğer ceza ise 3 ay ila 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yapma yasağıdır. Bu kimseler, giriş yasağı kararında belirtilen süre boyunca Türkiye’ye yasal olarak giriş yapamazlar. Şimdi, söz konusu durumları ve kişileri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Aşağıda sıralanan durumlarda 3 ay ile 5 yıl arasında değişmek üzere Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilir:

 • Vize ihlali yetkili merciler tarafından tespit edilmeden önce sınır kapısına giderek Türkiye’den çıkış yapmak isteyen fakat vize ihlali cezasını ödemeyen yabancılar,
 • Vizesini üç aydan fazla olmamak kaydıyla ihlal eden ve hakkında sınır dışı edilme kararı verilerek ülkeyi terke davet edilen yabancının, ülkeyi terk etmesi için kendisine verilen süre zarfında çıkış yapmaması ve vize ihlali cezasını ödememesi,
 • Vizesini üç aydan fazla bir süreyle ihlal eden ve hakkında deport kararı verilen yabancının, ülkeyi terk etmesi için kendisine verilen süre zarfında Türkiye’den çıkış yapmaması,
 • İkamet veya çalışma izni başvurusu reddedilen ya da mevcuttaki izni iptal edilen yabancının, ülkeyi terk etmek için yetkili merciler tarafından kendisine tanınan süre zarfında ülkeden çıkış yapmaması,
 • Türkiye’ye giriş yapan yabancılardan, 180 gün içinde 90 gün kuralının kapsamının sona ermesine rağmen 10 gün içinde oturum iznine müracaat etmeyenler,
 • Hakkında gözetim yükümlülüğü bulunan ve bu yükümlülüğü bittikten sonra başkaca yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar,
 • Görevli personel eşliğinde sınır dışı edilen yabancılar.

Söz konusu hallerde, ilgili kişilerin 3 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yapması yasaklanır. Bu noktada, ülkeye giriş yapması yasaklanacak kişilerin ne kadar süreyle giriş yapamayacağı merak edilir. Giriş yasağının ne kadar süreceği, vize kurallarının ne kadar süreyle ihlal edildiğine göre belirlenir. Daha somut ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse vizesini;

 • 0 – 3 ay süre ile ihlal edenler hakkında 3 ay,
 • 3 ay ila 6 ay süre ile ihlal edenler hakkında 6 ay,
 • 6 ay ila 1 yıl süre ile ihlal edenler hakkında 1 yıl,
 • 1 yıl ila 2 yıl süre ile ihlal edenler hakkında 2 yıl,
 • 2 yıl ya da daha fazla süre ile ihlal edenler hakkında 5 yıl,

Süreli olmak üzere Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilir.

HANGİ DURUMLARDA TÜRKİYE’YE SÜRESİZ GİRİŞ YASAĞI KARARI VERİLİR?

Vizesini ihlal eden ve bu nedenle idari para cezasına çarptırılan kişiler, haklarında hükmedilen vize ihlali cezasını ödemediği müddetçe ülkeye giriş yapamaz. Bununla birlikte herhangi bir sebeple hakkında idari para cezasına hükmedilen kişiler de bu cezalarını ödemedikleri sürece Türkiye’ye giriş yapamayacaklardır. Bu durumlar, Türkiye’ye süresiz giriş yasağı uygulanmasına sebebiyet verir.

VİZE İHLALİ CEZASI HESAPLAMA

“Vize ihlali cezasının miktarını öğrenmek için bizi aramayınız. Vize ihlali cezası hesaplama konusunda kesin bilgiyi sınır kapılarından, havalimanındaki vize ihlali ofisinden öğrenebilirsiniz.”

Vize ihlalinde para cezası miktarı ihlali yapan yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve kaçak olarak ülkede kaldığı süreye göre değişebilmektedir. Birkaç örnekle ödenmesi gereken ceza miktarını açıklayalım.

Azerbaycan vatandaşları 30 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 8 ay Türkiye’de kalan Azerbaycan vatandaşı ilk ayını vizesine uygun olarak, geri kalan 7 ayı kaçak olarak geçirmiş olacaktır. Bu durumda kendisinin ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + 60 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli olacaktır.

Gürcistan vatandaşları 90 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 6 ay Türkiye’de kalan Gürcistan vatandaşı, 3 ay fazladan kalmış demektir. Böyle bir durumda ödenmesi gereken ceza miktarı; 50 USD (İlk ay bedeli) + 20 USD (İlk aydan sonraki her ay için 10 USD) + Kart bedeli + Vize harcı olarak belirlenecektir.

Özbekistan vatandaşları 30 gün vizesiz olarak Türkiye’de kalabilmektedir. Toplam 2 ay Türkiye’de kalan Özbekistan vatandaşı 1 ay fazladan kalmış durumdadır. Bu durumdaki Özbekistan vatandaşının ödemesi gereken miktar; 50 USD (İlk ay bedeli) + Kart bedeli + Vize harcı olacaktır.

VİZE İHLAL OFİSİ

Vize ihlal ofisi, kaçak kalınan süreye ve vatandaşı olunan ülkeye göre cezanın hesaplanacağı ve cezanın ödeneceği yerdir. Vize ihlal ofisi havalimanlarında bulunur. Kaçak olarak Türkiye’de kalan yabancı buraya giderek cezasını ödeyebilir.

VİZE İHLALİ CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Vize ihlali yapan yabancılar belli bir miktar ceza ödemelidir dedik. Sınırdışı edilmemek için bu cezanın ödenmesi gerekmektedir. Vize ihlali cezası havalimanlarında bulunan vize ihlali ofisine ödenebilir. Eski düzenlemede ödemenin ardından 10 gün içinde ikamet izni için başvuru yapılacağına dair taahhütname imzalanarak ülkeden çıkış yapılırsa hemen bir gün sonra tekrar giriş yapmak mümkün idi. Ancak yeni düzenleme ile Türkiye’ye giriş imkanı yukarıda izah ettiğimiz kurallara göre olmaktadır.

ÖNEMLİ!: Her zaman belirttiğimiz gibi bu konuda mutlaka bir avukattan danışmanlık almanız gerekir. Eksik evrak olması, usule aykırı iş yapılması, cezanın eksik beyanı ve eksik ödenmesi, yabancı hakkında tahdit kodu olması, yeniden girişte usuli hata yapılması, girdikten sonraki oturma iznine başvurmada hata yapılması veya sürenin kaçırılması durumunda 5 yıla kadar deport kararı uygulanabilir yani 5 yıl Türkiye’ye giriş yasağı söz konusu olabilir.

VİZE İHLALİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Vize amacının ve kapsamının dışında hareket eden, süresini aşan yabancıların “kaçak” statüsüne düşeceğini belirtmiştik. Fakat uygulamada zaman zaman hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle kişi hakkında haksız olarak deport kararı verilebildiği görülmektedir. Hakkında verilen sınır dışı edilme kararının yanlış olduğunu düşünen yabancıların, sınır dışı edilme kararına karşı itiraz etme hakkı vardır.

Deport kararına karşı itiraz edileceği zaman öncelikle somut durumun iyice değerlendirilmesi, kararın neden haksız olduğunun hukuki temeller üzerinde kesinleştirilmesi ve yetkili mercilere etkili bir itiraz başvurusunda bulunulması gerekir. Dolayısıyla sürecin, alanında uzman ve deneyimli bir yabancılar avukatı marifetiyle takip edilmesi ve yürütülmesi en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Hakkında deport kararı verilen yabancılara belirli durumlarda tahdit kodu da konulabilmektedir. Kimi tahdit kodları bilgilendirme amacı taşırken kimisi de sınırlayıcıdır. Hakkında sınırlayıcı bir tahdit kodu bulunan yabancınınsa Türkiye’ye yasal olarak girmesi mümkün değildir. Zira ülkeye giriş yapabilmesi için öncelikle hakkında verilmiş tahdit kodunun mahkeme kararıyla kaldırılması icap eder.

VİZE İHLALİ YAPAN YABANCIYA AF

Vize ihlali yapan yabancı kişilere yönelik af uygulamaları dönem dönem görülmektedir. 2023 yılında güncel olarak böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Fakat kanun bu yabancı kişilere başka bir alternatif sunmuştur. Kanuna göre vize ihlalinde bulunan yabancı uyruklu kişi, cezayı ödeyerek Türkiye’den çıktıktan sonra, on (10) gün içerisinde ikamet iznine başvuru yapacağına dair bir taahhütname imzalar ise, Türkiye’ye bir sonraki gün hemen yeniden girebilmektedir. Taahhütnamenin imzalanmasına rağmen on (10) gün içerisinde başvuru yapılmaz ise, kişi yeniden kaçak yabancı durumuna düşecektir. Vize ihlali yapan yabancı kişilerin neler yapabileceğine, nasıl bir yol izleyebileceğine dair bir yabancılar uzmanından yardım almanızı öneririz.

DEPORT SONRASI TÜRKİYE’YE TEKRAR NE ZAMAN GİRİŞ YAPILABİLİR?

Vize ihlali yapılması durumunda yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye tekrar ne zaman giriş yapabileceği, duruma göre değişiklikler göstermektedir. Eğer yabancı uyruklu kişi ülkeden ayrılırken cezasını öder ve bununla birlikte on (10) gün içerisinde ikamet izni için başvuru yapacağını taahhüt eder ise, çıkışından bir gün sonra dahi Türkiye’ye giriş yapabilmekte ya da isterse daha sonra da giriş yapabilmektedir. Deport ceza hesaplama konusunda ayrıntılı bilgiyi uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

VİZE İHLAL SONUCU DEPORT (SINIR DIŞI) EDİLEN YABANCI NE YAPMALI?

Vize süresini aşmış, oturum izni süresini aşmış ya da çalışma izni süresini aşmış yabancı uyruklu kişiler, vize ihlali yaparak kaçak konumuna düşmüş sayılmaktadır. Eğer yukarıda belirtilmiş usule göre işlemlerini yapmamış ve cezasını ödememiş ise haklarında beş (5) yıllık deport (sınır dışı) kararı uygulanır. Bu aşamadan sonra beş (5) yıl sınır dışı edilen yabancı uyruklu kişi ancak meşruhatlı vize davetiyesi alarak tekrar Türkiye’ye giriş yapabilir. Bu da öğrenci, çalışma, evlilik ya da tedavi vizesi gibi sıralanabilir. Fakat durumun koşullarına uygun olan bir tip seçilmelidir. Aksi halde bu başvurularda çoğu zaman olumsuz yanıt alınmaktadır. Başvurunun türüne göre yapılacak işlemler de farklılık göstermektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Deport Sorgulama ve Kaldırma adlı yazımızda okuyabilirsiniz.

VİZE İHLALİ NEDENİ İLE TÜRKİYE’YE GİRİŞ YASAĞI OLAN YABANCILARIN GİRİŞ YASAKLARI KALKABİLİR

Türkiye’de vize süresini ihlal eden yabancı uyruklu kişiler kaçak ve cezalı duruma düşerler. Vize ihlalinde bulunan yabancılar yurt dışına çıkarken Türkiye’ye giriş yasağı almamak için Türkiye’de vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını kapıda nakden ödemek zorundadırlar.

Vize ihlalinde bulundukları sürenin para cezasını ödemeden yurt dışına çıkış yapan yabancılara beş yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı koyulur

Türkiye’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışmamış ancak Türkiye’den çıkış yaparken sadece para cezası ödemedikleri için Türkiye’ye giriş yasağı alan yabancı uyruklu kişiler meşruhatlı vize alarak beş yıllık giriş yasağı sürelerinin dolmasını beklemeden meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelebilirler.

Meşruhatlı vize ile Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de çalışma ve ikamet izni de alabilirler.

Bazı giriş yasakları meşruhatlı vize ile kaldırılabilirken, bazıları mahkeme kararı veya başka yöntemler ile kaldırılabilir.

SINIR DIŞI EDİLEN YABANCI NE YAPMALIDIR?

Sınır dışı edilme konusunun Türkiye’ye giriş yasağı uygulanan yabancılar buna itiraz edebilir. Bunun yanı sıra meşruhatlı vize daveti yoluyla Türkiye’ye tekrar yasal olarak giriş yapabilmek mümkündür.  Şartlı girişle Türkiye’ye giriş yapan yabancıların mutlaka 10 gün içinde bu şartı yerine getirmeleri gerekmektedir. Şartlı girişe başvuracak kişilerin mutlaka yasal olarak belgelendirilebilecek geçerli bir neden göstermeleri ve bu durumu kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde şartlı giriş başvurularının ret alma ihtimali yükselmektedir.

Eğer vize ihlali cezası konusunda sorularınız bulunuyorsa, yorumlar kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VİZE İHLALİNDE ŞARTLI GİRİŞ UYGULAMASI NEDİR?

Türkiye’de bir yabancının vize veya vize muafiyet süresi ihlalinde bulunarak ikamet izni olmaksızın Türkiye’de ikamet etmesi veya çalışma izni bulunmaksızın Türkiye’de çalışması durumunda, kişiye süreli giriş yasağı yaptırımı uygulanmaktadır. V84 Tahdit Kodu kapsamında vize veya vize muafiyet süresi ihlalinde bulunan yabancının, yetkili makamlar tespit etmeden önce kendi rızasıyla ülkeyi terk etmesi ve para cezasını ödemesi durumunda yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanmamaktadır. İhlal durumunda ülkeyi kendi isteğiyle terk etmiş ve para cezasını ödemiş yabancı uyruklu kişi, Türkiye’ye şartlı giriş yapabilmektedir ve şartlı giriş yapan kişinin en geç 10 gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE VİZE İHLALİ ALAN YABANCILAR TEKRAR TÜRKİYE VİZESİ ALABİLİR Mİ?

Türkiye’de vize ihlali alan bir yabancı, ihlal süresi 3 aydan az olması durumunda yetkili makamlar tarafından tespit edilmeden önce kendiliğinden ülkeyi terk eder ve idari para cezasını da öder ise hakkında ülkeye giriş yasağı kararı verilmemektedir ve kişi 180 günde 90 gün kuralına istinaden Türkiye’den çıktıktan 90 gün sonrası için tekrar Türkiye vizesi alabilmektedir. Türkiye’de vize ihlalinde bulunmuş bir yabancı, ülkeden kendi isteğiyle çıkmış ve para cezasını ödemiş olması durumunda en geç 10 gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunacağını beyan ve taahhüt ederse Türkiye’ye şartlı giriş yapabilmektedir.

Türkiye’de vize ihlali alan yabancılar, ihlal durumunun yetkili makamlar tarafından tespit edilmesi ve/veya idari para cezasının ödenmemesi durumunda ülkeden deport (sınır dışı) edilmekte ve haklarında ülkeye giriş yasağı uygulanmaktadır. Türkiye’de vize ihlalinde bulunmuş yabancı uyruklu bir kişi, hakkında ülkeye giriş yasağı konulduktan sonra ancak meşruhatlı vize (öğrenim, çalışma vb.) başvurularıyla Türkiye’ye tekrar gelebilmektedir. Türkiye’de vize ihlalinde bulunmuş bir kişinin meşruhatlı vize başvurusunda bulunması durumunda, başvuru gerekçeleri incelenmekte ve gerekçelerin geçerli olmadığı hükmü verildiğinde vize reddi uygulanabilmektedir.

Türkiye’de vize ihlalinde bulunmuş ve hakkında ülkeye giriş yasağı konulmuş kişiler, Türkiye giriş yasağı sorgulama işlemlerini sınır kapılarında ya da kendi ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinde yapabilmektedirler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu