Sağlık Hukuku

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI İSTANBUL

Hürriyet Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku Avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından itibaren müvekkillerimize malpraktis davaları ve diğer uyuşmazlıklarda doktorlar başta olmak üzere sağlık personelleri ile hastalar arasındaki tıbbi müdahalelerle ilgili uyuşmazlıklarda hukuki yardım sunuyoruz.

Sağlık hukuku ve malpraktis avukatı olarak özellikle hekim hataları sebebiyle açılan malpraktis davaları Hastane ve hasta arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, Hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik haksız fiillere karşı talep ve tazminatlar, Hastaya yönelik tedavi sürecinde TCK’da suç tipine uyan eylemlere karşı ceza yargılamalarının takibi ve tazminat istemleri, hasta hakları ve dava sonrası süreçte icra işlemleri konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

Hürriyet Hukuk Bürosu Olarak Sağlık Hukuku Alanında;

 • Gerek özel hastanelerde gerekse devlet hastanelerinde hasta hekim ilişkileri çerçevesinde gündem olabilecek malpraktis (sağlık çalışanlarının hatalı müdahaleleri) davaları, adli ve idari süreçlerin işletilmesi,
 • Hastanelere hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Sağlık hukuku kapsamında söz konusu olan bir hukuki problem nedeniyle işletilmesi gereken idari süreç varsa bunun yürütülmesi,
 • Sağlık çalışanlarına sağlık hukuku çerçevesinde temel hukuki eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Sigorta şirketlerine rücu davasının açılması ve sürecin takibi,
 • Sağlık çalışanlarına yahut hasta ile hasta yakınlarına karşı söz konusu olan haksız eylem, şiddet vb. içerik arz eden durumlarda, müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması,
 • Hatalı tedavi uygulamalarının veya ihmali davranışların suç teşkil etmesi halinde sürecin takibi ve bu kapsamda müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi,
 • Saç ekimi, estetik ve plastik cerrahi gibi özellik arz eden alanlarda gündem olabilecek ihlallere ve mağduriyetlere karşı hukuki süreçlerin işletilmesi,
 • Hem hasta ve hasta yakınlarının hem de sağlık çalışanlarının çeşitli alanlarda yüzleştikleri ihlaller karşısında hak ve menfaatlerinin korunması.

kapsamında hukuk hizmetleri vermekteyiz.

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Sağlık Hukuku Avukatı Avukat Mustafa MALKOÇ
✅ Telefon : 05548292544
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:46/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Sağlık Hukuku Davaları, Malpraktis Davaları.

SAĞLIK HUKUKU KAPSAMI

Sağlık Hukuku, bir ülkede yer alan sağlık kuruluşlarının ve bu sağlık kuruluşlarında yer alan doktor, hemşire, ebe gibi sağlık personellerinin uymakla yükümlü olduğu kurallar bütünüdür. Sağlık Hukuku, sağlık personellerinin ve hastaların hak ve sorumluluklarını sağlık hukuku mevzuatına göre belirleyen bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku avukatı ile yalnızca hastaların hakları korumamakta, aynı zamanda doktor ve diğer sağlık personellerinin de menfaatleri gözetmektedir.

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI

Son zamanlarda sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlık sayısında yüksek artış yaşanmaya başlamıştır. Bu durum sağlık hukuku avukatını daha önemli hale getirmiştir. Özel bir alan olan sağlık hukuku alanı farklı uzmanlık konularına hakim olmayı gerektirmektedir. Özellikle malpraktis davaları, tıbbi kötü uygulama sonucu uğranılan zarar sebebiyle tazminat davaları gibi bir çok alanda açılan dava sayısında artış yaşanmaktadır. Sağlık hukuku avukatı özellikle bu tip davaları takip etmeyi tercih eden avukatlara denilmektedir. İstanbul sağlık hukuku avukatı olarak doktor, sağlık personeli ya da hastaların haklarının eksik ya da fazla alınması için değil gerçek sonuçların ortaya çıkması ve mağduriyetin giderilmesi için çalışıyoruz.

SAĞLIK HUKUKU ALANINDA GÖRÜLEN DAVALAR

Sağlık hukukundan kaynaklanan davalar hukuk davaları veya ceza davaları olarak karşımıza çıkabilir. Bunlardan en sık karşılaşılan Malpraktis Davasıdır. Bunun dışında sebebi somut olayın içeriğine göre değişen maddi ve manevi tazminat davaları yine sağlık hukuku alanında açılan hukuk davalarındandır.

Hukuk davalarının dışında TCK kapsamında hekimler ve diğer sağlık personellerinin fiillerinden dolayı kasten veya taksirle   yaralama, kasten veya taksirle adam öldürme, sır saklama yükümlülüğünü ihlal gibi suç teşkil eden davaları da bulunmaktadır.

 Bahse konu bu ve buna benzer bütün Sağlık Hukuku Davalarında uzman İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

MALPRAKTİS DAVASI KAPSAMI

Malpraktis, hekimin tecrübesizlik ya da bilgisizlik gibi sebeplerden dolayı hata yapması ve hastanın da bundan zarar görmesini ifade eden kavramdır. Sağlık Hukuku Avukatı, Malpraktis davasında da hasta veya hasta yakını, hatalı hekim uygulamasından doğan zararın tazmini istemektedir.

Hekim hatası sonrasında meydana gelen netice, hekim tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte ise hatalı tıbbi müdahale söz konusu olur. Bununla birlikte hekimin söz konusu neticeyi öngörmesine karşılık netice önlenemez nitelikte ise hekim hatasından söz edemeyiz ve sorumluluk meydana gelmez. Yine söz konusu netice hem öngörülebilir hem de önlenebilir nitelikte değilse evleviyetle hatalı tıbbi müdahale meydana gelmez ve dolayısıyla hekimin sorumluluğu doğmaz.

Malpraktis Davalarında konu hekim hataları genellikle şunlardan oluşmaktadır:

 • Teşhis Hatası
 • Tedavi ve Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali
 • Sağlık Kurumunun ve Tedavi Hizmetinin Organizasyonuna İlişkin Hatalar
 • Hekimin Tedaviden Kaçınması
 • Hekimin Tedaviyi Geciktirmesi

MALPRAKTİS AVUKATI

Malpraktis Avukatı Nasıl Çalışır? Teşhis hatası, tedavi ve tedavi sonrası yükümlülüklerin ihlali, sağlık kurumunun ve tedavi hizmetinin organizasyonuna ilişkin hatalar, hekimin tedaviden kaçınması, hekimin tedaviyi geciktirmesi gibi durumlar hatalı tıbbi müdahaleden kaynaklı davaların konusunu teşkil eder. Malpraktis avukatı ise hekimlere karşı açılan tıbbi müdahaleden kaynaklı tazminat ve ceza davlarının her aşaması bakımından tecrübeli ve süreci en iyi şekilde takip eden avukat Malpraktis Davalarına Bakan Avukat olarak nitelendirilebilir.

SAĞLIK HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Sağlık hukuku, tıp hukukuna kıyasen daha geniş kapsamlı olup tıbbi müdahale talep eden ile bu müdahalenin uygulanacağı hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku avukatı; tıp hizmetlerinde gerçekleşen yanlış tedavi uygulamaları, tedavi sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar ve son zamanlarda artış gösteren sağlık çalışanlarına saldırı durumlarında hukuki güvenliğinizi sağlamanız konusunda size destek olur. Sağlık hukuku avukatının tıp terminolojisine hâkim ve alanında deneyimli olması gerekir.

Sağlık hukuku avukatı;

 • Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda,
 • Sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz ve şiddet içeren eylemlerin gerçekleşmesi durumunda,
 • Vekalet veyahut da eser sözleşmesinin bir örneği sayılabilecek tedavi uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarda,
 • Tüketim ilişkisine konu olabilecek özel hastane- hasta arasında çıkan uyuşmazlıklarda
 • Haksız fiil tazminatına ilişkin talepler hususunda,
 • Devlet hastanelerinin gerçekleştirmiş olduğu yanlış tedaviler sonucunda maruz kalınan zararın tazmini konusunda,
 • Hatalı tedavinin suç teşkil ettiği durumlarda görülecek ceza yargılamasının takibinde

İSTANBUL SAĞLIK HUKUKU AVUKATI VE MAKPRAKTİS AVUKATI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Sağlık hukuku ve malpraktis avukatı ekseriyetle sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıklara bakan ve bu hususta uzmanlaşmış avukatlara müvekkil çevresinde verilen bir nitelemedir. Özellikle hekim hataları sebebiyle açılan malpraktis davaları sağlık hukukunda önemli yer tutmaktadır. Hususan karşılaştığımız ve davasını takip ettiğimiz uyuşmazlıklar bu yöndedir bunların dışında yine sağlık hukuku kapsamında takip ettiğimiz ve karşılaştığımız davalarda verdiğimiz hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Malpraktis davalarına ilişkin yargılamanın başlatılmasından sonuna dek bütün süreçlerin takibi ve sürdürülmesi,
 • Hastane ve hasta arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik haksız fiillere karşı talep ve tazminatlar,
 • Hastaya yönelik tedavi sürecinde TCK’da suç tipine uyan eylemlere karşı ceza yargılamalarının takibi ve tazminat istemleri,
 • Hekimlere ve diğer sağlık personeline yönelik cebir ve şiddet eylemlerinde ceza soruşturma ve kovuşturmalarının takibi,
 • Hasta haklarının ihlali neticesinde hak arama taleplerinin takibi

ve bu saydıklarımızdan başka sağlık hukukunu ilgilendiren her türlü konuda deneyimli ve profesyonel ekibimizle İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu