Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL AVUKATI

GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI - TAPU AVUKATI

Hürriyet Hukuk Bürosu Gayrimenkul Avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından itibaren müvekkillerimize, taşınmazlara ilişkin hukuki uyuşmazlıklarda, sözleşme hazırlanması ve alım satım sürecinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Gayrimenkul hukuku avukatı kadromuz taşınmazlara ilişkin tapu dairelerinde yapılacak inceleme ve araştırma işlemleri, İzale-i şüyu, Tapu iptal ve tescil davası, kamulaştırma davaları, Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi, Men-i müdahale davası ve Tasarrufun iptali davaları vs gibi birçok konusu taşınmaza ilişkin davalarda müvekkillerimizin iş ve işlemlerini onların menfaatine en hızlı şekilde sonuçlandırmak üzere hizmet vermekteyiz.

Hürriyet Hukuk Gayrimenkul Avukatı Çalışmaları

Hürriyet Hukuk Bürosu gayrimenkul avukatları tüm Adliyelerde ve tapu müdürlükleri ile noterliklerde, gayrimenkul hukuku alanında genel olarak aşağıda yer alan çalışmaları sürdürmektedir:

 • Devremülk sözleşmesinin iptali ve sözleşmeden cayma,
 • Kira sözleşmesinin, taraflara, taşınmaza ve şartlara uygun şekilde güncel mevzuata göre hazırlanması,
 • İzale-i şüyu davasının açılarak usul işlemlerinin eksiksiz yapıldığının takibi ve dava sürecinin tamamlanması,
 • Tapu iptal davalarının somut olaya göre açılması ve sürdürülmesi,
 • Çeşitli nedenlere göre tasarrufun iptali davalarının açılması ve sürdürülmesi,
 • İntifa, alım, önalım, sükna, geçit vb. hakların usulüne uygun olarak kurulması, bunlara ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılması ve takibi,
 • Paylı mülkiyet (hisseli tapu) ile alakalı hukuki uyuşmazlıklarda dava ve sözleşme işlemleri,
 • Ecrimisil alacağına dair hesaplama yapılması, davanın açılması ve takibi vb. hukuki işlemler,
 • Muhdesatın aidiyetinin tespiti davaları,
 • Gayrimenkul satış ve satış vaadi sözleşmeleri, şarta bağlı karma satış sözleşmeleri vb. sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi, icrası işlemleri,
 • Kiracı tahliyesi, kira artış, kira bedeli tespit, kiracılık ilişkisinin tespiti, kira sözleşmesinin devrine izin vermeme vb. kira davalarının açılması ve takibi,
 • İstihkak, elatmanın önlenmesi, haksız inşaat ve taşkın yapı, muhdesatın aidiyetinin tespiti, ipotek vb. davaların açılması ve sürdürülmesi,
 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulması ile bunlara ilişkin sözleşmelerin icrası, kat karşılığı inşaat sözleşmelerin hazırlanması, denetimi, güncellenmesi ve icrası, tapuyu devretmeyen müteahhite karşı tapu iptal ve tescil süreci, kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi

vb. hukuki süreçler, Hürriyet Hukuk Bürosu gayrimenkul avukatları tarafından gerçekleştirilir. Bununla birlikte Hürriyet Hukuk Bürosunun gayrimenkul avukatı çalışmaları bunlarla sınırlı olmayıp, müvekkillerinin konuya ilişkin tüm hukuki sorunlarına çözüm üretir.

İstanbul gayrimenkul avukatı, uygulamada İstanbul tapu avukatı olarak da bilinir. Hürriyet Hukuk bürosu tapu avukatı, müvekkillerine tapu dairelerindeki hukuki işlemleri ile ilgili hukuki destek sağlar.

GAYRİMENKUL ALIM-SATIM SÜRECİNDE AVUKAT İLE HAREKET ETMEK ÖNEMLİ MİDİR?

Gayrimenkul hukuku, içerisinde pek çok uyuşmazlığı barındıran ve eşya hukukunun en yoğun alanlarından biridir. Gayrimenkul tasarruflarında bir gayrimenkul avukatından hukuki danışmanlık alarak hareket etmek, sürecin ve doğabilecek tüm problemlerin taraflar arasında hukuk kuralları çerçevesinde çözümlenmesi ve neticelenmesi açısından önemlidir.

Gayrimenkul hukukunda usule ilişkin işlemler ağır basmaktadır ve hukukun diğer alanlarına nazaran daha teknik bir alandır. Bir İstanbul gayrimenkul hukuku avukatı ile çalışmak her zaman lehinize olacaktır.

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi işlemlerinde de bir gayrimenkul hukuku avukatı ile hareket etmeleri aynı derecede önemlidir. Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi süreci, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından farklı bir sürece tabidir ve tüm işlemlerin ve doğabilecek problemlerin ve uyuşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözümlenmesi ve yabancıların hak kaybı yaşamamaları ancak bir gayrimenkul avukatından hukuki danışmanlık alarak mümkündür.

GAYRİMENKUL AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukuku alanında yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olan ve bu alanda uzmanlaşmış, kıdemli avukatlardır. Gayrimenkul avukatı, müvekkillerinin gayrimenkul alım satım süreçlerini yönetmek, müvekkillerine ait taşınmazların konu olduğu uyuşmazlıkları çözümlemek, gayrimenkul hukuku davalarını müvekkili adına takip edip sonuçlandırmak, müvekkili adına gayrimenkule ilişkin sözleşmeler hazırlamak, tapu işlemlerini halletmek ve gayrimenkul hukukuna dair her konuda danışmanlık hizmeti vermek gibi pek çok hizmet sunmaktadırlar.

Gayrimenkul avukatı hangi davalara bakar? Gayrimenkul avukatı, tapu iptali ve tescil davaları, tapu sicilinin düzletilmesi davası, el atmanın önlenmesi davası, istihkak davası, önalım hakkı davası, ecri misil davası, arsa payı düzletme davası, ortaklığın giderilmesi davası gibi eşya hukukuna ilişkin pek çok davaya bakar.

 • Gayrimenkul avukatı, müvekkilleri adına tapu şerh işlemlerini de halleder.
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şerhi,
 • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi,

aile konutu şerhi ve geçici tescil şerhi gibi taşınmaza ilişkin şerhleri tapu kütüğü sayfasına işletilmesinde gayrimenkul hukuku avukatından hukuki yardım alabilirsiniz. İstanbul gayrimenkul avukatı için Hürriyet Hukuk kadrosuna göz atabilirsiniz.

GAYRİMENKUL AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Gayrimenkul avukatının baktığı davalar taşınmazlarla ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin başlatılan hukuki süreçleri tanımlar. Gayrimenkul avukatı bahsi geçen davalarda tarafları temsil edere ve dava sürecini takip eder. Dava sonucuna ilişkin kararların takip edilmesi görevini de üstlenir. Gayrimenkul hukuku kavramına giren aşağıdaki dava türleri için gayrimenkul avukatıyla çalışabilirsiniz.

 • İzale-i şüyu
 • Tapu iptal ve tescil davası
 • Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi
 • İpotek tesisi ve terkini
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar
 • Men-i müdahale davası
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Kiralananın tahliyesi davası

TAPU AVUKATININ BAKTIĞI DAVALAR

Gayrimenkul hukuku alanında tecrübeli avukatlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerinin davalarını yakından takip etmekte ve alternatif çözümler üretmektedir. Özellikle tapu işlemleri konusunda hukuk sistemimizde ve ilgili mevzuatlarda çok fazla sayıda değişiklik yaşandığı göz önünde bulundurulursa, bu işlemler için avukatlardan profesyonel destek almanın herhangi bir hak kaybına uğramamak için çok önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde gayrimenkul hukukunda uzman tapu avukatı desteğinin alınabildiği hukuki meseleler şunlardan oluşmaktadır:

 • Tapu iptal ve tapu tescil davaları,
 • Tapu kayıtlarındaki hukuksuzlukların düzeltilmesi,
 • Tapu tahsis belgesi ile ilgili hataların giderilmesi,
 • Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhinde açılacak davaların hukuki işlemleri,
 • Belediyenin imar uygulamalarından doğan hukuksuz kamulaştırma vakaları,
 • Kadastro işlemlerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflar

Bu davalar arasında deneyimli tapu avukatı desteğinin en çok öne çıktığı davaların başında tapu iptal ve tescil davaları gelmektedir. Söz konusu tüm hukuki meselelerde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına uzman avukatlardan destek alınması önemlidir.

İSTANBUL GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI ÜCRETLERİ 

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Gayrimenkul hukuku davalarında asgari ücret, davanın türü, hangi mahkemede açıldığı, niteliği gibi somut olaya göre değişebilmektedir. 2023-2024 İstanbul Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak, İstanbul gayrimenkul avukatı ücretlerine ulaşabilirsiniz.

GAYRİMENKUL NEDİR?

Gayrimenkul, bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan ve maddi bir değeri olan taşınmaz mallardır.

Türk Medeni Kanunu m. 704’e göre taşınmaz mülkiyetinin kapsamı araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilen bağımsız bölümlerdir.

KİMLER GAYRİMENKUL EDİNEBİLİR?

Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler gayrimenkul edinebilir ve tasarrufta bulunabilir. Gerçek kişilerin kendi adlarına gayrimenkul edinip tasarrufta bulunabilmeleri için belli şartlar aranır. Bu şartlar, 18 yaşını doldurmuş yani reşit olmak ve vesayet altında bulunan bir kişi ise vesayet makamından izin almaktır. Reşit olmayan kişiler, velayeti altında bulundukları anne-babaları vasıtasıyla gayrimenkul edinebilirler.

Tüzel kişilerin gayrimenkul edinebilmeleri ise, ticaret şirketleri ya da kamu tüzel kişisi olmaları bakımından farklılık arz etmektedir. Ticaret şirketlerinden anonim şirketler, limitet şirketler ve kooperatif-kolektif şirketler şirket sözleşmelerinde yazılı olan amaç ve faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla gayrimenkul edinebilirken, adi şirketlerin böyle bir hakkı yoktur. Kamu tüzel kişileri ise, gayrimenkul edinme haklarını satın alma ya da kamulaştırma yoluyla kullanabilmektedirler.

YABANCILAR TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNEBİLİR Mİ?

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmelerine ilişkin mütekabiliyet ilkesi geçerliydi. Mütekabiliyet ilkesine göre, yabancıların kendi ülkelerinde Türkiye vatandaşlarına hangi ölçüde gayrimenkul alım satım nasıl bir uygulama yapıyorsa, o ülke vatandaşlarına da aynı şekil ve şartlar çerçevesinde gayrimenkul alım ve satım hakkı tanınmaktaydı.

Fakat, 2012 tarihinde kabul edilen 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile mütekabiliyet ilkesi kaldırıldı. Artık karşılıklılık esasına dayanmadan Cumhurbaşkanı’nın belirlediği 195 ülkeden yabancılar Türkiye’de gayrimenkul edinip tasarrufta bulunabileceklerdir.

 2644 sayılı Tapu Kanunu değişik 35. maddesince, “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.”

MÜLKİYET HAKKI NEDİR?

Mülkiyet hakkı, hak sahibine taşınır ya da taşınmaz bir eşya üzerinde kullanma (usus), semerelerinden yararlanma (fructus) ve tasarrufta bulunma (abusus) yetkisi veren ayni ve mutlak bir haktır.

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR?

Mülkiyet hakkından doğan bir hukuk dalıdır ve Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmektedir. Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukuku kapsamında olan ve mülkiyet hakkına dayalı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların oluşturduğu bir hukuk dalıdır. Özellikle gayrimenkul sektörünün Türkiye’deki önemi dikkate alındığında Gayrimenkul Hukuku’nun oldukça zor ve kapsamlı bir alan olduğunu söylemek mümkündür.

GAYRİMENKUL HUKUKU MEVZUATI NELERDİR?

Gayrimenkul Hukukunun en temel mevzuatı, Türk Medeni Kanunu’nun dördüncü kitabı olan Eşya Hukuku kitabının 683-1027 maddeleridir. Bununla birlikte, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkında Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 5583 sayılı İskân Kanunu gayrimenkul hukukuna ilişkin başvurulan diğer mevzuatlardır.

TAPU AVUKATI NEDİR VE HANGİ DAVALARA BAKAR?

En iyi tapu avukatı, ilgili gayrimenkul hukuku kanunlarında uzman ve tapu davalarında deneyimli olan hukuk fakültesi mezunudur. 

Tapu avukatı, uzmanlığı ve deneyimi gereği, aşağıdaki tapu konuları ve davalarıyla ilgilenir.

GAYRİMENKUL HUKUKUNDA HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Gayrimenkul Hukuku niteliği gereği kapsamı oldukça geniş olduğundan, bu alana ilişkin uyuşmazlıklar da aynı şekilde çok çeşitli ve kapsamlıdır. Gayrimenkul hukukunda görülen davaların pek çoğunun temeli mülkiyet hakkına dayanır. Gayrimenkul davaları uzun süren ve sonuçlanması zaman alan davalardır ve bu bakımdan sürecin takibi oldukça önemlidir.

Gayrimenkul hukuku alanındaki davaların başlıcaları;

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu