Yabancılar Hukuku

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE EVLENMESİ VE ŞARTLARI

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE EVLENMESİ

Yabancıların Türkiye’de evlenmesi; Türk vatandaşının farklı bir ülke vatandaşı ile evlenmek istemesi durumunda, aynı ülke vatandaşı iki yabancının Türkiye’de evlenmek istemesi durumunda ve farklı iki ülke vatandaşı olan yabancıların Türkiye’de evlenmesi durumunda söz konusu olmaktadır.  Evliliğin geçerli hale gelmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLULAR EVLENMEK İÇİN NE YAPMALIDIR?

YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları Konsolosluktan alacakları (Türkçe) Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır. Belgenin aslı esas alınacak olup, fotokopi veya aslı gibidir tasdikli belgeler kabul edilmeyecektir.

 • Apostille Belgeler Türkiye’deki noterler tarafından Türkçe çevirisi yapılmış noter tasdiki ile kabul edilecektir.
 • Bekarlık Belgelerinde Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne – baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Boşanmış ise boşanma tarihi, dul ise eşinin ölüm tarihi bulunmalı) ve kişinin evlenmesinde sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunmalıdır.
 • Boşanmış veya dul olan kadın kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
 • Pasaportlar Türkçe tercümesi ile birlikte Türkiye’deki Noterlere tasdik ettirilecektir. Müracaat esnasında pasaport aslı ibraz edilecektir.
 • Çiftler Türkçe bilmiyor ise 2 adet Evlenme Beyannamesi tercüman eşliğinde doldurularak Noterden onaylatılacaktır. Müracaat ve nikah esnasında tercüman bulunduracaklardır.

TÜRK VATANDAŞININ YABANCI İLE EVLİLİK ŞARTLARI

Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu bir kişinin evlilik yapmak istemesi durumunda, Türk vatandaşı açısından yerine getirilmesi gereken şartlar, normal prosedür şeklinde yerine getirilmektedir. Yani ikametin bulunduğu evlendirme dairesine başvuru yapılacaktır. Bu başvuru esnasında evlendirme dairesinin talep edeceği, vesikalık fotoğraf, evlenme beyannamesi ve sağlık raporu gibi gerekli belgeler istenecektir.

Türk vatandaşı ile evlenecek yabancı ise şu evrakları tamamlamalıdır. Bunlar;

 • Evlenme Beyannamesi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik, yoksa pasaport
 • Evlenmeye engel hali olmadığını gösterir belge. (Bekarlık Belgesi)
 • Sağlık Raporu

AYNI ÜLKE VATANDAŞI OLAN YABANCILARIN TÜRKİYE’DE EVLENMESİ

Türkiye sınırları içerisinde evlenmek isteyen aynı ülke vatandaşı olan yabancılar, Türk makamları önünde evlenebilirler. Evlenmeyi gerçekleştirecekleri ilgili evlendirme dairesine aşağıdaki belgeleri temin ederek başvurabileceklerdir.

 • Evlenme beyannamesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Kimlik, yoksa Türkçe’ye çevrilmiş pasaport
 • Bekarlık Belgesi ( Kaymakamlık onayı verilmiş ya da Konsoloslukça onaylanmış)
 • Sağlık Raporu

FARKLI İKİ ÜLKE VATANDAŞI OLAN YABANCILARIN TÜRKİYE’DE EVLENMESİ

Yabancıların Türkiye’de evlenmesi durumuna son seçenek olarak da; farklı ülke vatandaşı olan yabancıların evlenmesi durumunu gösterebiliriz. Türkiye’de yaşayan ya da bulunan ve Türkiye’de evlenmek isteyen farklı iki ülke vatandaşı yabancı da Türk makamları önünde evlenebilmektedirler. Bunun için gerekli evrakları tamamlamaları ve evlilik için gün almaları gerekmektedir.

Bu yabancıların Türkiye’de evlenmeleri için gerekli olan belgeler;

 • Evlenme beyannamesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Kimlik, yoksa Türkçe’ye çevrilmiş pasaport
 • Bekarlık Belgesi ( Kaymakamlık onayı verilmiş ya da Konsoloslukça onaylanmış)
 • Sağlık raporu

Yabancıların Türkiye’de evlenmesi sürecinde kritik önem taşıyan ve genellikle merak edilen husus Bekarlık Belgesi’dir.

BEKARLIK BELGESİ

Bekarlık belgesi, yabancıların kendi ülke makamlarından alabilecekleri ya da ülkelerinin Türkiye’de bulunan konsolosluklarından alabilecekleri evlenmelerine dair herhangi bir engelin olmadığını kanıtlayan belgedir. Kişi, kendi ülkesinde ise ilgili makamdan Bekarlık Belgesini almalı ve ülkesindeki Türk konsolosluklarında onaylatmalıdır. Kişi Türkiye’de bulunuyor ise ülkesinin Türkiye’deki konsolosluğundan alması gereken bir belgedir. Kendi konsolosluğundan aldıktan sonra Türkiye’deki ilgili valilik ya da kaymakamlıkça onaylanması gerekmektedir.

VİZE İHLALİ OLAN YABANCILAR TÜRKİYE’DE RESMİ EVLİLİK YAPABİLİR.

Türk vatandaşı olanlar yabancı uyruklu kişiler ile resmi evlilik yapmak istediklerinde Belediyelere bağlı evlendirme memurluklarına başvuru yaptıklarında yabancı uyruklu kadın veya erkek için aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

 • Apostilli doğum belgesi,
 • Apostilli bekarlık belgesi,
 • Pasaportun noterden tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Evlilik için sağlık raporu,
 • 6 adet resim,
 • Türkçe bilmeyen eş için yeminli tercüman istenilmektedir.

Diğer yandan Belediyelerin nikah memurluklarına evlilik için başvuru yapıldığında vize süresi dolmuş olan pasaportlar için işlem yapılmadığı ifade edilerek vize süresi dolan pasaportlar için ikamet tezkeresi de istenilmektedir.

Aile birlikteliği en kutsal müessesedir. Bu nedenle evlilik işlemlerinde nikah memurluklarının yabancı evililik işlemlerinde nikah kıyılabilmesi için pasaport vize süresinin dolmamış olmasını veya dolmuş ise ikamet tezkeresi istemelerinin hukuki dayanağı yoktur.

Yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşı ile Türkiye’de resmi evlilik yapmak istiyor ve halen de Türkiye’de olup  vize ihlali var ise (diğer değişle kaçak)  resmi evlilik yapabilir. Bu yasal olarak mümkündür. Aile ikamet izni de alınabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu