Yabancılar Hukuku

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI

Hürriyet Hukuk Bürosu Yabancılar Hukuku Avukatı uzman kadromuz ile 2004 yılından itibaren yabancı ülkede yaşayan veya yabancı ülke vatandaşı müvekkillerimizin Türkiye’deki vatandaşlık başvuru süreci, ikamet izni, çalışma izni, ve Göç İdaresi ile ilgili uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yabancılar hukuku avukatı olarak Türk vatandaşlığının kazanılması, Sınır Dışı – Deport kararına itiraz ve dava, İdari Gözetim kararına itiraz, Deport Kaldırma, Yurt Dışı Tahditleri ve Tahdit Kodları, milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması, dava ve göç idaresi sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, aleyhe verilen kararların kaldırılması ve itiraz edilmesi süreçlerine ilişkin yabancı avukatlığı konusunda hukuki hizmetler vermekteyiz.

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Yabancılar Hukuku Avukatı Avukat Mustafa MALKOÇ
✅ Telefon : 05548292544
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:46/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: vatandaşlık alma, deport, sınır dışı kararı itiraz vb.

İSTİFA EDEREK KIDEM TAZMİNATI ALMANIN

YABANCILAR HUKUKU NEDİR?

Yabancılar Hukuku Türkiye’de bulunan yabancıların hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku kapsamı itibariyle esasında oldukça geniştir. Ancak yine de bir liste halinde yabancılar hukukunun kapsamı aşağıdaki gibi belirtilebilir:

 1. Yabancıların Türkiye’ye giriş, kalış ve çıkış işlemleri
 2. Yabancıların Türkiye’de çalışma izni alması ve çalışma hakları
 3. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi ve tapu işlemleri
 4. Yabancıların Türkiye’de evlat edinme, evlenme, boşanma, miras ve nafaka gibi aile hukuku konuları
 5. Yabancıların Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapması ve vatandaşlık kazanması veya kaybetmesi
 6. Yabancıların Türkiye’de uluslararası koruma talep etmesi ve mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma veya geçici koruma statüleri
 7. Yabancıların Türkiye’de doğrudan yatırım yapması ve yatırım teşvikleri
 8. Yabancıların Türkiye’de vergi, harç, sigorta ve sosyal güvenlik yükümlülükleri
 9. Apostil Şerhi
 10. Mavi Kart Başvurusu
 11. Turkuaz Kart Başvurusu
 12. Deport Kararı
 13. Deport Kaldırma

Yabancıların Türkiye’deki iş ve işlemleri temel olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ekseninde yapılmaktadır. Alanında uzman bir deport avukatından yardım alarak bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz.

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Ülkemize hem jeopolitik konumu, sürekli göç alıyor olması ve sosyo-ekonomik sebeplerle birçok yabancı ülke vatandaşı ülkemize yerleşmekte ve vatandaşlık başvurularında bulunmaktadır. Son zamanlarda Yabancılar hukuku alanındaki uyuşmazlık sayısında yüksek artış yaşanmaya başlamıştır. Bu durum yabancılar hukuku avukatını daha önemli hale getirmiştir. Yabancılar hukuku avukatı olarak yabancı uyruklu kişilerin karşılaşacağı tüm hukuki uyuşmazlıklarda gerçek sonuçların ortaya çıkması ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmaktayız.

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Yabancılar hukuku avukatı yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de karşılaşabileceği tüm hukuki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakmaktadır. Yabancılar hukuku avukatı nitekim, belli konularda da arabuluculuk veya danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Yabancıları, bir başka deyişle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanları ilgilendiren her türlü dava ve iş, yabancılar hukukunun kapsamındadır. Bunlar özellikler şunlardır:

 1. Vatandaşlık Alma İşlemi
 2. Evlilik Yolu İle Vatandaşlık Alma
 3. Yatırım Yolu İle Vatandaşlık Alma
 4. Oturma (İkamet) İzni Alma İşlemi
 5. Oturma İzni Uzatma
 6. Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmaları
 7. Oturma İzni İptali
 8. Oturma İzninin İptaline İtiraz
 9. Çalışma İzninin İptaline İtiraz
 10. Apostil Şerhi
 11. Mavi Kart Başvurusu
 12. Sınır Dışı Kararına İtiraz
 13. İdari Gözetim Kararına İtiraz
 14. Tahdit Kodları
 15. Tahdit Kodlarının Kaldırılması Davası
 16. İkamet İzni Başvurusu
 17. Tanıma Tenfiz Davası
 18. Turkuaz Kart
 19. Vize İhlali Cezası
 20. Deport Kararı
 21. Deport Kaldırma

YABANCILAR HUKUKU AVUKATIMIZIN HUKUKİ HİZMETLERİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

 1. Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 2. Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 3. Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 4. Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 5. Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 6. Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 7. Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 8. Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 9. Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 10. Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

YABANCI UYRUKLU KİŞİ NASIL TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR?

Türk vatandaşlığı geniş açıdan bakıldığında doğumla veya sonradan kazanılabilir. Yabancı uyruklu kişi ise ancak sonradan Türk vatandaşlığını kazanabilir. Türk vatandaşlığını sonradan kazanma halleri şu şekilde sıralanabilir;

 1. Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 2. Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 3. K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması
 4. Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 5. İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 6. Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 7. İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 8. İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığına Kazanılması
 9. Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması

VATANDAŞLIK AVUKATI HANGİ İŞ VE İŞLEMLERE BAKAR?

Vatandaşlık avukatı temel olarak aşağıda sayılan iş ve işlemlere bakmaktadır.

 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması
 • Yabancı gerçek kişilere ceza hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
 • Yabancı gerçek kişilere ilişkin aile hukuku kapsamında boşanma davası, velayet, nafaka, tanıma ve tenfiz davası ve sair davalara ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

İSTANBUL EN İYİ YABANCILAR HUKUKU AVUKATI NASIL BULUNUR?

İstanbul en iyi yabancılar hukuku avukatı şeklinde bir tabir, TBB avukatlık meslek etiği kuralları açısından sakıncalıdır. Bu nedenle avukatlar arasında böyle bir kullanım söz konusu olmaz.

Ancak uygulamada yabancılar arasında yabancılar hukuku ile ilgili işlere yoğunlaşmış ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlar için İstanbul en iyi yabancılar avukatı tabiri kullanılmaktadır. Hürriyet Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana yabancılar hukuku çalışmalarını aktif ve etkin bir şekilde sürdürmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu