Boşanma Hukuku

BOŞANMA AVUKATI

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri Ve Boşanma Süreci

Boşanma avukatı arayışı içerisindeyseniz sizler için hazırlamış olduğumuz makaleyi baştan sona okumanızı tavsiye ediyoruz. Hem boşanma avukatı arayışınıza yardımcı olması hem de boşanma sürecinizde sorularınıza cevap bulamanız açısından boşanma rehberi niteliğindedir.

BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Boşanma davası, TMK hükümleri gereğince evli olan kadın ve erkeğin kanunda sayılan bir sebebe bağlı olarak evlilik akdini sona erdirmek amacıyla açtıkları bir dava türüdür. Boşanma davası, genel anlamda az kusurlu olan tarafın açtığı bir dava olup, ilerleyen aşamalarda diğer taraf buna, karşı dava açmak suretiyle cevap verip davanın her iki taraf bakımından devamını sağlamak mümkündür.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

Avukatlar geniş hukuk literatüründe bulunan sayısız dava türüyle ilgilenir. Haklı veya haksız olmasına bakmaksızın, müvekkilinin kanunen sahip olduğu bütün hakları savunmak ve korumakla yükümlüdür. Bu bağlamda en çok karşılaşılan davalardan birisi Medeni Kanun kaynaklı anlaşmazlıklardan ortaya çıkan boşanma davalarıdır. Eşler boşanma sürecinde birbirlerine güvenseler dahi, uzman bir avukat yardımı hem sürecin hızlanması hem de iki tarafın da hak kaybına uğramaması için tavsiye edilir. Eşlerin anlaşma durumuna bağlı olarak boşanması iki şekilde olabilir. Eşler birbirlerine anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak boşanma yoluna gidebilirler. Boşanma davası açma konusunda uzman bir avukat yardımı almak hem eşler hem de çocukları açısından boşanma sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATLARI HİZMETLERİ

 1. Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi,
 2. Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi,
 3. Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi,
 4. Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi,
 5. Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi,
 6. Velayet davaları açılması ve takibi,
 7. Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi,
 8. Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması,
 9. Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi.

BOŞANMA AVUKATI KİMDİR?

Yaygın kanının aksine, ülkemizde avukatların boşanma avukatı, ceza avukatı, işçi avukatı gibi ayrımlarla çalışması ve ihtisaslaşması söz konusu değildir. Yani ülkemizde “boşanma avukatı” adı altında özel olarak yürütülen bir avukatlık türü ve faaliyeti söz konusu değildir.

Her avukat usulüne uygun bir şekilde yetkilendirilmiş olduğu her türlü hukuki iş, işlem ve dava ile ilgilenebilir. Bununla birlikte rekabet değil, mesleki dayanışma ilkesiyle hareket etmekte olan avukatların, herhangi bir alanda “en iyi” olduğunu tespit etmeye yarayacak bir yöntem veya bu tespiti sağlayacak bir merci de mevcut değildir.

Türk hukuk sistemimizde avukatlar birbirinin rakibi değil, adaletin sağlanması yolunda birbirleri ile dayanışma içerisinde olması beklenen meslektaşlardır. Bu nedenle “en iyi boşanma avukatı” vb. ifadelerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma gibi kişinin hayatını ve geleceğini yakından ilgilendiren bir kararın icrası için internet üzerinden bu tip aramalar gerçekleştirmek yerine, yapılabilecek olan en mantıklı davranış: Boşanma davaları alanında deneyimi olan bir avukatlık veya hukuk bürosunu telefonla arayarak randevu almak suretiyle dava açılışı öncesinde hukuki danışma hizmeti temin etmektir.

Her ne kadar boşanma davalarında tarafların kendilerini avukatları aracılığıyla temsil etmeleri zorunlu olmasa da, boşanma davaları konusunda deneyimli oldukları için halk arasında “İstanbul boşanma avukatı” şeklinde tanımlanan avukatların, boşanma davalarına ilişkin yargılama kurallarını, Yargıtay tarafından boşanmaya ilişkin olarak verilmiş olan emsal kararları ve boşanma davalarında sürecin işleyişi ile hükmün kurulması konularını bildiği ve bu sayede müvekkillerinin çıkarını en doğru şekilde savunabilecek konumda olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle boşanma avukatı İstanbul içerisinde arayan vatandaşlarımız, İstanbul Barosu mensubu bir avukat ile avukatlık sözleşmesi akdetmek suretiyle boşanma davasına ilişkin olarak avukat yardımıyla temsil ve takip hizmeti temin edebilirler.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları ilgilendirdiği için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilindedir. Hal böyleyken, eğer illa ki bir tanım yapmamız gerekirse: En iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır. Zaten avukatlık stajını tamamlayarak yeminini eden ve avukatlık ruhsatnamesini alan her avukat: Gerçeğe, adalete, eğitimine ve yeminine sadık kaldığı müddetçe somut olarak boşanma davasına baktığı süre içerisinde “en iyi boşanma avukatı” dır.

Hürriyet Hukuk Bürosu, öncelikli olarak İstanbul’da yer alan müvekkillerine hizmet vermekle birlikte, ülkenin dört bir yanında ve hatta yurtdışında bulunan müvekkilleriyle etkileşim halinde tüm Türkiye’de en iyi boşanma avukatları arasında hizmet vermeyi amaç edinmektedir.

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ

Boşanma süreci zor ve stresli bir dönem olabilir, bu yüzden boşanma avukatı ücretleri konusunda endişe etmek doğaldır. Ancak, boşanma avukatı ücretleri çok farklı olabilir ve genellikle avukatın deneyimine, ününe ve hizmetlerinin kapsamına göre belirlenir. Bu ücretler, boşanma sürecinin karmaşıklığına ve uzunluğuna göre değişebilir.

Boşanma davalarında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl resmi gazetede yayımlanarak belirlenmektedir. 2024 Yılı Boşanma Davası ve Boşanma Avukatı Ücreti alt sınırı 17.900 TL‘dir. Boşanma davalarında boşanma avukatının, resmi gazetede yayımlanan bu asgari miktarın altında avukatlık ücreti alması yasaktır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından resmi olarak yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin yanı sıra, avukatların mensubu oldukları barolar tarafından da her yıl tavsiye niteliğinde bir avukatlık ücret tarifesi yayımlanmaktadır. Bu tarifeyle, avukatların hangi dava türü için ne kadar ücret alması gerektiğine yönelik tavsiye niteliğinde ücretler belirlenmektedir. Fakat boşanma davalarında avukatın mensubu olduğu baro tarafından belirlenen bu tarifeye uyma zorunluluğu yoktur. Buna bağlı olarak, boşanma davalarında avukatın tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin altında ücret alması kendi inisiyatifindedir.

2024 boşanma davası ve avukat ücreti için İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi baz alınarak;

Anlaşmalı boşanma davası ücreti: 36.000 TL

Çekişmeli boşanma davası ücreti: 60.250 TL

olarak belirlenmiştir.

İSTANBUL BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Anlaşmalı Boşanma davası herhangi bir adliyenin aile mahkemesinde açılır. Çekişmeli boşanma davası ise taraflardan birinin yerleşim yeri veya davadan önce son kez altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesinde açılır.

BOŞANMAK İÇİN AVUKAT TUTMAYA GEREK VAR MI?

Boşanma süreci zor ve stresli bir dönem olabilir, bu yüzden boşanma sürecinde bir avukatın yardımını almayı düşünenler için anlaşılabilir bir soru olabilir. Ancak, boşanma sürecinde bir avukatın yardımı alınması genellikle faydalıdır ve özellikle de boşanma süreci karşı tarafın da itiraz etmesi durumunda önemlidir.

İSTANBUL’DA BOŞANMA İÇİN EN İYİ AVUKATLAR

İstanbul’da boşanma avukatı ararken, öncelikle avukatınızın boşanma hukuku konusunda deneyimli olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, avukatınızın size yardımcı olacak ve süreci yönetebilecek bir üslupla çalıştığından emin olmalısınız. İstanbul’da boşanma avukatı ararken, ayrıca avukatınızın makul ücretler karşılığında hizmet verebileceğini de dikkate almalısınız.

BOŞANMAK İÇİN NE KADAR SÜRE GEREKİR?

Boşanma süreci, iki tarafın da mutabakatı ile gerçekleşebileceği gibi, bir tarafın tek taraflı olarak talebi ile de gerçekleşebilir. Eğer iki taraf da mutabakat etmişse, boşanma süreci çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Ancak bir tarafın boşanmayı istememesi durumunda, süreç biraz daha

BOŞANMA SEBEPLERİ

Avukatın boşanmak için geçerli sebepler olup olmadığını değerlendirmesi sonucunda, belirli kriterlere ve kanun maddelerine dayanarak boşanma dilekçesini hazırlar ve davayı başlatır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

 1. Aldatma, boşanma davalarının en yaygın sebebidir.
 2. Pek Kötü Muamele Sebepli Boşanma Davaları
 3. Terk Sebepli Boşanma Davaları
 4. Hayata Kast Sebepli Boşanma Davaları
 5. Suç İşleme Sebepli Boşanma Davaları
 6. Onur Kırıcı Davranış Sebepli Boşanma Davaları
 7. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepli Boşanma Davaları
 8. Akıl Hastalığı Sebepli Boşanma Davaları
 9. Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma
 10. Anlaşmalı Boşanma

Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma Şeklinde düzenlenmiştir. Boşanma sebeplerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir, çünkü hakimler dava sürecinde bu kriterlere göre inceleme yapacaklardır ve sebepler doğru belirtilmezse dava sonucu istenildiği gibi olmayabilir. Bu yüzden de davanın hazırlık süreci mutlaka avukat ile birlikte yürütülmektedir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma sebebi hukuka uygun bir şekilde tespit edildikten sonra, boşanma dava dilekçesi buna göre hazırlanmak zorundadır. Bu sayede tarafların boşanmaya ek olarak farklı talepleri de olabilecektir. Bundan dolayı da müvekkil ile ayrıntılı bir görüşme yapılır ve bu sayede net bir şekilde dava konusu belirlenmiş olur. Müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve tazminat talepleri bu konuların başında gelir.

Avukat boşanma dava dilekçesi için talep edilen sonucun elde edilmesi için kuvvetli delilleri sunmalıdır. Eğer o yazılı deliller, dava açıldığı an dosyaya eklenemiyorsa; mutlaka yer gösterilecek mahkeme üzerinden delil oluşturulmalıdır. Delil özellikle tanık olarak sunuluyorsa ise tanıkların adları, soyadları ve adresleri de dava dosyasına konu olmalıdır. Dava dosyası bu şekilde tekemmül edildikten sonra ise harç ve giderleri vezneye yatırılmalı ve dosya teslim edilmelidir. Bu sayede boşanma davasının açılması için teamüllerde ve kanunda gerekli olan bütün yeterlilikler yerine getirilmiş olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, boşanan çiftlerin hukuki olarak yeniden evlenme hakları doğmaktadır. Boşanan kadın, eşinin soy ismini kullanma hakkını kaybeder, ancak boşanma sonrasında evlilik ile kazanılan vatandaşlık, kayın hısımlığı ve erginlik sona ermemektedir.

BOŞANMA DAVASI AÇARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKLİDİR?

Boşanma davası açılmasında bazı huşuları göz önünde bulundurmak gerekir:

 1. Boşanma davasını, karşı tarafla evliliğinin devamını çekilmez gören Taraf açmalıdır. Bu çekilmezlik hayatın birlikte devamı bakımından olmalı ve karşı tarafın bu yönde eylemleri var olmalıdır.
 2. Boşanma bakımından kanuni gerçekler belli olmalı ve bu gerekçelere dair yeterli delil toplanmış ve elde olmalıdır.
 3. Kadın ve erkek için boşanma bakımından farklı sebepler belirlenmemiştir. Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiştir. Aldatma, küçük düşürücü suç işleme, hayata kast, haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi sebepler ispat edilmesi halinde her iki eş için de boşanma sebebidir.
 4. Boşanma, TMK’da sayılan sebeplere bağlı olarak hakim kararıyla gerçekleşen bir ailevi durumdur. Kişinin medeni halinde değişikliğe neden olur. Kanunda sayılan sebeplerin ispatı mümkün olmazsa ve karşı taraf da boşanmak konusunda Davacı eşin iradesiyle uyumlu bir beyanda bulunmazsa boşanma gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle dava açılırken dayanılan boşanma sebepleri bakımından Dilekçenin buna uygun düzenlenmesi ve buna göre dava açılması gerekir.
 5. Boşanmanın fer’i sonuçları olan mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka konuları da boşanma sürecinde etkileyen ve belirleyen olgulardır. Bunlara dair süreci iyi çalışmak ve avukatınızla birlikte analiz etmek gereklidir.

BOŞANMA DAVALARINDA MAHKEME SÜRECİ

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Mahkeme, boşanma kararını verirken tarafların iddia ve savunmalarını, anlaşmalarını ve anlaşamadıkları hususları, delilleri ve delillerin tartışılmasını dikkate alır. Mahkeme, kararını açıklarken gerekçelerini belirtmek zorundadır ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Boşanma kararına karşı kanun yoluna başvururken dikkat edilmesi gereken belirli süreler vardır.

Boşanma davalarında hakimin, boşanma nedeni olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Mahkeme, boşanma nedenlerinin ispatının ve şartlarının oluştuğuna karar verdiğinde boşanmaya karar verebilir. Bu nedenle, boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatıyla çalışmak önemlidir.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATLARI ÇALIŞMA ALANLARI

İstanbul boşanma avukatı Türkiye’nin her yerindeki davalara katılabilir. Aynı şekilde, İstanbul içerisinde tüm avukatlar, tüm adliyelerdeki davalara bakabilir. Bununla birlikte, İstanbul anlaşmalı boşanma avukatları genellikle az iş yoğunluğu olan mahkemelerin bulunduğu adliyelerde anlaşmalı boşanma davasını açmayı tercih ederler. Nitekim bu şekilde anlaşmalı boşanma hızlıca neticelendirilebilir.

AVRUPA YAKASI BOŞANMA AVUKATI

Şişli boşanma avukatı, Beylikdüzü, Bakırköy, Avcılar, Bahçeşehir, Göktürk, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Küçükçekmece gibi İstanbul’da Avrupa yakasında açılan tüm davalar bakımından Avrupa yakası boşanma avukatı görev yapabilir. İstanbul’da bulunan iyi bir avukat İstanbul’un her yerindeki davalara bakabilir.

ANADOLU YAKASI BOŞANMA AVUKATI

Kadıköy, Acıbadem, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Çengelköy, Üsküdar gibi tüm ilçeler bakımından İstanbul’da Anadolu yakasında iyi bir avukat İstanbul’un her yerindeki davalara bakabilir.

Bununla birlikte Türkiye’deki tüm avukatlar Türkiye’nin her ilinde görülen tüm davalara bakabilir. Nitekim avukatlar bağlı oldukları baro ile faaliyet alanlarını sınırlandırmazlar. Önemli olan diğer şehirlerde görülen boşanma süreçlerine avukatın dahil olabilecek çalışma alanının bulunmasıdır.

TEK CELSEDE NASIL BOŞANILIR?

Hukukumuzda boşanma davası pek çok sebebe dayalı olarak açılması mümkündür. Ancak davacı eşin tek celsede boşanmak istediği durumlarda davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak şekilde açılması gerekmektedir.

Tek celsede boşanmanın bilinen en yaygın yolu “anlaşmalı boşanma davası”dır. Eğer eşler 1 yıldan uzun süredir evliyse ve boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşıyorlarsa tasviye edilecek boşanma davası türü; anlaşmalı boşanma davasıdır. Bu dava türünde taraflar alınacak duruşma gününde duruşma sırasında hazır bulunur ve varmış oldukları anlaşma çerçevesinde tek celse boşanmayı gerçekleştirirler. Sonrasında Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılır ve taraflar istinaf haklarından feragat ederek kararı kesinleştirirler ve resmi olarak boşanma gerçekleşmiş olur, nüfus müdürlüğünde boşanmaya ilişkin kayıt işlenir.

Tarafların 1 yıldan uzun süreli bir evlilikleri yoksa veya boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda anlaşamıyorlarsa bu halde çekişmeli boşanma davası açılması tavsiye edilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının tek celsede sona ermesi oldukça zor olmakla birlikte şartlar gerçekleşirse tek celsede sonuçlandırılabilir. Örneğin açılan çekişmeli boşanma davası sadece şiddetli geçimsizliğe dayalı olarak açıldıysa, bu duruma şahit olan tanıklar ilk duruşmada hazır edilip mahkeme tarafından da ilk duruşmada ön inceleme bitirilip tahkikata geçilir ve hazır olan tanıklar dinlenirse, davacı ve davalı taraf duruşmada hazır olursa, toplanacak başka bir delil de yoksa dava tek celsede sonuçlandırılabilir. 1 yıldan uzun süre evli kalmamış olan “ünlüler”in tek celsede boşanmaları bu şekilde olmaktadır.

EN İYİ İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI NASIL BULUNUR?

İstanbul en iyi boşanma avukatları, müvekkilleri tarafından özenle seçilmelidir. İstanbul’de boşanma davalarına bakan avukatların ve hukuk bürolarının aldığı davalar o avukatların tecrübeleri ve azimleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle İstanbul en iyi boşanma avukatı arayışınızda bu kriterleri önemsemelisiniz.

İSTANBUL’DE EN İYİ BOŞANMA AVUKATI HANGİSİ?

Boşanma davalarında uzmanlık önemlidir. Hiç bir avukat kendisine, “en iyi boşanma avukatı” unvanı vermemelidir, veremez. İstanbul boşanma davalarına bakan avukatlar genelde boşanma davlarında uzmanlaşmışlardır. Bizimle iletişime geçerek yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Hukuk büromuz, her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış en iyi hukukçu ve avukatlardan oluşmaktadır.

İSTANBUL’DE BOŞANMA AVUKATI

İstanbul merkezli ofisimize telefon numaramızdan rahatlıkla ulaşabilir ve hukuki sorunlarınız hakkında tarafımıza danışabilirsiniz. Yalnızca Bayraklı ile sınırlı kalınmayarak, Boşanma avukatlığı ve diğer avukatlık hizmetleri, İstanbul , Ankara, İzmir bölgelerinde de hizmetlerini sürdürmektedir.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

Boşanma, hayatın olağan akışında toplumda sıkça yaşanan bir olay olduğundan insanlar sıkça bu konuda hizmete ihtiyaç duymaktadır.

İstanbul boşanma avukatları, tarafların talep ettiği hizmeti en titiz şekilde sunarak sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlamaktadır.

İstanbul Boşanma avukatı ücretleri, hukuki sürecin özelliklerine, olayın içeriği ve tarafların taleplerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Süreci en iyi şekilde yönetebilmek ve profesyonel olarak hizmet sunabilmek için ailenin korunması da gözetilerek ortak bir paydada buluşmak amaçlanmaktadır. Tarafların haklarının korunması temel prensibimiz ve asli önceliğimiz olmakla birlikte boşanma sürecinizin her aşamasını hassasiyetle takip etmekteyiz.

Aile Hukukuna ilişkin diğer davalarda da gerekli hukuk bilgisine sahip olan avukatlarımız, davanın lehinize sonuçlanması için gerekli tüm çalışmayı yapacaktır. Av. Mustafa Malkoç bu hususta yüksek kalitede ve devamlı bir hizmet almak isteyen taraflar için en iyi tercihlerden biri olmayı başarmıştır.

BOŞANMA AVUKATI İLETİŞİM

Boşanma süreci, taraflar için duygusal ve zorlu bir dönem olabilir. Bu süreçte bir boşanma avukatıyla iletişim kurmak önemlidir. Boşanma avukatı, müvekkiline dürüstlük, profesyonellik ve saygı çerçevesinde yaklaşır. İyi bir iletişim, tarafların ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve sürecin daha kolay ilerlemesine yardımcı olabilir. Boşanma avukatı, müvekkilin haklarını korumak ve adil bir sonuç elde etmek için her adımda yanında olur.

Çalışma Saatleri

Haftanın Her Günü

08:30 – 20:00

İstanbul Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İstanbul Boşanma Avukatı : Avukat Mustafa MALKOÇ
✅ Telefon : +90 554 829 25 44
✅ Adres: Hürriyet, Dr. Cemil Bengü Cd. No: 46/1, 34403 Kâğıthane/İstanbul
✅ Mail: [email protected]

Boşanma hukukuna ilişkin makale ve yayınlarımız için tıklayınız:

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu